Karadeniz’den Tireymse Katliamına Tepki

Karadeniz’den Tireymse Katliamına Tepki

Hama’nın Tireymse Köyünde yapılan katliama Karadeniz bölgesindeki İslami kuruluşlardan tepki geldi.

Eynesil Özgür-Der Girişimi, Giresun İlim Yayma Cemiyeti,Akçaabat İlim Yolcuları Derneği, Trabzon İHH Şubesi, Trabzon Mazlum-der Şubesi,Trabzon Kul-der, KTÜ Düşünen Gençlik Platformu,KTÜ Hür Gençlik Hareketi,Rize Gül-der, Samsun –Tekkeköy Hilal-der ve Samsun Dost-der’in ortaklaşa tepkilerini ortaya koyduğu ;

BASIN AÇIKLAMASI METNİ

Suriye’de Mart 2011’de başlayan ayaklanmalarla birlikte katliamlarda devam etmekte. Birileri katlediyor, birileri seyrediyor, birileri de susuyor.

Yine en son Hama’da katil Baas Ordusunun yaptığı katliam sonucu aralarında çocukların ve kadınlarında bulunduğu 300’ü aşkın Suriyeli vahşice öldürüldüler. Hangi suçtan dolayı öldürüldüler? Rabbimizin Kur’an’ı Kerimde ‘’Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayı ve “Ey Rabbimiz Bizi halkı zalim olan bu topraklardan kurtar[ıp özgürlüğe kavuştur] ve rahmetinle bizim için bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!” diye yalvaran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz?’’ buyurduğu ayeti kerimesi gereği Suriye’de direnişin, direnenlerin yanındayız. Onların seslerine ses vermeli, işbirlikçi, ikircikli düşmanlara karşıda feryadımızı yükseltmeliyiz.

Birileri hala yaşananları emperyalist ve küresel güçlerin oyunu olarak görüyorlarsa, birileri hala yaşananları mezhebi, gelecek kaygısı taşıyarak, ulusal çıkarlarını gözeterek değerlendiriyorlarsa onlara çok fazla söyleyecek bir sözümüz yok. Vicdanlar körelmiş, ayetler tevil edilmeye başlanmışsa ne söylenebilir ki?

Zulme sessiz kalmak zulüm değil midir? Yanı başımızda kardeşlerimiz öldürülürken hiçbir şey olmamış gibi yaşamak katillere destek vermek anlamına gelmez mi?

Bizler ilkelerimiz gereği zulüm kimden gelirse gelsin mazlumun yanında, zalimin karşısında olmalıyız. Bugün Suriye’nin yanında olmamız Müslümanlığımızın, İslami Kimliğimizin gereği ve sonucudur.

Karadenizli Müslümanlar olarak Suriye’de ve dünyanın her yerindeki katliamları, zulümleri kınıyor, her daim mazlumların yanında olacağımızı bildirmek istiyoruz. Rabbimizden, öldürülenlere rahmet ve mağfiret, öldürülenlerin yakınlarına sabırlar yağdırmasını niyaz ediyoruz.  

Önceki ve Sonraki Haberler