“Sistem İçi Araçların Kullanılması”

“Sistem İçi Araçların Kullanılması”

Gaziosmanpaşa Özgür-Der’in 2019/20 yılı faaliyet dönemi programlarından “Sistem içi araçların kullanılması” konusu Kasım Kara’nın sunumu ile gerçekleştirildi.

Kasım Kara sunumunda özetle şu konulara değindi:

Sistemi tanınmak, sadece devletin rejimini tanımak ve yasal haklarımızı, nelerle sınırlı ve nelerle sorumlu olduğumuzu bilmek değildir.  DEVLET /SİSTEM,  karşımızda müşahhas bir kimse olmadığından onu tanırken makul bir tarih ve toplum değerlendirmesi yapmamız gerekmektedir.

MÜSLÜMAN davetçinin yaşadığı hataya ve toplumuna karşı nasıl bir yöntem izleyeceği hususunda önce kendisini VAHYİ  ile aydınlatması zaruridir. Aksi halde ne kendisini ne SİSTEMİ ne de içinde bulunduğu bu topluma neyi nasıl sunacağını bilemez.

İçinde yaşadığımız zaman dilimi bize gösterdi ki VAHİY  ile yeteri kadar  aydınlanmayan  müminler/camialar, hem devlete, hem sisteme, hem de gerekli  toplum  analizini yapamadıkları  için  doğru  bir DAVET  ve doğru  bir mücadele  yöntemi  ortaya koyamamışlardır.

Bunun neticesinde de öncelikli olması gereken Tevhid-i daveti ve adil bir mümin profili  ortaya koyma yerine  hemencecik  sistemi alaşağı edip yerine  güya islâm devleti  inşaa etmeyi  öncelediler oysa bu yöntem  ne nebevi  idi  nede bu toplumda devleti kutsal bilen insanların  sosyal  kodlarına uygun değildi.

Buradan yola çıkarak şöyle ifade edebiliriz. Doğru bir sistem, doğru bir halk (toplum) tanımı yapamamak doğal olarak yanlış bir hedefe doğru yol almak demektir ki, bu yanlış hedef ve yanlış metod  28 şubat da biraz acı  biraz hüzün  ve neticede  rahmete dönüşen  bir hadise oldu kanaatimce. Yine aynı dönemde SİSTEM içi araçlar ile yola çıkanların darbe nedeni  ile yolda kaldıkları, sistemin inananlara hiç bir yerde güç kazandıracak bir alan bırakmamasına  sebep oldu.

İşin özü şudur; biz adaleti ikame etmek için meşru olan sistem içi ya da dışı tüm araçları kullanırız kullanmalıyız. Ancak bu kullandığımız dernek, vakıf, parti vs lerin amaç değil araç olduğunu ve amaca ulaşmamıza engel olduğunu düşündüğümüz anda elimizin tersiyle itebilecek nitelikte insanların oluşturduğu istişareleri, şuraları, cemaatleri oluşturmalıyız öncelikle. Başkanların, liderlerin, reislerin, imamların karşısında önlerini ilikleyen kişiler değil; başkan, lider, reis, imam olup tebasına hizmet eden ve gerektiğinde konumunu bırakmayı bilen kişiler olmalıyız.

Seminer soru-cevap, katkılar ile son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler