Akreditasyon Saçmalığına Tümden Son Verilmeli!

Akreditasyon Saçmalığına Tümden Son Verilmeli!

Genelkurmay'ın, medya kuruluşları temsilcileriyle yapacağı toplantıya "yasaklı" listesinde bulunan bazı TV ve gazete temsilcilerini de davet etmesini yorumlayan Özgür-Der, kısmi esnemelerle zaman kaybetmenin gereksiz olduğuna dikkat çekti.

28 Şubat süreci alışkanlıklarından biri olarak sürdürülen akreditasyon uygulamasının bugüne dek sürdürülmesinde en fazla pay sahibi unsurun yine medya organları olduğunun ifade eden Özgür-Der, "Bir kısım meslektaşlarına keyfi yasaklar konulmasına itiraz etmeyen, mesleki dayanışma kaygısıyla dahi olsa tavır almayan, hatta bu saçma uygulamayı gündeme dahi taşımayan medya kuruluşları açıkça Genelkurmay'ın işlediği suça ortaklık etmektedirler." dedi.

Bugüne dek ayrımcılığa maruz kalmış fakat şimdi yasak kapsamından çıkartılan basın yayın organlarının da Genelkurmay tarafından davet edilmelerinden dolayı büyük bir memnuniyet içinde göründüklerine de dikkat çekilen açıklamada "Köklü yanlışlık yine sorgulanmamakta, basın yayın organlarının bazısının maruz kaldığı ayrımcı muamele gündemleştirilip, eleştirilmemektedir. Yasak kapsamından çıkartılanlar adeta lütf-u şahaneye mazhar olmuşçasına bir sevinç içinde arkalarına dahi bakmadan Genelkurmay'ın yolunu tutmuş görünmektedirler." dendi.

Özgür-Der Genel Merkezi'nden yapılan açıklamanın tam metni:

RÖTUŞLAMAK YETMEZ!

GENELKURMAY AKREDİTASYON SAÇMALIĞINA TÜMDEN SON VERMELİDİR!

11 Eylül 2008

Kamu kaynaklarıyla beslenen ve kurumsal tarafsızlık içinde olması gereken devlet organlarının başlarına buyruk uygulamaları Türkiye'de bürokratik mekanizmanın egemenliğinin somut göstergelerindendir. Bu durumun tipik tezahürlerinden birini yıllardır TSK'nın basın yayın organlarına akreditasyon uygulamasında görmekteyiz. Oysa ordunun, medya kuruluşlarını kendisine yakın veya uzak şeklinde tasnif etmesi ve sakıncalı gördüklerine askeri alanlarda ve bilgilendirme düzeyinde yasak uygulaması hiçbir gerekçeyle izah edilebilir bir tutum değildir. 28 Şubat süreci alışkanlıklarından biri olarak sürdürülen akreditasyon uygulamasına yönelik itirazlar, tepkiler bugüne dek hep görmezden gelinmiş, ordu şefleri her defasında güvenlik kaygılarını ileri sürerek bu ayrımcılığı savunmuşlardır.

Son günlerde Genelkurmay Başkanlığı'nın uygulamada değişikliğe gideceği bilgisi medyada yer almıştır. Genelkurmay Başkanı'nın 16-17 Eylül tarihleri arasında medya kuruluşlarının temsilcileriyle yapacağı basın toplantısına önceden "yasaklı" listesinde bulunan bazı tv kanalları ve gazete temsilcilerinin de davet edildikleri duyurulmuştur. Bu şekilde Genelkurmay muhalif konumda addettiği basın yayın organlarına karşı yıllardır tamamen siyasi saiklerle uyguladığı akreditasyon uygulamasında kısmi bir esnemeye gitmekte, daha doğrusu akreditasyon uygulamasını "rötuşlayarak" sürdürmektedir.

Kriterin ne olduğu yine belli değildir. Basın yayın organlarının bazısının hala "yasaklı" konumunda tutulmasının gerekçesi açıklanmamaktadır. Askerler hoşlanmadıkları basın yayın organlarına kapıyı kapalı tutmayı sürdürmektedirler. Şimdiye kadar akreditasyon dolayısıyla engellenen, hakları kısıtlanan, ayrımcı muameleye tabi tutulan medya kuruluşlarından bazılarına kapılar aralanırken, bir kısmı içinse kapılar kapalı tutulmaya devam etmektedir.

Belirtilmelidir ki, bu ilkel yasağın, hukuk dışı yaptırımın bugüne dek sürdürülmesinde en fazla pay sahibi unsur yine medya organlarıdır. Bir kısım meslektaşlarına keyfi yasaklar konulmasına itiraz etmeyen, mesleki dayanışma kaygısıyla dahi olsa tavır almayan, hatta bu saçma uygulamayı gündeme dahi taşımayan medya kuruluşları açıkça Genelkurmay'ın işlediği suça ortaklık etmektedirler.

İlginçtir, bugüne dek ayrımcılığa maruz kalmış fakat şimdi yasak kapsamından çıkartılan basın yayın organları da Genelkurmay tarafından davet edilmelerinden dolayı büyük bir memnuniyet içinde görünmektedirler. Köklü yanlışlık yine sorgulanmamakta, basın yayın organlarının bazısının maruz kaldığı ayrımcı muamele gündemleştirilip, eleştirilmemektedir. Yasak kapsamından çıkartılanlar adeta lütf-u şahaneye mazhar olmuşçasına bir sevinç içinde arkalarına dahi bakmadan Genelkurmay'ın yolunu tutmuş görünmektedirler. Oysa sorun devam etmekte; keyfilik, hukuksuzluk süpmektedir. Bazı memurlar bir güç gösterisi mantığıyla kamuoyunun doğru bilgilenmesine aracılık etme konumundaki bazı basın yayın organlarını dışlamaya devam etmektedirler.

Akreditasyon dayatması herkes için tümden kaldırılmadıkça kısmi esnemelerden memnuniyet izhar etmek, çıkarcılıktır, bencilliktir! Kısmi esnemelerle zaman kaybetmek gereksizdir. Yapılması gereken akreditasyon saçmalığına tümden son vermektir.

ÖZGÜR-DER

Önceki ve Sonraki Haberler