Alternatif Eğitim Dersleri Sürüyor!

Alternatif Eğitim Dersleri Sürüyor!

Özgür-Der Genel Merkezi’nce Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen alternatif eğitim dersleri devam ediyor. Bu hafta Kuran Zaviyesinden Kadın-Erkek Farklılığı ile MTTB ve Milli Gençlik Dergisi konuları tartışıldı.

Ayetler Işığında Hayat üst başlığı altında sürdürülen derste bu hafta Hülya Şekerci Nisa suresi 32. Ayet bağlamında kadın-erkek farklılığı konusunu anlattı. Aynen ırk gerçeği ile ırkçılık sapması arasındaki farklılık gibi, cinsler arasında farklılığın tartışılamaz bir gerçek olmasına karşın cinsiyetçilik  mantığının İslam'dan sapma olduğunu belirten Hülya Şekerci üstünlüğün cinsler arasında değil, takvada olduğunun altını çizdi. Tarihsel süreç içinde çeşitli unsurların etkisiyle tahrif edilmiş geleneksel anlayışın kadını yok saydığını ve bu tutumunu tefsir ve hadis metinlerine kadar yansıttığını söyleyen Şekerci Kuran'ın ve Sünnetin ortaya koyduğu kadın ve erkek anlayışının ise bambaşka olduğunu vurguladı. Öte yandan modernist yaklaşımın ise kadının konumunu tersi bir yaklaşımla alabildiğine sapkın bir noktaya taşımaya çalıştığını söyleyen Şekerci dengeli bir tutum içinde olmak gerektiğinin önemine işaret etti.

 

Türkiye'de İslami Dergiler ve Etkileri üst başlığıyla sürdürülen derste ise bu hafta Buruç yayınlarının Editörü Kazım Sağlam MTTB hareketini ve yayınlarını anlattı. MTTB'nin 1916'da kurulduğu tarihten itibaren milliyetçi ve devlet çizgisinde bir gençlik örgütlenmesi olduğunu söyleyen Kazım Sağlam ilerleyen süreçte çeşitli kereler sağ ve sol çizgi arasında gidip gelen MTTB'nin Rasim Cinisli ve İsmail Kahraman'ın başkanlıkları döneminde İslami eğilimleri de vurgulayan bir milliyetçi anlayışı temsil ettiğini, Burhanettin Kayhan'ın başkanlığı döneminde ise İslami kimliğin belirginlik kazandığını anlattı. 70'li yıllarda tüm Ortadoğu'da olduğu gibi Türkiye'de de ivme kazanan İslami canlanışın etkisiyle belirginlik kazanan bu eğilimin dönemin hızlı gelişen çatışma konjonktüründe kırılmaya uğradığını ve son dönemde yeniden sağcı unsurların öne çıktığını söyledi. 12 Eylül ile birlikte faaliyetine son verilen MTTB'den yetişen kadroların bugün siyasal hayat içinde en tepe noktalarda bulunduğunu hatırlatan Kazım Sağlam örgütlenme ve kadro yetiştirme açısından çok etkili ve başarılı olan MTTB'nin İslami kimliği netleştirme açısından ise başarısız kaldığını ve son dönemlerinde yeniden sağcı bir görüntüye büründüğünü vurguladı.

 

HAKSÖZ-HABER

Önceki ve Sonraki Haberler