'Askerlere Sivil Yargı, Hukukun Gereğidir!'

'Askerlere Sivil Yargı, Hukukun Gereğidir!'

AK Parti Meclis'ten geçirdiği yasa ile askeri suça yargı yolunu açtı. Bu tasarı ile barış zamanında asker olmayan kişilerin askeri yargıya tabi bir suçu tek başına ya da askerlerle ortak işlemesi halinde yetki sivil yargıya bırakıldı. Özgür-Der'in konu il

Basın açıklamasının tam metni:

DARBECİLERE SİVİL YARGI YOLUNUN AÇILMASI HUKUKUN GEREĞİ, HALKIN TALEBİDİR!

29 Haziran 2009

26 Haziran gecesi geç saatlerde gerçekleştirdiği yasal düzenlemeyle Meclis darbecilik kirliliğinin giderilmesine yönelik önemli bir adım atmış oldu. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle bundan böyle darbeci örgütlenme ve eylemlere bulaşmış askerlerin de soruşturma ve yargılanmaları doğrudan adli savcılık ve mahkemelerde görülecek.

Kamuoyunda darbecilerin askeri yargı zırhıyla kollandıkları düşüncesi öteden beri yaygındı. Son günlerde yoğun biçimde gündemleşen "belge" tartışmasında askeri yargının kararı ve Genelkurmay Başkanı'nın konuya dair açıklamaları bu kanaati daha da pekiştirdi. Nitekim bu olumsuz manzara karşısında yargıdaki çift başlılığın tümüyle giderilmesine yönelik toplumsal talebin giderek yükseldiği görülmekteydi. İşte bu talep ve çağrıların giderek daha yüksek sesle ifade edilmeye başladığı bir vasatta Meclis'in gerçekleştirdiği düzenleme tam zamanında ve yerinde bir uygulama olarak değer kazanmıştır.

Hukukun genel ilkelerine uygun bu düzenlemenin CHP ve MHP gibi militarist partilerce eleştirilmesi doğaldır. Varlığını statükoya borçlu partilerin militarizmi geriletmeye yönelik düzenlemelere direnmesi normal karşılanmalıdır. Bu tutum bilhassa Ergenekon'un avukatlığını yapan CHP'nin kimliğine ve geleneğine yakışmış, aynı zamanda bir hayli iğreti duran "demokratlık" maskesini de bir kere daha indirmiştir. CHP'nin darbe karşıtı gündemi sulandırma ve rayından çıkartma teşebbüsünden başka bir şey olmadığı aşikar "12 Eylül darbecilerinin yargılanması" talebinin samimiyetsizliği, sahteliği açığa çıkmıştır. Halen sürmekte olan darbeci faaliyetlerin sorumlularının yargılanmasına karşı çıkan bir zihniyetin 30 yıl önce gerçekleştirilmiş darbenin sorumlularının yargılanmasını samimiyetle talep ettiğine kim neden inansın?

Meclis'in kararının militarist çevrelerde tam bir sarsıntı meydana getirdiği görülmektedir. Öyle ki, hiç utanmadan düzenleme için "Genelkurmay'ın onayının alınmadığı" eleştirileri dillendirilebilmektedir. Bu sözde eleştiriyi gündeme taşıyanlar vesayet ideolojisini o kadar içselleştirmiş olmalılar ki, muhtemelen askerin Meclis'in yasama yetkisine ortak olduğunu sanmaktadırlar!

Statüko cephesinin ayak diretme tavrını sürdüreceği görülmektedir. Bu amaçla düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla itirazda bulunulacağı anlaşılmaktadır. Doğrusu "darbeci örgütlenmelere girişen" askerlerin de diğer vatandaşlar gibi normal mahkemelerde yargılanmasına dair bir düzenlemenin anayasaya aykırılığının ileri sürülmesi olsa olsa Türkiye'ye özgü saçmalıklar dizisine yeni bir halka olabilir. Bununla birlikte geçen sene Anayasa'da yapılan 10. ve 42. madde değişikliklerini, yani herkesin kamusal hizmetlerden yararlanmada eşit olduğunun vurgulanmasını dahi, anayasaya aykırı bularak reddedebilen bir AYM gerçeği var bu ülkenin. Aynı AYM'nin darbe suçlamasına muhatap askerlerin adli mahkemelerde yargılanması düzenlemesini iptal etmesi bizi şaşırtmaz. Sadece militarizmin hukuksuzluğunun ve halkın taleplerinden uzaklığının yeni bir göstergesi olur. Aynı şekilde darbeci zihniyetin kurumsal gücünün nelere kadir olduğunun da yeni ve güçlü bir delilini sunar!

Özgür-Der

Önceki ve Sonraki Haberler