Bangladeş'teki Siyasi Yargılamalara Tepki

Bangladeş'teki Siyasi Yargılamalara Tepki

İslami kuruluşlar, Bangladeş'te tutuklu bulunan Cemaat-i İslami yöneticileri hakkında ve Bangladeş'te yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekmek için bir basın toplantısı yaptılar.

İslami kuruluşlar, Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina'nın gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti vesilesiyle Bangladeş'te tutuklu bulunan Cemaat-i İslami yöneticileri hakkında ve Bangladeş'te yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekmek için bir basın toplantısı yaptılar.

Mazlumder, Akabe Vakfı, AKDAV, AKV,Fatih Akıncıları, Hikmet Vakfı, İHH, İMH, Medeniyet Derneği ve Özgür-Der'in birlikte yaptığı açıklama Mazlumder İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirildi.

Basın Açıklamasının Tam Metni

BANGLADEŞ'TE CEMAATİ İSLAMİ MENSUPLARINAYÖNELİK SİYASİ YARGILAMALARLA OLUŞTURULAN ZULME SON VERİLSİN!

Bangladeş'te son yıllarda önemli insan hakları sorunları yaşanmaktadır. Ülkenin Pakistan'dan ayrılmasının yarattığı siyasi travma henüz sürmekte iken muhaliflere yönelik baskılar her geçen gün artmakta ve bu durum ülkedeki gündelik yaşamı da etkilemektedir. Bangladeş'teki mevcut hükümet, muhalif grup Cemaat-i İslami'ye yönelik baskılarını arttırması sonucunda çok sayıda protesto ve tutuklamalar yaşanmaktadır. Cemaat'in lider kadrosundan iki eski bakan ve iki eski milletvekili halen gözaltında tutulmaktadır.

Cemaat-i İslami'nin önde gelen 3 lideri, Başkan Rahman Nizami (Maulana Motiur Rahman Nizami), Başkan Vekili Hüseyin Sayidi (Allama Delwar Hossain Sayedee) ve Genel Sekreter Muhammed Mücahid (Ali Ahsan Mohammad Mujahid) halkın dini değerlerini istismar etmek suçlamasıyla 29 Haziran 2010'da gözaltına alındılar.Çoğunluğu önceki dönem hükümetlerde görev almış ve bugün muhalefete düşmüş olan bu kişilerle ilgili olarak 26 Temmuz 2010'da Bangladeş Savaş Suçları Mahkemesi tutuklama kararı verdi. Bu karar, söz konusu mahkemenin, Cemaat liderlerinin1971 "Ayrılma Savaşı" sırasında işlediklerini iddia ettiği suçlarla ilgili yargılama yetkisi olduğu ilanı ile ve herhangi bir makul sebep olmaksızın alındı. Cemaat'in iki Genel Sekreter Yardımcısı Kamaruzzaman ve Molla Abdulkadir (Abdul Quader Mollah) keyfi yargılamanın durması için Yüksek Mahkemeye başvurdular ancak onlar da tutuklandı. Halen tutuklu bulunan 5 üst düzey Cemaat-i İslami yöneticisinin gözaltında iken işkenceye maruz kaldıklarına dair yaygın haberler gelmektedir.

4Eylül 2010 Cuma günü Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina (Sheikh Hasina), Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 1971 Bangladeş "Ayrılma Savaşı"nda işlenen suçlarla ilgili Uluslararası Suçlar Mahkemesi kurulmasından söz etmişti. Başbakan Şeyh Hasina, savaş suçlarıyla ilgili yapılacak yargılamanın, Bangladeş'in onaylamış olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'nün ruhuna da uygun olacağını ifade etmişti. Ülkede yaşanan ihlallere temel oluşturan Başbakan Hasina'nın bu yaklaşımının hukuki dayanağı yoktur. Roma Statüsü'ne göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi, üzerinden 40 yıl geçmiş olan suçları kapsamamaktadır. Ayrıca, o günkü adı Doğu Pakistan olan Bangladeş'in, Birleşik Pakistan'dan kopma savaşı sürecinde Pakistan Ordusu ile işbirliği yaptığı iddia edilenlerin savaş suçları dosyaları 1972 ve 1973 yıllarında Bangladeş mahkemelerinde görülmüş, 1974'te Pakistan'ın Bangladeş'i tanımasıyla mesele halledilmişti.Bugün suçlananların hiçbiri o gün ne itham edilmiş ne de suçlu bulunmuşlardı.Ayrıca Cemaat'in tutuklu bulunan beş üst düzey yöneticisinden dördü 1971"Ayrışma Savaşı"nda öğrenci, diğeri ise Cemaat'e 1973'te katılmıştır. Ayrılma sürecinde Cemaat yöneticisi olması imkânsız olan, hatta o tarihlerde Cemaat'e üye dahi olmayan kişilerin bugün savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanmaları, siyasi tasfiyeden başka bir şey değildir. Bu tasfiye, ABD-Hindistan kolonyalizminin Şeyh Hasina taşeronluğu eliyle, küresel istikbara direnebilme takati en yüksek olan ve Afganistan ve Pakistan'da bir türlü kurutulamayan İslami muhalefetin bölgeden tamamen süpürülmesi çabasıdır. Ayrıca yaşanan bu tartışmalar ülkedeki sosyo-ekonomik geriliğini daha da ağırlaştırmakta, her türlü yatırım ve istikrarı engellemektedir.

Bugünlerde Bangladeş'te Mahkeme'nin Cemaat yöneticileri hakkında karar vermesi beklenmektedir. Tutukluların yakınları ve siyasi çevreler, Cemaat yöneticileri hakkında idam cezası verilmesinden endişe etmektedirler. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın Türkiye'de bulunması vesilesiyle başta Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve uluslararası topluma, şu anda mağdur edilmekte olan Bangladeşli siyasilerin durumlarını hatırlatıyor ve Mahkeme'nin bu kişiler hakkında vereceği adil olmayan kararlar nedeniyle hem hukukun hem de dünya barışının olumsuz etkileneceğinden endişe ettiğimizi ifade ediyoruz.

AKABE, AKDAV, AKV, FATİH AKINCILARI, HİKMET VAKFI, İHH, İMH, MAZLUMDER, MEDENİYETDERNEĞİ, ÖZGÜR-DER 

Önceki ve Sonraki Haberler