Çocuklarımızın Savaşa Alet Edilmelerini Kabul Etmiyoruz!

Çocuklarımızın Savaşa Alet Edilmelerini Kabul Etmiyoruz!

Özgür-Der, Kuzey Irak’a yönelik harekatta ölen askerlerin ailelerine yardım adı altında öğrencilerden para toplanmasına karşı çıktı.

Son günlerde okullarda yardım toplama adı altında yapılanların militarizme katkı olduğunu söyleyen Özgür-Der Milli Eğitim Bakanlığı'na bu tarz çabaları engelleme çağrısında bulundu.

 

Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen mektup:

 

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

AÇIK MEKTUP

ÇOCUKLARIMIZIN SAVAŞA ALET EDİLMELERİNİ KABUL ETMİYORUZ!

29 Şubat 2008

 

Türkiye son günlerde yeniden yoğun bir askeri atmosfere sokulmuş bulunuyor. Doğrudan Genelkurmay bülteni gibi hareket eden medyanın hiçbir gerçeklik kaygısı tanımayan, propagandif yayınlarla katkıda bulunduğu bu atmosferin toplum sağlığına verdiği ve vereceği zararlar ise görülmüyor, görülmek istenmiyor. Toplumsal sorunların inkarı ve silahla çözülmesi eğilimini daha da güçlendireceği ve milliyetçiliği yükselteceği kaçınılmaz olan bu harekat ve daha genelde de harekat mantığının bugüne kadar ülkeye ne getirdiği sorusunun ise her zamanki gibi üstü örtülmeye çalışılıyor. Çok sayıda genç insanımızın hayatlarına mal olan ve ailelerinin ise dayanılmaz acılara boğulmasını getiren bu savaş mantığı koyu bir şal gibi aklın, vicdanın, gerçeğin üstünü örtüyor.

Ne yazık ki, bugünlerde tüm toplumu sarmalayan bu savaş atmosferinin okullar vasıtasıyla çocuklarımıza da sirayet ettirilmeye çalışıldığını ibretle izliyoruz. Bu doğrultuda pek çok okulda Kuzey Irak'a yönelik harekatta ölen askerlerin ailelerine yardım adı altında öğrencilerden para toplandığını görüyoruz. Bu şekilde çocuklarımız cüzi rakamlarla da olsa savaşa katkı sunmaya, bir anlamda militarizme daha çok küçük yaşta bağlılık sergilemeye  çağrılmaktadır. Aslında çocukların psikolojileri düşünüldüğünde alabildiğine duygusal konuşmalarla desteklenen ve idareci ve öğretmenlerin de rol üstlendiği bu çabanın çağrıdan ziyade açık bir zorlama olduğu kuşkusuzdur.

İster ebeveynlerinin kaygıları nedeniyle olsun, isterse de kendi eğilimleri, arzuları neticesi olarak savaş ortamına dahil olmak istemeyen çocukların, bu tarz yoğun bir hamaset ortamına ve öğretmen ya da müdürlerinin çağrılarına muhatap olmaları durumunda nasıl bir psikolojik baskı altında kalacakları rahatlıkla tahmin edilebilir. "Koskoca" üniversite rektörlerinin dahi başörtülü eğitim almak isteyen öğrenciler için "hak ettikleri notu vermeyebiliriz" diyebildiği bir ülkede; bu tarz dayatmacılıkların normal, sıradan sayıldığı bir eğitim-öğretim vasatında küçük çocukların para vermek istememelerinin kendilerini nasıl bir sıkıntıyla yüz yüze getireceğinin açık olduğunu düşünüyoruz.

Çocukların, gençlerin doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle militarist şartlandırmalara uğratılması açık bir zulümdür. Resmi ideoloji dayatması ile sürekli biçimde ve yoğun bir tarzda çocuklarımıza enjekte edilmeye çalışılan milliyetçi anlayışlar ve militarist eğilimlerinin hak ihlali oluşturduğu artık görülmelidir. Ölen askerler için para toplama adı altında okullarda sürdürülen faaliyetlerin de bu çerçevede bir hak ihlali, bir dayatma olduğunu düşünüyor; Bakanlığınıza bağlı okullarda izinli veya izinsiz olarak sürdürülen bu tür işgüzarlıkların derhal engellenmesini talep ediyoruz.

 

Özgür-Der Genel Başkanı

Hülya Şekerci

Önceki ve Sonraki Haberler