"Danıştay Kararı Zorbalara Atılmış Bir Tokat Olmuştur!"

"Danıştay Kararı Zorbalara Atılmış Bir Tokat Olmuştur!"

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Danıştay'ın başörtüsü kararına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Danıştay'ın, başörtüsüne ilişkin kararının olumlu bir adım olduğunu ifade eden bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, Türkiye Barolar Birliği'nin sürdürmek istediği bu despot uygulamanın, uzun süredir köhnemiş bir hukuk sistemine sahip olan Türkiye'de, Danıştayın eliyle çözülmesinin büyük bir gelişme olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yasakçı zihniyetin mücadelesine devam edeceği fakat çabalarının bir anlam taşımadığı belirtilirken başörtüsü yasağı gibi çağdışı bir uygulamanın artık tümüyle kaldırılması ve herhangi bir meslek ayırt etmeksizin serbest bırakılması gerektiğinin altı çizildi.

***

Danıştay Kararı Zorbalara Atılmış Bir Tokat Olmuştur!

 

24 Ocak 2013

Danıştay 8. Dairesinin Türkiye Barolar Birliği’nin başörtülü avukatlara yönelik yasakçı tutumunu hukuka aykırı bularak reddetmesi “mevzuat gerekçesiyle” zorbalık icrasına yönelenleri üzerken, haktan ve adaletten yana olanları sevindirmiştir. İnsan hakları ve evrensel hukuk ilkelerine uygun bu yaklaşımından ötürü Danıştay 8. Dairesini tebrik ediyoruz.

Karar pek çok açıdan sevindiricidir. Türkiye’de köklü bir geçmişe dayanan ve halka yönelik açık bir zulüm mekanizmasına dönüşmüş yargı despotizminin alışılagelen uygulamasına aykırı bir tutum ortaya konulmuştur. On yıllardır sistematik ve yoğun hukuk katliamlarına sahne olmuş bir ülkede bir yüksek yargı kurumunun baskıcı, yasakçı tavrı reddederek özgürlük alanını genişletmesi büyük bir gelişme sayılmalıdır.

Danıştay kararıyla bundan böyle önüne gelenin başörtülülere eziyet etme imkanı bulduğu çirkin, zalim, insanlık dışı ortamın son bulacağına inanıyoruz. Bu karar inançlarının gereğini yerine getirdikleri için sayısız kadının ve genç kızın haksızlığa, hakarete, zulme maruz bırakılması anlamına gelen “başörtüsü yasağı” adlı iğrenç uygulamanın tümüyle tarihin çöp sepetine atılması vaktinin geldiğine işaret etmektedir.

Ankara Barosu’nun Danıştay kararını “türbanlı hakimin yolu açılır” iddiasıyla eleştirmesi ve kararın temyiz edilmesi sürecinde müdahil olacağını açıklaması tipik provokatörce bir tutum olmakla birlikte, hiç şaşırtmamıştır. Şeytan azapta gerek! Zaten yasakçılığın ruhlarını teslim aldığı Kemalist despotik zihniyet sahiplerinin özgürlük alanının genişlemesinden tedirgin olmamaları mümkün değildir. Ne var ki, sürecin yönünü kavramaktan aciz bu çevrelerin gidişatı tersine çevirme adına ardı ardına sarfettikleri çabaların beyhude olduğunu idrak etmelerinin imkanı bulunmamaktadır.

Evet, “türbanlı hakim” ve benzeri takıntılardan kurtulmanın zamanı gelmiştir. İsteyen herkes özel-kamu, şu meslek, bu meslek ayrımı olmaksızın her yerde, hiçbir kısıtlama olmaksızın başörtüsü takabilmelidir. Danıştay kararının bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyor ve süreci tamamlamak üzere Meclisi ve Hükümeti gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırıyoruz.

Rıdvan Kaya

Özgür-Der Genel Başkanı

Önceki ve Sonraki Haberler