Genelkurmay Mızrağı ve Delik Deşik Hukuk Çuvalı

Genelkurmay Mızrağı ve Delik Deşik Hukuk Çuvalı

Özgür-Der bir basın açıklaması yaparak Hükümet’ten Taraf gazetesi tarafından ortaya çıkartılan “İrticayla Mücadele Eylem Planı” hakkında derhal adli girişimlerde bulunması ve konunun detaylarına ilişkin olarak halkı bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

Basın Açıklamasının Tam Metni:

Genelkurmay Mızrağı ve Delik Deşik Hukuk Çuvalı

13 Haziran 2009

Türkiye'nin militarist kıskaçtan kurtulma çabaları Genelkurmay eliyle sabote edilmeye devam ediyor. Taraf gazetesinin dünkü (12 Haziran 2009) nüshasında "AKP'yi ve Gülen'i Bitirme Planı" manşetiyle yayınlanan belge ve bu ifşaata verilen tepki bu olgunun somut bir tezahürü olmuştur. Genelkurmay Harekat Başkanlığı 3. Destek Şube Müdürlüğünce Nisan 2009 gibi çok yakın bir tarihte hazırlandığı iddia edilen, Kıdemli Albay Dursun Çiçek imzalı "İrticayla Mücadele Eylem Planı" Türkiye'de toplumun ve siyasetin maruz kaldığı ordu kaynaklı müdahale geleneğinin yeni ve çirkin bir halkasını gözler önüne sermektedir. 

Belgenin içeriğine bakıldığında akıl almaz değerlendirmeler ve öneriler göze çarpmaktadır. Ülkeyi "yöneten" bir partiyi açıkça hedef alan, yasal çerçevede faaliyet gösteren bir topluluğu terörize etmeye yönelik komplolar üreten, Ergenekon adlı darbeci çete mensuplarını kollamaya girişen ve daha buna benzer çeşitli yasadışı faaliyetlerle iç içe bir ordu manzarasına ilişkin olarak sanırız birilerinin söylemesi gereken bir şeyler olmalıdır!

Öncelikle siyasetten eğitime, ekonomik sorunlardan uluslar arası gündemlere kadar hemen her konuda kamuoyunu bol miktarda ve yoğun biçimde "bilgilendirme" alışkanlığına sahip ordunun doğrudan kendisini zan altında bırakan bu gelişmeye dair de mutlaka bir açıklaması olmalıdır. Oysa baktığımızda gördüğümüz şey, bu tür tartışmalar ortaya çıktığında hep yapıldığı üzere, "soruşturma yapıyoruz" şalıyla fahiş gerçeğin üzerinin örtülmesine ve konunun unutturulmasına yönelik taktik tutumdan ibarettir! Nitekim dün Genelkurmayca yapılan açıklama ile bu tutum tekrar edilmiş ve konunun geçiştirilmesine çalışılacağı izlenimi uyandırılmıştır.

Öte yandan böylesine vahim bir olayın kamuoyunda tüm boyutlarıyla ve köküne kadar tartışılması gerekirken Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinin Taraf gazetesinin söz konusu yayınına ilişkin yayın yasağı getirmesi de kesinlikle kabul edilebilir bir tutum olmamıştır. Kamuoyu had safhada güvensizlik uyandıran ve bıkkınlık veren militarist atraksiyonların örtülmesini, tehditler savrularak muhatapların sindirilmesini değil, artık tümüyle terk edilmesini ve sorumlularından hesap sorulmasını beklemektedir.

Konunun gerek içerik yönünden doğrudan hedefi olan ve daha önemlisi de yasal açıdan hiyerarşik sorumluluk ilkesi gereğince asıl muhatabı olması gereken Hükümetin ortaya çıkan bu skandal belge hakkında derhal adli girişimlerde bulunması ve konunun detaylarına ilişkin olarak halkı bilgilendirmesi gerektiği açıktır. Hukukun, siyasetin ve bir bütün olarak toplumun militarist kuşatmanın boyunduruğundan kurtulabilmesi için sorumluluk konumundaki herkes görevini yapmalıdır!

Özgür-Der

Önceki ve Sonraki Haberler