“Hür Çocukların Zihnine Pranga Vurulmasın!”

“Hür Çocukların Zihnine Pranga Vurulmasın!”

Bugün Fatih Saraçhane Parkı’nda toplanan Müslümanlar, eğitim alanında yaşanan zulümlerin kaldırılmasını istedi.

Özgür-Der’in çağrısıyla toplanan ve İlköğretimde çocuklara okutulan ant ve başörtüsü yasağının son bulmasını isteyen Müslümanlar anadilde eğitime de özgürlük talebinde bulundu. Eylemde, bu taleplerin dile getirildiği bir basın açıklaması okundu.

Saat 14.00’da Fatih Saraçhane Parkı’nda toplanan grup açtıkları “Tüm Okullarda ve Her Kademede, Başörtüsü Yasağına, Andımız Saçmalığına Son!”, “Okulda Kışla Düzenine Son! Irkçı-Tağuti Ant Dayatmasına Hayır! Her Kademede Başörtüsüne Özgürlük!” yazılı pankartların yanında “Laik Zorbalık Kesintisiz Sürüyor: Dün Şapka Dayatması, Bugün Başörtüsü Yasağı!”, “Irkla Kanla Övünmek İlkelliktir, Elhamdülillah Müslümanız!”, “Irkçı Şoven Yönlendirmeye Hayır!”, “İnancımızı, Kimliğimizi, Kıyafetimizi Hedef Alan Sömürgeci Bir Proje: Kemalist Devrim!”, “Irkçı, Şoven Ant, Kaldırılsın!”, “Kemalist Şoven Ant Dayatmasına Son!”, “Anadilde Eğitim Hak; Tartışılması Ayıptır!” yazılı dövizler taşıdılar.

Ayrıca çocukların ellerindeki “Neden İnanmadığım Değerler Üzerine Ant İçmeye Zorlanıyorum?”, “Niçin Okula Başörtümle Gidemiyorum?” yazılı dövizler dikkat çekti.

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay eylemde yaptığı konuşmada yasak ve dayatmaların İslami Kimlikle çeliştiğine dikkat çekti. Yasakların hukuksuz ve çarpık bir mantığın eseri olduğunu belirten Kenan Alpay, Müslümanların hayat düsturu açısından dikkate alacağı ilk ve nihai prensibin Allah’ın rızası olduğunu vurguladı. Çocukların ilkokula adım atar atmaz andımız dayatması ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Alpay, andımızın Türklük gurur ve şuuru kazandırmaya, bu gurur ve şuur üzerinden diğer insanlara karşı bir üstünlük ve düşmanlık duygusu oluşturmaya yönelik Mustafa Kemal’in kadroları tarafından oluşturulduğunu söyledi.

“Biz bu anda karşı çıkıyoruz çünkü bu ‘ant’ ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene!’ diyor. Fakat biz Türk, Laz, Çerkez, İngiliz vs olmakla erinme ya da övünme duygusu yaşanmayacağına inanıyoruz.” diyen Alpay ayrıca ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ ifadesinin de Müslümanlar açısından yanlış bir ifade olduğunu ve Müslümanın varlığına ancak Allah’ın rızasına armağan edebileceğini belirtti. Konuşmasının devamında andımız geçen ‘açtığın yolda, gösterdiğin hedefe’ ibaresinin de yersiz olduğunu, Müslüman’ın ancak Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Adem gibi Resullerin açtığı yoldan ilerleyebileceğini vurguladı. 28 Şubat darbe sürecinden bugüne kadar 8 yıl boyunca her gün okutulan andın 4 yıla indirilmesinin olumlu olduğunu fakat tüm kademelerde bu uygulamanın kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Alpay andımız ile birlikte eğitim alanında yaşanan başörtüsü sorununu dile getirdi. Başörtü ile ilgili yasal bir düzenleme yerine ‘de facto’ bir durumun yaşandığını ifade eden Alpay, başörtünün Müslümanlar açısından bir ibadet ve bir hak olduğunu dolayısıyla da bu ibadet ve hakkın ayrımsız, şartsız her alanda serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Alpay ayrıca başörtüsünün sadece Kur’an dersinde serbest bırakılıp diğer derslerde yasak olmasının, çocukları çift kişilikli hatta kişiliksiz olmaya teşvik etmek anlamına geleceğini ifade etti. Alpay, “Sayın Bakan Dinçer başta olmak üzere bütün muhataplara başörtüsü farziyetinin seçmeli Kur’an dersleriyle sınırlı olmadığını hatırlatmak isteriz” dedi.

Alpay, ulusalcılık ideolojisini dayatan darbecilerin Silivri’de ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı bir ülkede darbe süreçlerinin bir ürünü olan başörtü yasağına hukuki bir kılıf uydurma girişimlerinin de anlamsız olduğunu sözlerine ekledi.

Okullarda yaşanan mescid-namaz krizine de dikkat çeken Alpay şunları söyledi: İlköğretimden üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarını mescitten, camiden, ibadetten, başörtüsünden mahrum bırakmayı şiar edinmiş laik despotik siyaset anlayışı İslam’a ve Müslüman topluma savaş açmış ideoloji ve kadroları ürünüdür. Lavabo, tuvalet, kantin, yemekhane gibi temel ihtiyaçların yokluğu ile ibadet imkânlarının yokluğu aynıdır. Öğrencileri başörtüsüz ve namazsız kurgulayan üstelik bunu kanuni düzenlemelerle dayatan Türkçü-pozitivist öğretim modeli acilen terk edilmelidir.

Alpay, anadilde eğitim hakkı konusunda da Kürtçe seçmeli dersinin olumlu bir adım olduğunu ifade etti fakat bu adımın anadilde eğitim hakkı konusunda atılan bir adım olmadığı takdirde bir anlam ifade etmediğini vurguladı. Alpay, konuşmasının sonunda, başta başörtüsü yasağı ve andımız dayatması olmak üzere, eğitim alanında yaşanan tüm zorbalıkların son bulmasını talep ettiğini açıkladı.

Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Özyurt’un okuduğu ve aşağıda tam metni bulunan basın açıklamasında 28 Şubat kalıntısı kesintisiz eğitimin sona erdirilmesi, milli güvenlik dersinin kaldırılması, resmi törenlerin kısıtlanması gibi uygulamaların öğrenciler üzerindeki dayatmaların hafiflemesine atıfta bulunulurken ilkokul 1-4 sınıflarına okutulan ırkçı ‘andımız’’ dayatmasın kaldırılması ve başörtüsünün bütün okul ve kademelerde serbest olması talebinde bulundu. Açıklamada ayrıca Kürtçe’nin seçmeli hale getirilmesi olumlu olduğu fakat anadilde eğitim hakkının bir an önce yasal düzenlemeyle kesinleşmesi istendi. Açıklamanın sonunda insan olmanın getirdiği tüm hak ve hürriyetlerin ayrımsız iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yürüyüş ve eylem boyunca “Laik-Kemalist Müfredata Son!”, “Çocuklar Bizimdir Devletin Değil!”, “Irkçı Şoven Andı İstemiyoruz!”, “Kemalizmin Değil, Rabbimizin Kuluyuz!”, “Başörtüsü Özgürlük Bayrağımızdır!”, “Başörtüye Her Yerde Hemem Şimdi Özgürlük!”, “İnancına Örtüne Kimliğine Sahip Çık!”, “Herkes İçin Adalet Başörtüye Özgürlük!”, “Herkes İçin Adalet, Anadile Özgürlük!”, “Yasakçılar Yenilecek, Direnenler Kazanacak!”, “Allah’ın Emri Yasaklanamaz!” sloganlar atıldı, sık sık tekbir getirildi.

Fotoğraf: Büşra Bulut-Emine Nur Çakır

20120908-fatih_andimiz-00.jpg

20120908-fatih_andimiz-01.jpg

20120908-fatih_andimiz-02.jpg

20120908-fatih_andimiz-03.jpg

20120908-fatih_andimiz-04.jpg

20120908-fatih_andimiz-05.jpg

20120908-fatih_andimiz-06.jpg

20120908-fatih_andimiz-07.jpg

20120908-fatih_andimiz-08.jpg

20120908-fatih_andimiz-09.jpg

20120908-fatih_andimiz-10.jpg

Basın Açıklaması Metni:

Ant Dayatması ve Başörtüsü Yasağına Her Kademede Son Verilsin!

8 Eylül 2012

Yeni bir eğitim-öğretim yılı daha eski sorunların, köhnemiş resmi ideolojik dayatmaların gölgesi altında açılıyor. İnsan ve toplum iradesinin üzerine düşen bu koyu gölgenin yol açtığı sıkıntıların azaltılması adına bazı adımların atıldığı muhakkak. 28 Şubat darbe sürecinin kesintisiz eğitim dayatmasına son verilerek kademeli ve seçmeli eğitim programına geçilmesi, okulları kışlalaştıran Milli Güvenlik derslerinin kaldırılması ve resmi törenlerin en azından stadyumlar boyutuyla iptal edilmiş olması öğrencilerin üzerindeki resmi ideolojik dayatmaların bir kısmının tasfiye edilmesi açısından şüphesiz olumlu gelişmelerdir.

Bu olumluluklarla birlikte devam eden ırkçı-militarist uygulamaların hiçbir izahının olmadığının altını çizmek istiyoruz. “Andımız” isimli ırkçı-inkârcı metni ilk dört yıl boyunca okumaya bütün çocukları mecbur tutmanın ne anlamı ve faydası var? Hiçbir insani ve ahlaki, pedagojik ve bilimsel anlam ve faydayı ihtiva etmeyen ant törenini zorunlu tutmak çocuklarımızı totemist ve Türkçü şartlanmaya mahkûm etmektir. 6-10 yaş arası çocuklarımızın üzerine boca edilmesi kanunen zorunlu kılınan bu sapkın ve düşmanlaştırıcı andın hemen kaldırılması gerekir. Bir taraftan ırkçı, ulusalcı çetelerin sebep olduğu belalarla uğraşırken diğer taraftan bütün okullarda ırkçı, ulusalcı mantığı yaygınlaştıran müfredat ve pratikleri mecbur tutmaya devam etmek Hükümet açısından izah edilemez bir çelişkidir.

Öte yandan başörtüsünü eğitim-öğretim kurumlarının kronik bir sorunu olarak algılayıp insanlık dışı ve utanç verici bu yasakla seferberlik halinin sürdürülmesine de acilen son verilmelidir. Öğrenci ve öğretmen ayrımı yapmaksızın, sadece İHL’lerde değil, tüm eğitim kurumlarında başörtüsüne sınırsız, şartsız özgürlük tanınmalıdır. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in Kur’an-ı Kerim dersinde başörtüsüne müsamaha gösterilerek diğer derslerde hukukun gereğinin yapılacağını hatırlatmasının kabul edilebilir hiçbir yönü yoktur.

Sayın Bakan hangi hukuktan bahsediyor acaba? 12 Eylül hukukundan mı, 28 Şubat hukukundan mı? Yoksa her ikisine birden kaynaklık eden resmi ideoloji ve askerî vesayet hukukundan mı? Sayın Bakanı bilemeyiz ama en temel hakları ve ahlaki öğretileri ayaklar altına alan böyle bir hukukun meşruiyetine inanmıyoruz. Dolayısıyla da toplum nezdinde meşruiyeti olmayan, kendisine ancak bürokratik oligarşinin dayatmalarıyla iktidar alanı açabilen bir garabet hukukuna öğrencilerin ve toplumun itaate davet edilmesi derin çelişkinin katmerleşmesinden başkaca bir anlama gelmez. Başörtüsü sadece Kur’an derslerinde veya imam hatiplerde değil, tüm okullarda ve tüm kademelerde öğretmen-öğrenci ayrımı yapılmaksızın serbest olmalıdır.

Kürtçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer bulabilmesi de yaşanan acı ve sıkıntı dolu süreç göz önünde bulundurulunca önemli ve olumlu bir adımdır. Lakin bu adım ancak anadilde eğitim hakkının tanınması yolunda atılan bir adım olduğu oranda daha anlamlı ve değerli olacaktır.

12 yıla tamamlamak üzere 4+4+4 şeklinde kademelendirilen eğitim öğretimin resmi ideolojik dayatmalardan arındırılmaksızın ve toplumsal talepleri dikkate almaksızın kanunen zorunlu tutulması yanlışta ısrardır. Çocukları devletin malı, kamusal iradenin kurbanı, resmi ideolojinin potansiyel militanı gören bu çarpık mantık terk edilmelidir. Eğitim öğretim sorunu kalabalık sınıflar, servis sorunu, öğretmen ve idarecilerin özlük haklarından ibaret bir sorun değildir.

Birey ve toplumun iradesini hiçe sayan, birey ve toplumu devlet karşısında değersiz ve edilgen varlıklar olarak karikatürize eden resmi ideoloji tabusu yıkılmalıdır. İnsanı, Allah’ın yarattığı irade sahibi onurlu bir varlık olarak kabul eden ve İslam’ın can, nesil, akıl, mal, din haklarına riayet eden bir hukuki düzenleme talep ediyoruz. Başörtüsüne, İslami kimlik ve ibadet hakkına, Allah’ın lütfettiği lisanla öğretim görmeye engel olan tüm düzenlemelerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Anaların hür doğurduğu insanların ne ellerine-ayaklarına ne de zihinlerine prangalar vurulması kabul edilebilir. İnsan olmaktan doğan bütün hak ve özgürlükleri dinî, etnik ve mezhebî herhangi bir ayrım yapmaksızın bütün insanlar adına talep ediyoruz.

Özgür-Der 

Önceki ve Sonraki Haberler