"İslam'a Hakaret Normalleştirilemez!"

"İslam'a Hakaret Normalleştirilemez!"

Özgür-Der Üniversite Gençliği, İÜ'de yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yayınladı.

Haksöz-Haber

Özgür-Der Üniversite Gençliği, Dicle Üniversitesi'nde başlayıp İstanbul Üniversitesi'ne yansıyan olaylarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, olayların sol görüşlü öğrencilerin Müslümanlara karşı olan tahammülsüzlük ve düşmanlıklarından kaynaklandığı ifade edilirken Müslümanların bu duruma sessiz kalamayacağını vurgulandı.

 
***
 
İSLAM'A HAKARET NORMALLEŞTİRİLEMEZ!
 
18 Nisan 2013
 
Geçtiğimiz günlerde Dicle Üniversitesi'nde başlayıp İstanbul Üniveristesi'nde devam eden olaylar gündemi germeye devam ediyor. Gerginlik süresince, gerek sol görüşlü öğ­renci gruplarının ve gerekse basının olayları çarpıtarak yaygınlaştırma çabaları malesef ibret verici boyutlar kazanmıştır.  
 
Adalete ve  hakkaniyete uygun şahitlik yapan herkesin bildiği gibi, olaylar Dicle Üniversitesi'nde  Bilge Gençlik Kulübü'nün Kutlu Doğum kapsamında yaptığı etkinlikleri BDP'li öğrencilerin engellemeye çalışmasıyla başladı.Yaşanan bu gerginlik BDP'li öğrencilerin oldukları her yerde kendileri dışındaki hiçbir gruba söz hakkı tanımamaları sebebiyledir. 
 
Bir süredir her olayı bahane ederek İslam'a ve Müslümanlara saldıran sol-sosyalist görüşlü öğrenciler bu gerginliği de her zaman olduğu gibi fırsata çevirmekte geç kalmamışlardır. Sol-sosyalist öğrenci gruplarının İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden afişlerinden rahatsız olan İslami kimlik sahibi öğrenciler afişleri indirerek yapılan çirkin saldırıları protesto etmişlerdir. Ama tarih yine tekerrür etmiş, yaşanan olaylar sol-sosyalist görüşlü öğrenciler tarafından basına gerici saldırı olarak intikal ettirilmiştir.Üstelik eylem ve afişlerle İslam'a ve şeriata hakaret etmekte ısrar etmişlerdir.
 
Olay sanılanın aksine DÜ'deki veya İÜ'deki gerginliklerden ibaret değildir. Ancak klişe bir cümle olarak tekrarlanan karanlık güçlerin oyunu filan da değildir. Üniveristelerde meydana gelen olay sol-sosyalist görüşlü öğrencilerin İslam'a ve Müslümanlar'a olan tahammülsüzlük ve düşmanlıklarıdır. Sol görüşlü öğrenciler bulundukları her yerde hegemonya kurmaya çalışmaktadırlar. Ama onların bu  ajitasyon, propaganda ve provokasyondan ibaret olan Faşist-Stalinist siyasetleri karşısında Müslüman öğrenciler faaliyet ve siyasetlerini sürdüreceklerdir.
 
Bu çirkin siyaset ve saldırgan tutum karşısında onurlu ve izzetli hiçbir müslüman öğrenci  sessiz kalamaz. Üniversitede Müslümanlar hiç kimse üzerinde tahakküm kurmadığı gibi herhangi bir tahakküme de boyun eğecek değillerdir. Üniversitelerde herkesin kendini ifade edebilmesi gerektiğini savunan Müslümanlar, hayatın her alanında olduğu gibi üniversitelerde de var olmaya devam edecektir.   
 
Özgür-Der Üniversite Gençliği 

Önceki ve Sonraki Haberler