“İSMEK Personelinin Hakları İade Edilsin!”

“İSMEK Personelinin Hakları İade Edilsin!”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSMEK personelinden birçok kişinin işten çıkartılması hakkında bir açıklama yapan Özgür-Der, söz konusu mağduriyetin ve haksızlığın bir an önce giderilmesini istedi.

Özgür-Der: "İşsizlik ve geçim derdinin bir yangın yerine çevirdiği büyük şehirlerde çalışanlara karşı geliştirilen ayrımcı, dışlayıcı ve geçim kaynağını tıkayıcı tutumlar terk edilmelidir."

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSMEK personelinden birçok kişinin işine son verilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Personel alımı her ne kadar taşeron firmalar üzerinden yapılıyorsa da ortada haksız bir iş akdinin olduğuna dikkat çeken Alpay, geçim zorluğunun bütün bir ülke genelinde aileleri sıkıntıya gark ettiği bir dönemde hem personelin işten çıkarılması hem de hiçbir özlük hakkının tanınmamış olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özgür-Der Genel Merkezi'nden yapılan açıklama:

Mağdur Edilen İSMEK Personelinin Hakları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından İade Edilmelidir!

12 Şubat 2010

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK (İstanbul Meslek Edindirme Kursları)'ndan birçok personelin işine son verildiği bilgisi basına yansıdı. Belediye yönetimi de bu durumu doğrulayan resmi bir açıklama yaptı. Ancak işten çıkarılan personelin İSMEK'le ilişiklerinin kesilme gerekçelerine dair beyanları ile Belediye yönetiminin açıklamaları arasında ciddi farklar olduğu hemen göze çarpmaktadır. Personelin bir kısmı Belediye yönetimine muhalif bir partiye mensup oldukları ve propaganda yaptıkları gerekçesi ile birikim, tecrübe ve hizmet performanslarının hiçe sayılarak tazminatsız bir biçimde kapı dışarı edildiklerini iddia etmektedirler. Üstelik kurum içerisinde 'fişleme' gibi ancak hukuk dışı oluşumlarda görülebilecek icraatlardan da bahsedilmektedir.

Sarıyer, Maltepe ve Kartal belediye yönetimlerinin değişmesi ile beraber söz konusu ilçe sınırları dâhilindeki 13 İSMEK kurs merkezinin kapatılması ve yaklaşık 300 personelin işine son verilmesi meselesine dair Büyükşehir yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda bazı hususlar açıklanmaya muhtaçtır. Söz konusu üç yeni belediye yönetiminin İSMEK kurslarını kabul etmedikleri gerekçesi ile personel azaltımına gitmek mecburiyetinde kaldığını beyan eden Büyükşehir yöneticileri bu süreçte hiçbir siyasi ayrım gözetmediklerini beyan etti fakat diğer bölgelerdeki kurslara kaydırılan personel arasında ayrımcılık yapıldığı kanaatlerini izole edici bir netlik ortaya çıkmamıştır.

İSMEK'e personel alımı her ne kadar taşeron firmalar üzerinden ihale yoluyla 'hizmet alımı' şeklinde olduğu, personelin özlük hakları ile ilgili sorumluluğun ihaleyi alan firmalar üzerinde olduğu beyan ediliyorsa da ortada haksız bir iş akdinin olduğu muhakkaktır. Sözleşmeleri yıllık olarak ve 10 ay üzerinden yapılan personelin tamamı özlük haklarından mahrum edilerek ve çalışma şartları ve süreleri tamamen taşeron firmanın inisiyatifine bırakılmaktadır. Geçim zorluğunun bütün bir ülke genelinde aileleri sıkıntıya gark ettiği bir dönemde hem personelin işten çıkarılması hem de hiçbir özlük hakkının tanınmamış olması açık bir haksızlıktır. İSMEK, hizmet alanların da hizmet verenlerin de adalet ile muamele gördüğü bir kurum olarak kalmalıdır. Özel sektörün gerekleri veya serbest piyasanın seyri vs gibi popüler ama sosyal ve iktisadi dengeyi ifsat edici perspektif ve pratikler terk edilmelidir. İşsizlik ve geçim derdinin bir yangın yerine çevirdiği büyük şehirlerde çalışanlara karşı geliştirilen ayrımcı, dışlayıcı ve geçim kaynağını tıkayıcı tutumlar terk edilmelidir. Taşeron firmaların kâr etme haklarını ve anlaşmalardan doğan müktesep haklarını hassasiyetle gözeten Büyükşehir Belediyesi'nin aynı hassasiyetleri çalışanları için de gösterilmesini talep etmek doğal ve zaruri bir durumdur. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ve idari kadroların söz konusu haksızlığı giderecek acil bir düzenlemeye gideceklerini umuyoruz.

ÖZGÜR-DER

Önceki ve Sonraki Haberler