İstanbul’dan Gazze’ye Selam

İstanbul’dan Gazze’ye Selam

Özgür-Der’in çağrısıyla Fatih Saraçhane Parkı’nda Gazze kuşatmasını telin ve Filistin halkıyla dayanışmayı ifade eden bir eylem gerçekleştirildi. Çeşitli İslami kesimlerin de katılımlarıyla destek verdiği ve Özgür-Der adına Murat Özer’in yönettiği eylemde

Türkçe-Arapça "Gazze Kuşatması Direnişle Kırılacak!" isimli bir pankartın açıldığı eylemde Filistin İslami direnişi ve Gazze halkıyla dayanışmalarını ifade etmek üzere birçok döviz taşıyan katılımcılar sık sık tekbir getirerek "Mazlumlar tutsak, işgal altında; yaşasın küresel intifada!", "Hizbullah'a, Hamas'a, direnişe bin selam!", "Filistin-Gazze Halkı yalız değildir!", "İslami hareket engellenemez!", "Yaşasın Küresel İntifada!", "Emperyalizm Yenilecek İslami Direniş Kazanacak!", "Siyonist Elçilik kapatılsın", "Bir-ruh, Bid-dem neftiyke ya Gazze!" sloganlarını attılar.

Gazze halkının özgür iradesiyle seçtiği HAMAS yönetimi dolayısıyla İslami kimlik ve tercihlerinden dolayı vahşi bir ambargoya tabi tutulduklarını ifade eden konuşmacılar, Gazze'deki insani trajedinin vardığı boyutları gözler önüne serdiler. Emperyalistleri ve Siyonistleri cesaretlendirenin yerel işbirlikçilik olduğunun da altını çizen konuşmacılar, Mısır, Suud, Ürdün, TC vb. ülke yönetimlerini kınayarak gasıp İsrail'le ilişkileri kesme çağrısından bulundular. Irak'lı gazeteci Muntazer el-Zeydi'nin küresel ölçekte gündem yaratan Bush'a ayakkabı fırlatma eyleminin sembolik değerine de dikkat çekilen eylemde, El-Zeydi'nin onurlu tutumu selamlanarak ihtiva ettiği örneklik üzerinde duruldu. Mersin-Gazze hattından Filistin'e doğru dayanışmayı ifade eden bir geminin kaldırılması talebinin de dillendirildiği eylem Özgür-Der Y.K.Ü. Zuhal Özyurt'un okuduğu basın açıklamasına müteakiben sona erdi. Grup Yürüyüş'de ezgileriyle eyleme destek verdi.

Haksöz-Haber

Fotoğraflar: Sabiha Çimen

Basın Açıklamasının Metni:

Gazze'ye Yönelik Siyonist-İşbirlikçi Kuşatmayı Lanetliyor, Direnişi Selamlıyoruz!

19 Aralık 2008

Bugün insanlık Gazze sınavı ile karşı karşıya. Tüm dünya yaklaşık 40 yıl boyunca Gazze'nin işgal altında tutulmasını seyretti. Filistin topraklarının bütününde olduğu gibi Gazze'de de Siyonist çetenin kesintisiz biçimde uyguladığı baskılar, işkenceler, katliamlar görmezden gelindi. Ama sonunda galip gelen direniş iradesi oldu ve emperyalist dayatmalara ve bölge rejimlerinin işbirlikçiliğine karşın İslami Direniş işgalcileri Gazze'den defetmeyi başardı.

Ve uğradıkları bozgunun hıncıyla Siyonistler bu kez kuşatma ve ambargo ile Gazze'yi cezalandırma siyaseti geliştirdiler. İşgalcilerin ardından işbirlikçi güçlerin de Gazze'den sürülüp çıkarılmalarının ardından başta ABD-AB desteği ve bölge yönetimlerinin de katkısıyla Siyonistler Gazze'ye yönelik açık bir imha politikasını uygulamaya koydular. Bir yandan hava operasyonları ile bombardımana tabi tutulan, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden Gazze halkı teslimiyeti kabul etmeyince açlıkla, yoklukla, ilaçsız, yakıtsız bırakılmak suretiyle diz çökmeye zorlandı.

Bugün tam bir açık hava hapishanesini andıran manzarasıyla tüm dünyanın gözleri önünde açık bir zulme, hukuksuzluğa tabi tutulan Gazze bir yandan dünyanın içinde bulunduğu sefil hali, insanlığın insanlıktan çıktığını resmederken, aynı zamanda da direniş iradesinin kararlılığını, onurunu temsil etmektedir.

Evet, Gazze halkı vahşi kuşatma yüzünden açlıkla yüz yüze; kış mevsimine girilen bir dönemde yakıtsız kalmış durumda; hastanelerde elektrik bulunmaması yüzünden ameliyatlar yapılamamakta ve tedavi edilebilir hastalıklardan ötürü insanlar hayatını kaybetmekte ve daha bir dizi zorluk, hukuksuzluk, zulümle karşı karşıya! Kısacası haktan, hakikatten yana, adaletten ve insanlıktan yana olduğunu söyleyen hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği vahşi bir insanlık suçuna sahne olmakta Gazze. Emperyalist Batılı güçlerin desteği ve bölgenin işbirlikçi yönetimlerinin katkısıyla Filistin'in işgalcisi Siyonist rejimin İslami direnişi ezmek amacıyla sürdürdüğü vahşi ambargo nedeniyle Gazze halkı adeta bir soykırıma maruz kalmakta.

Gazze'nin Çağrısına İstanbul'dan Ses Veriyoruz!

Ama Rabbimize hamd olsun ki, Gazze halkının başı dik! Bölge ülkelerinin işbirlikçi rejimlerinin tasallutu altındaki halklar olarak yaşanılan zillete karşın izzetle, kararlılıkla direnişini sürdürüyor. Ve inşallah bu azim ve kararlılıkla İslami Direniş bir gün mutlaka zafere ulaşacak ve Siyonist işgal güçlerini sürüp çıkarttığı gibi kuşatma duvarını da parçalayacak! 

Bizler İslam topraklarını ve kardeşlerimizi hedef alan bu saldırganlığa karşı sessiz kalmanın zulme ortaklık anlamına geleceği inancıyla Gazze'yi kuşatan sessizlik duvarını aşmak için buradayız. Ama aynı zamanda eylemimizle Gazze'den tüm dünyaya yayılan direniş mesajını paylaşma onuruna da sahip çıkıyoruz. Gazze ile dayanışma amacıyla Ortadoğu'nun bütününde gerçekleştirilmesi planlanan küresel dayanışma çağrısına İstanbul'dan ses veriyor ve Gazze halkı ve direniş iradesine selamlarımızı iletiyoruz.

Siyonist İşgal Şefi Katil Olmert'i Türkiye'de Görmek İstemiyoruz!

Gazze'ye yönelik vahşi kuşatmaya karşı direnişin yanında olduğumuzu haykırmak için bir araya gelen bizler bu vesileyle 22 Aralık günü Siyonist çete reisi katil Olmert'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti de protesto ediyoruz. Bir yandan Gazze'de süregelen insanlık suçuna sözle, bildiriyle tepki dile getiren AK Parti hükümetinin işgal şefi Olmert'i Ankara'da ağırlamakla tam bir tutarsızlık ve ikiyüzlülük eylemi sergileyeceğinin altını çiziyoruz. Bu çerçevede işgalci, katliamcı Siyonist çetenin Ortadoğu'da gasıp varlığını meşrulaştırmaya yönelik her türlü ilişkinin bu ülkenin tarihine kazınacak kara bir leke olacağını ilan ediyor ve İsrail isimli çete ile süregelen tüm ilişkilerin kesilmesini talep ediyoruz.

Özgür-Der

Önceki ve Sonraki Haberler