Kapatma Davası Yargı Oligarşisinin Halkı Hizaya Getirme Çabasıdır!

Kapatma Davası Yargı Oligarşisinin Halkı Hizaya Getirme Çabasıdır!

Anayasa Mahkemesi Yargıtay Başsavcılığı tarafından AK parti’yi kapatma istemi ile açılan davayı oy çokluğu ile kabul etti. Konu ile ilgili Özgür-Der’in yaptığı basın açıklaması:

Basın açıklamasının metni:

KAPATMA DAVASI YARGI OLİGARŞİSİNİN HALKI HİZAYA GETİRME ÇABASIDIR!

31 Mart 2008

 

Anayasa Mahkemesi şaşırtmadı ve AK Parti hakkında kapatma davasının açılmasına onay vererek Türkiye'de siyasetin resmi ideoloji kıskacından çıkartılmasına tahammülsüzlüğünü bir kere daha ortaya koydu. Anayasa Mahkemesinin Yargıtay Başsavcısının iddianamesini kabul etmesi basit bir biçimde toplumu ilgilendiren bir soruna ilişkin hukuki bir karar olarak görülemez. Çünkü sözkonusu iddianame hukuki bir metin olmaktan çok uzakta, tipik otoriter faşizan bir manifestodur. Bu iddianameyi kabul etmekle Anayasa Mahkemesi açıkça dogmatik bir hukuk ve ceberut bir laiklik anlayışının muhafızlığına devam demiştir.

Halkın yarısının oyunu almış bir parti idam edilmeye kalkılmaktadır. Üstelik de bu yapılırken ortaya gerekçe olarak bu partinin yönetici ve mensuplarının sözleri ve varsayılan niyetlerinden başka bir şey konulamamaktadır. Karşı karşıya olunan şeyin hukuk değil, düpedüz despotizm olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Bu durumda AK Parti'nin ve en genelde de siyaset kurumunun halkın iradesini, toplumsal talepleri, siyaseti ve baskı altına almaya, terbiye etmeye, başaramadığında da imha etmeye kalkan bu despotik zihniyetle en geniş çerçevede mücadele etme yükümlülüğü belirginleşmektedir.  

Darbeci örgütlenmelerin açığa çıktığı, cuntaların kirli karanlık planlarının ifşa edildiği bir vasatta verilen bu karar siyasete ve doğrudan halka karşı bir yargı darbesidir. Bu girişime sessiz kalınamaz. Bundan önce verdiği kararlarla ülkeyi siyasi partiler mezarlığına dönüştürmekten çekinmemiş bir kurumun insafına, adaletine güvenmek saflıktan da öte, açık bir aptallık olacaktır. Hükümet ve Meclis, siyaseti mahkeme koridorlarına hapseden, hukuku yargı oligarşisinin keyfiliğine indirgeyen bu tür girişimlere karşı artık kalıcı tedbirler almalı; halkın tepesinde Demoklesin kılıcı gibi sallandırılan yargı despotizmine son verecek düzenlemeleri vakit kaybetmeden gerçekleştirmelidir.

Laiklik adı altında açıkça İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık tutumunun bir yansıması olarak gördüğümüz AK Parti iddianamesinin aynen 367 saçmalığında olduğu gibi halktan gereken cevabı alacağına inanıyoruz. Köhnemiş resmi ideoloji putunu halka dayatmaya yönelik çabalar bugüne kadar nasıl ters tepip nasıl egemenlerin yüzüne çarpmışsa yine aynı şey olacaktır. Son sözü yargı oligarkları değil, halk söyleyecektir!

Hülya Şekerci

Özgür-Der Genel Başkanı

Önceki ve Sonraki Haberler