Karar, Tören Dayatmasına Karşı Bir Kazanımdır!

Karar, Tören Dayatmasına Karşı Bir Kazanımdır!

Bugün görülen duruşmada "Resmi Törenleri Boykot Çağrısı" nedeniyle yargılanan Özgür-Der hakkındaki kapatma davası reddedildi. Özgür-Der karar üzerine bir değerlendirme yaptı.

Özgür-Der Genel MErkezi'nden yapılan açıklamanın tam metni:

KAPATMA DAVASININ REDDİ TÖREN DAYATMASINA KARŞI HEPİMİZ İÇİN BİR KAZANIMDIR!

4 Kasım 2009

Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde Özgür-Der hakkında açılan kapatma davası 4 Kasım'da görülen son duruşmada kapatma isteminin reddiyle sonuçlandı. Resmi ideoloji dayatmasının reddedilmesine yönelik çağrısından dolayı tüm şubeleriyle birlikte bir derneğin kapatılmak istenmesinin bürokratik zihniyetin bir işgüzarlığı olduğu açıktır. Böyle bir davanın açılmış olmasını dahi başlı başına bir hukuksuzluk olarak gördüğümüzden verilen kararı sistemin hukuka uygunluğunun bir göstergesi olarak algılamamız beklenmemeli.

Ülkede yaşanan son gelişmelerle birlikte muhtemel bir kapatma kararının daha da absürd kaçacağı görülmekteydi. Mamafih kapatma kararı beklememekle beraber Türkiye'de yargının nasıl işlediğini bildiğimizden bu tür bir karar bizim için pek sürpriz de teşkil etmezdi. Her şeye rağmen korkulan değil, ümit edilen gerçekleşti. Savcılık mütalaasında bildirinin eleştiri özgürlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiğinin belirtilmesi önemlidir. Bu yüzden kapatma talebinin reddi yönünde istemde bulunulmuştur. Bu durumda mantıki olan temyize gidilmemesidir.

Kararın bizim açımızdan birkaç sonucuna dikkat çekmek isteriz. Öncelikle davaya ilişkin söylemimizde ve mahkemede yapılan savunmalarda geri adım anlamında yorumlanabilecek bir tavır takınılmamış olması önemlidir. Derneği kurtarma telaşıyla davranıp "özür dileyici" bir tavır takınılmış olsaydı her açıdan zararlı çıkardık. Öncelikle İslami kimliğimizi kirletmiş olurduk. İlaveten başımız da öne eğilmiş olurdu. Oysa net bir tavır takındık ve istediğimiz sonucu da elde ettik. Rabbimize hamd ediyoruz!

Mahkeme kararı tören dayatmasına karşı bir kazanım olmuştur. Tören adı altında icra edilen ilkelliklere, zulme, dayatmaya zaten karşı çıkmakla mükelleftik; bu İslami sorumluluğumuzun bir gereğiydi. Bu kararla birlikte bu tutumun aynı zamanda yasal bir hak olduğu da bir anlamda belgelenmiş oldu. İnancımızın ve kimliğimizin aşağılandığı; resmi ideolojinin dayatıldığı törenlere bundan böyle daha açık ve yaygın bir biçimde karşı çıkmalıyız. Davaya konu olan açıklamamızı, dava sürecini ve kararı sonuçta mücadele sürecinin bir kazanımı,  bir mevzii olarak görmek ve geliştirmek durumundayız.

Bu süreçte bizzat dava konusu bildiriye Özgür-Der ile birlikte imza atan İlkav, Davet-Der, Mazlum-Der, Sabed, Tokad, Bilgi-Der (Bartın), Binyar (Bingöl), Islah Hareketi (Diyarbakır) İlke-Der (Çorum), İlk-Der (Isparta)'e; herhangi bir maddi menfaat gözetmeksizin İslami sorumluluk bilinciyle bu davayı takip eden avukatlarımıza; destek veren kuruluşlara, basın yayın organlarına, tüm kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Özgür-Der


İlgili Haber:

Önceki ve Sonraki Haberler