Mısır İntifadasına İstanbul’dan Destek Eylemi

Mısır İntifadasına İstanbul’dan Destek Eylemi

Mısır’da Mübarek karşıtı direniş, İstanbul Fatih camisinde gerçekleştirilen bir eylemle desteklendi.

Tunus halkının Bin Ali diktatörünü devirmesinin ardından Mısır halkı da on yıllardır despotik tahakkümünü sürdüren Mübarek yönetimine karşı ayaklandı. Protestolar polis şiddetine rağmen devam ederken sokakları, meydanları özgürlük talebiyle dolduran Mısır halkıyla dayanışmak ve taleplerine destek vermek üzere İslami kuruluşlar bugün cuma namazı sonrasında Fatih Camii avlusunda kitlesel bir basın açıklamasıyla intifadayı selamladılar.

Özgür-Der, Mazlumder, İHH, Medeniyet Derneği, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Anadolu Platformu, Fatih Akıncıları Derneği, Akabe Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı ve Hikmet Vakfı'nın aralarında bulunduğu İslami kuruluşların birlikte organize ettiği eylemi sunan Murat Özer, Tunus'tan sonra Mısır halkının da laik-diktatör Hüsnü Mübarek'i çöküşün eşiğine getirdiğini belirtti. Basın açıklamasında Abdurrahman Dilipak, Rıdvan Kaya ve Cüneyt Sarıyaşar söz alarak topluluğa hitap ettiler.

Tunus'ta Kaynayan Tsunami Mısır'da Sürüyor!

Tunus'ta başlayan tsunami ya da siyasi depremin Mısır'da şiddetini artırarak sürdüğünü belirten Abdurrahman Dilipak, intifadanın Mübarek ailesini Mısır'dan çıkma noktasına getirdiğini ve Mısır Fir'avunu Hüsnü Mübarek'in de bugün yarın ülkeden kaçmak durumunda kalabileceğini söyledi. Dilipak, Mısır'ın yanı sıra Tunus intifadasının İslam coğrafyasının diğer birkaç bölgesine daha etkide bulunduğunu belirterek "Allah'ın izniyle bu süreç durmayacaktır." dedi.

Yeni Bir Yolun Eşiğindeyiz!

Tunus'ta başlayarak yayılan intifadanın beraberinde yeni bir durumu, yeni bir süreci de getirdiğine dikkat çeken Dilipak, sürecin yüklediği ödevlerin bilincinde olarak Müslümanların günü ve geleceklerini inşa etmede daha çok okumak, çalışmak ve projeler geliştirmek durumunda olduklarını söyledi. Karanlığa küfretmenin yetmeyeceğini belirterek haksızlıklar karşısında sesimizi yükseltme ve safımızı belirlemek durumunda olduğumuzu kaydetti.

Mısır diktasının Türkiye'deki tek parti dönemine, derin devlete ve Ergenekon çetesine tekabül ettiğini belirten Dilipak, bu bağlamda Türkiye hükümetine de çağrıda bulunanarak ABD ve Avrupa'dan önce hükümetin direnişi destekleyici açıklamada bulunması, Meclis'te bulunan Türkiye-Mısır Dostluk Grubu'nun öne çıkarak Mısır diktasıyla değil direnen halkıyla dost olduğunu ilan etmesi ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun bölgeye izlenimlerde bulunmak üzere komisyonlar göndermesi gerektiğini ifade etti.

 Direniş Onur Getirir!

Tunus'tan sonra 30 yıllık Mısır diktatörlüğünün de sarsılmaya başladığını belirterek konuşmasına başlayan Rıdvan Kaya, 30 yılın özetinin baskı, zulüm, yağma ve işbirlikçilik olduğunu, ABD-İsrail işbirlikçiliği ve halkına karşı izlediği baskı politikaları dolayısıyla Mısır'daki sistemin çürümüş, kokuşmuş bir diktatörlük olduğunu ve şimdi Mısır halkının direnişiyle bu çürümüşlüğe karşı "Yeter!" dediğini ifade etti. Müslümanlar olarak bu tabloyu desteklememiz ve dersler çıkarmamız gerektiğine dikkat çeken Kaya, bu bağlamda direniş iradesinin önemi üzerinde durarak şunları kaydetti:

"Zulüm zincirinin bir halkasının daha kırılması için herkes umut ediyor, dua ediyor. Şunu görüyoruz; direniş saygınlık getiriyor, onur getiriyor! Tunus'u düşünelim… Daha düne kadar işbirlikçi, baskıcı bir polis devletinin tebaası bir halk olarak algılanan Tunus halkının bir saygınlığı söz konusu muydu? Oysa bugün zulme karşı ayağa kalkan Tunus halkına tüm dünya, hepimiz saygı duymaktayız. Bu tablo bizlere direnişin, zulme ve baskıya karşı ayağa kalkmanın izzetini hatırlatıyor."

Direnişten Bizlerin de Alacağı Dersler Olmalı

Son olarak Tunus ve Mısır'da on yıllarca uygulanan sistem ile Türkiye'deki benzerliklere dikkat çeken Kaya, Türkiye Müslümanlarının da durumu değiştiren bu tablodan ders çıkarmaları gerektiğini ifade etti. Kaya, konuşmasını şu vurgularla tamamladı:

"Başörtümüzle uğraşan, İslami kimliğimizi her fırsatta saldıran, aşağılayan, çocuklarımızı her sabah tağut üzerine yemin etmeye zorlayan, onların gencecik dimağlarını köhnemiş resmi ideolojik dayatmalarla kirleten, kısacası İslami kimliğimize yönelen tüm baskı ve dayatmalara karşı tepkimizi ortaya koymalı, taleplerimizi yükseltmeliyiz."

Tunus ve Mısır İntifadasının Gösterdiği Gerçek: Zulümle Abad Olunmaz!

Son olarak topluluğa hitap eden Cüneyt Sarıyaşar da halkları zulme karşı harekete geçiren dinamiklere dikkat çekerek şehadetin, tanıklığın, öncülüğün önemini belirtti.

Bu bağlamda Tunus'ta ve Mısır'da toplu tanıklıkta bulunan insanların Kabil'e karşı Habil, Yezid'e karşı Hüseyin'in onurlu çizgisini devam ettirdiklerini belirten Sarıyaşar, direnişe, halk ayaklanmasına ön ayak olan insanları tarihin rahmetle anacağını söyledi.

Tunus'u Yakın Geçmişimizden Tanıyoruz!

Mısır'daki intifadayı da ateşleyen Tunus'u Türkiye Müslümanları olarak yakın geçmişten tanıdıklarını belirten Sarıyaşar, 28 Şubat darbe sürecinde birilerinin akıl danışmak üzere Tunus diktasına gidiş-gelişlerini unutmadıklarını söyledi.

Sarıyaşar, yerel ve küresel diktatörlere seslenerek halkların hak ve adalet mücadelesi karşısında duramayacaklarını, iktidarlarını zulümle sürdüremeyeceklerini ve Tunus'a, Mısır'a bakarak bundan ders almaları gerektiğini ifade etti.

"Yaşasın Mısır İntifadası! Kahrolsun Mübarek Diktası!" ve "Diktatörlük ve Zulme Karşı Mısır Halkının Direnişinin Yanındayız!", "Tunuslu Kardeşlerimizin Hak ve Özgürlük Mücadelesini Selamlıyoruz!" pankartlarının açıldığı eylemde Siyonist İsrail'in Filistin katliamlarını teşhir edici ve Tunus intifadasıyla dayanışmayı ifade eden dövizlerin yanı sıra Mısır konulu "Mısır Halkı Yalnız Değildir!", "Hak ve Özgürlük Mücadelesini Destekliyoruz!", "Diktatör Mübarek, Mısır'dan Defol!", "İsrail Dostları Bin Ali'nin Akıbeti Sizi Bekliyor!" yazılı dövizleri taşındı.

"İntifada Her Yerde, İntifada Mısır'da!", "Fir'avun Hüsnü, Mısır'dan Defol!", "Yaşasın Küresel İntifada!", "Despotizm Yenilecek İslami Direniş Kazanacak!", "Mısır Halkının Kıyamına Bin Selam!", "İşbirlikçi Hüsnü, Mısır'dan Defol!", "Direne Direne Kazanacağız!", "Tunus, Cezayir, Mısır; Direnen Halklar Özgürleşiyor!", Fir'avun Diktası, İsrail'in Kuklası!", "Tunus'a, Mısır'a, Direnişe Bin Selam!", "Müslümanlar Tutsak Zulüm Altında, Yaşasın Küresel İntifada!", "Uyan, Diren, Özgürleş!" sloganlarının atıldığı eylem Mısır'da yaşanan son gelişmelerin aktarılmasıyla sona erdi.

Haksöz Haber

Fotoğraf: Sabiha ÇİMEN

Önceki ve Sonraki Haberler