Mücahit Âlim Fadlullah Rabbine Kavuştu

Mücahit Âlim Fadlullah Rabbine Kavuştu

Özgür-Der, İslam ümmetinin bilgi ve amelle donanmış, tecrübeli, fedakâr ve yiğit öncüsü olarak nitelediği Fadlullah için taziye mesajı yayınladı.

Mücahit Âlim Muhammed Hüseyin Fadlullah Rabbine Kavuştu

ALLAHU TEÂLÂ MAĞFİRET ETSİN!

5 Temmuz 2010

Lübnanlı âlim, mücahid, entelektüel ve hareket önderi Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlullah dün vefat etti. Fadlullah, Türkiye dâhil İslam dünyasında yakından tanınan, takip edilen, teorik ve pratik açıdan ufuk açan modern dönemlerin önemli âlimlerinden biriydi. Ayetullah Fadlullah, klasik Şii-Sünni kalıplarına hapsolmamış perspektifi ile fıkhı ve siyaseti, toplumsal ve iktisadi hayatı Kur'ani temellere dayandırmaya önem ve öncelik verdi. Fadlullah'ın uzun yılların birikimine yaslanan makale ve kitapları, düzenli vaazları, başta Lübnan olmak üzere İslam cemaatlerine rehberlik faaliyetleri ile İslami hareketlerin gelişim seyrinde önemli bir yer tutmuştur.

Fadlullah'ın hayatı İslam ve Müslümanların yeryüzünde adaleti ve merhameti inşa etme iddia ve çabalarının güzel bir numunesi idi. Emperyalizme, Siyonizm'e ve yerli işbirlikçilerine karşı verilecek mücadelenin adalete ve merhamete yaslanması gerektiğini net olarak vurguladı. Zulme karşı mücadele siyasetini asla ırkçı, ulusalcı, mezhepçi, dogmatik/fanatik bir çizgiye yanaştırmadığı gibi Müslümanları ve mustazafları bu sapmalardan uzak tutmaya gayret etti. Mezhebî veya milli sapmalara karşı her zaman sağduyuya davet etti ümmeti. Zalimlerin düşmanı, mazlumların dostu ve yardımcısı, tevazu sahibi, cesur ve bilge bir Müslüman âlim olarak gönüllere taht kurdu.

Emperyalist Amerika'nın, Siyonist İsrail'in ve bölgedeki işbirlikçi iktidarların tuzak ve suikastlarını boşa çıkarabilecek kadar cesur ve öngörü sahibiydi. Allah için öğrendi, öğretti, cihad yolunda sabretti. Bütün bir hayatını Allah'ın rızasına, Müslümanların ve mustazafların selametine vakfetti.

Özgür-Der olarak İslam ümmetinin bilgi ve amelle donanmış, tecrübeli, fedakâr ve yiğit öncüsü Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlullah için Allahu Teâlâ'dan rahmet ve mağfiret diliyoruz. İslam ümmetinin başı sağolsun.

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı
Kenan Alpay

Önceki ve Sonraki Haberler