Muhalif Basın Üzerindeki Baskı ve Sansür Sona Ermelidir!

Muhalif Basın Üzerindeki Baskı ve Sansür Sona Ermelidir!

"Anadolunun Sesi Radyosu"nun yayını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı yayın yaptığı, halkı isyana teşvik ettiği" gibi gerekçelerle RTÜK tarafından durduruldu.

"Anadolu'nun Sesi Radyosu"nun yayını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı yayın yaptığı, halkı isyana teşvik ettiği" gibi gerekçelerle RTÜK tarafından durduruldu. Geçtiğimiz günlerde de Ahmet Kaya'nın şarkılarını çaldığı için bir ay yayın cezası alan radyo hakkında şimdi lisans hakkının iptali ve yayının süresiz durdurulması isteniyor. 9 Şubat 2007 tarihinde yapılan sözlü bildirime ve Dr. Zahid Akman imzalı kararın faksına göre, RTÜK'ün 30 Ocak'ta yaptığı toplantıda Anadolu'nun Sesi Radyosu'nun yayınının süresiz durdurulması için karar alınmış ve bu karar RTÜK'ün 3984 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi hükmüne dayanarak verilmiştir. Bu karar doğrultusunda radyo yayını 9 Şubat gecesi durdurulmuştur.

Reyting rekorları kıran ve içerisinde gayri ahlaki unsurlardan şovenizmin kışkırtılmasına; yoz kültürün aşılanmasından toplumsal dejenerasyonu evlerimizin içine sokan yayınlara gücü yet(e)meyenler insanca bir yaşam, adalet ve özgürlükleri talep eden muhalif yayınlara pençelerini göstermektedirler. Bir zamanlar Kanal 7'de görev yapan ve şu an RTÜK'ün başında bulunan Zahid Akman'ın basın üzerindeki baskı ve yasakları iyi tanımış olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Akman'ın, muhalif basın üzerinde uygulanan ve muhtemelen bir zamanlar kendisinin de şikayetçi olduğu sansür ve yasağı şimdi kendi başkanlığındaki RTÜK'ün uygulamasına imza atması manidardır.

Baskı, yasak, sansür ve hukuki engellemelerin demoklesin kılıcı misali bütün muhalif duruş ve seslerin üzerinde sallanmaya devam ettiğini gösteren bu karar, düşünce ve basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. "Devletin bölünmez bütünlüğü, halk arasında kin ve nefret uyandırmak" gibi klişeleşmiş ve hiçbir hukuki dayanağı olmayan ifadelerle baskı ve sansürün tahkim edilmesine son verilmelidir. Anadolu'nun Sesi Radyosu ve tüm muhalif basın üzerine estirilen sansür terörünü kınıyor; RTÜK'ü adalet ve özgürlük taleplerini susturmaya değil, yozlaşmaya ve dejenerasyona yol açan yayınları takip etmeye davet ediyoruz.

Özgür-Der

Önceki ve Sonraki Haberler