Mustazaf-Der'in Kapatılmasına Özgür-Der'den Tepki

Mustazaf-Der'in Kapatılmasına Özgür-Der'den Tepki

Özgür-Der Mustazaf-Der’in kapatılmasını Kemalist tahammülsüzlük rejiminin yeni bir hukuksuzluğu olarak niteledi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Mustazaf-Der’in kapatılmasının Yargıtay tarafından onanması üzerine bir açıklama yaptı. Kaya, kapatma kararını “Kemalist devlet köklü bir alışkanlığı olan, muhaliflere ve bilhassa da İslami aidiyet belirten muhaliflere karşı düşmanca yaklaşma refleksinden sıyrılamamaktadır.” şeklinde yorumlayarak Hükümet ve Meclis’i temek hakların gaspı konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın yaptığı açıklama

MUSTAZAF-DER’İN KAPATILMASI

KEMALİST TAHAMMÜLSÜZLÜK REJİMİNİN YENİ BİR HUKUKSUZLUĞUDUR!

12 Mayıs 2012

Türkiye’de düşünce ve örgütlenme özgürlüğü yeni bir yara daha aldı ve Mustazaf-Der hakkında daha önce yerel mahkemenin verdiği kapatma kararı Yargıtay tarafından da onaylandı. Bu karar Kemalist rejimin düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik tahammülsüzlüğünün yeni bir örneği olmuştur.

30 aşkın şubesi ve geniş bir kitle tabanı bulunan bir derneğin keyfi gerekçelerle ve somut bir zemine oturtulmamış isnatlarla yasa dışılıkla suçlanarak kapatılması düşündürücü ve ürkütücüdür. Şöyle ki, kapatma kararı devlet zihniyeti açısından yasallık-yasadışılık sınırının gayet geçirgen olduğunu ve de son derece keyfi bir tarzda işletildiği gerçeğine ışık tutmaktadır.

Aslında söz konusu kararın, Kemalist resmi ideolojiye muhalif konumda bulunan çaba, düşünce ve örgütlenmelerin bilinen anlamıyla hukuki korunma hakkından yararlanamayacağına ilişkin T.C. sisteminin köklü geleneğiyle uyumsuzluk içerdiği söylenemez. Kemalist devlet geleneğinin bilhassa İslami kimlikli muhalif oluşumlar, düşünce ve eylemler söz konusu olduğunda alabildiğine hukuk tanımaz, olabildiğince baskıcı ve keyfi bir tutum içinde olduğu bilinen bir gerçektir. Burada bir çelişki yoktur!

Çelişki, son yıllarda ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırıldığına ve şiddete başvurmadıkça her türlü muhalif örgütlenmenin açık zeminde faaliyet yürütebileceğine dair iddialara ilişkindir. Bu olay da göstermiştir ki, Kemalist devlet köklü bir alışkanlığı olan, muhaliflere ve bilhassa da İslami aidiyet belirten muhaliflere karşı düşmanca yaklaşma refleksinden sıyrılamamaktadır.

Mustazaf-Der hakkında verilen kapatma kararı örgütlenme özgürlüğü önünde engel oluşturan yasal mevzuatın bir an önce gözden geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca şiddet ve genel ahlak kıstasları dışında hiçbir gerekçeyle ifade ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanmamasına yönelik olarak hukuki düzlemde gerekli düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Hükümet ve Meclis temel hakların keyfi kararlarla gasp edilmesinin ve sürekli yeni mağduriyetlerin oluşmasının önüne geçmek için süratle adım atmalı; fikrinden ya da çabalarından hoşlanılmayan muhaliflere keyfi yasaklar getirme tutumunu sonlandırmak için gerekli düzenlemeleri yapmayı nasıl gelişeceği ve ne getireceği belli olmayan yeni anayasa sürecine ertelememelidir.

Özgür-Der

 

Önceki ve Sonraki Haberler