"Necmettin Yıldız Serbest Bırakılsın"

"Necmettin Yıldız Serbest Bırakılsın"

Özgür-Der, Afganistan'da tutuklu bulunan Diyarbakırlı Necmettin Yıldız'ın serbest bırakılması hakkında çalışma yapılmasını istedi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya yayınladığı basın açıklaması ile, Amerikan işgali altında bulunan Afganistan'da, tam 4 yıldır, kendisine somut herhangi suçlama yönetilmeksizin tutulan Diyarbakırlı Necmettin Yıldız'ın serbest bırakılması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Kaya, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ciddi mağduriyet yaşayan ve sağlık sorunları bulunan Necmettin Yıldız'ın serbest bırakılması için bir an önce harekete geçmesini talep etti.

Basın açıklamasının tam metni:

Tam Dört Yıldır Amerikalı İşgalcilerce Afganistan-Bagram Cezaevinde Tutulan

NECMETTİN YILDIZ’IN SERBEST BIRAKILMASI SAĞLANMALIDIR!

24 Ağustos 2012

Halen NATO işgali altında bulunan Afganistan’da Amerikalılar tarafından tutuklanarak 4 yılı aşkın
bir süredir Bagram Cezaevinde tutulan 1979 Genç doğumlu, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Necmettin
Yıldız adlı T.C. vatandaşı ağır bir hukuksuzluk ve ilgisizlikle karşı karşıyadır. Ailesinden aldığımız
bilgilere göre ayağından yaralı olarak tutuklanmıştır. Bir parmağı kopmuş ve halen ayağındaki yara
tam olarak iyileşmediğinden sağlık sorunu yaşamaktadır.

Tutuklandığı 2008 yılından beridir hiçbir yargılama prosedürü gözetilmeksizin ve kendisine somut
herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin keyfi bir tutumla özgürlüğünden alıkonan Necmettin Yıldız
cezaevinde son derece kötü koşullarda tutulmakta ve ağır bir mağduriyete maruz bırakılmaktadır.
Kızılay aracılığıyla ayda bir kez ailesiyle telefon görüşmesi yapmasına izin verilmekte ve bunun
dışında tam bir tecrite tabi tutulmaktadır.

Necmettin Yıldız’ın maruz kaldığı insanlık dışı muameleye son verilmesi ve ülkesine geri
gönderilmesinin sağlanması için ailesi hem doğrudan, hem de insan hakları kuruluşları aracılığıyla
iki yıl önce T.C. Dışişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunda kendilerine oğullarının durumunun
takip edileceği bilgisi verilmiştir. Ne var ki aradan geçen iki yıllık süre içinde hiçbir somut gelişme
yaşanmamış, üstelik Necmettin Yıldız’a tutuklu bulunduğu cezaevindeki yetkililerce Türkiye devleti
adına kendisiyle ilgili herhangi bir talepte bulunulmadığı da ifade edilmiştir.

Amerikan devleti işgal altında tuttuğu bir ülkede 3. ülke vatandaşı bir genci hiçbir yasal prosedür
uygulamaksızın insanlık dışı koşullarda özgürlüğünden alıkoymuştur. Necmettin Yıldız’ın şahsında
yaşanan bu durum açık bir insan hakkı ihlali ve hukuksuzluktur.

Sömürgeci güçlerin müstağniliğini, keyfiliğini ve zulmünü yansıtan bu vakanın sona erdirilmesi için
Dış İşleri Bakanlığı yetkililerini harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye devleti Afganistan’ın Bagram
vilayetinde Amerikalı işgalcilerce hukuksuz bir biçimde tam dört yıldır özgürlüğünden alıkonulan
Necmettin Yıldız adlı vatandaşının maruz kaldığı hukuksuzluğa müdahale etmeli, bu kardeşimizin
ailesine kavuşması için acilen ve etkili adımlar atmalıdır.

Rıdvan Kaya
Özgür-Der Genel Başkanı 

Önceki ve Sonraki Haberler