Özgür-Der Akhisar Seminerleri Başladı!

Özgür-Der Akhisar Seminerleri Başladı!

Özgür-Der Akhisar Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu 2009-2010 dönemi alternatif eğitim seminerleri, Özgür-Der genel başkanı ve Haksöz dergisi yazarı Rıdvan Kaya'nın sunduğu "Kur'an'da Resullerin Ortak Özellikleri ve Hz. Muhammed "başlıklı seminerle başlad

Rıdvan Kaya, sunumunda özetle şunları anlattı:

"Müslümanlar olarak temel vazifemiz, Allah'ın dinini hayatımıza hakim kılmaktır. Kur'an'da Rabbimizin bizler için 'Usvetül Hasene' olarak tanımladığı Resulün örnekliği son derece önemli olmalıdır. Resulullah,'Usvetül Hasene'dir, yani bizler için en güzel örnek olmalıdır. Peygamberler, her şeyden önce kuldur, insandır bu bakımdan örnek alınmaları da kolaydır. Tüm Resuller, hayatlarını vahye göre düzenlemiş, vahyin kılavuzluğunda yürümüşlerdir.

Kur'an'da Resullerin ortak özelliklerine göz atacak olursak, şu hususların ön plana çıktığını görürüz:

1-Resuller önce kul, sonra Resuldür. Hristiyanların Hz.İsa'yı aşırı yüceltmeleri örneğinde görüldüğü gibi, aşırı tazim ve yüceltmeden kaçınmamız gerekir. Bizler Resulü sevmek ve hürmet etmekle yükümlüyüz, ancak bunu yaparken de Kur'an'da belirtilen sınırda durmak gerekir.

2-Resuller, hayatın içindedirler. Toplumdan soyutlanmış ve münzevi bir hayat yaşamamışlar, aksine her zaman insanlarla iç içe yaşamışlardır.

3-Hatalarını görüp tevbe etmişlerdir. Resuller de hatasız değildirler. Hataları hususunda Rabbimiz tarafından uyarılmışlar ve hatalarını görüp tevbe etmişlerdir. (Hz. Yunus örneği) Bizler de müslümanlar olarak, yanlışlarımızı görüp düzeltmeli, tevbe etmeli, yanlışlarda ısrar etmemeliyiz.

4-Ahlaki zaaflardan beri olmaları. Hepimizin bildiği gibi, Hz. Peygamber ona düşman olanlar tarafından bile 'Emin' olarak biliniyor ve tanınıyordu. Bugün bizler, müslümanların ahlaki açıdan belli zaaflar sergilediklerini görebiliyoruz. Oysa müslümanlar, ahlaki açıdan toplumda doğru, dürüst ve güvenilir olmak durumundadır.

5-Allah'a inanmayan kavmin dininden uzaklaşma. Bizler için aslolan, müslüman kimliğimiz olmalıdır. Bizler, hayata bu kimliğimizle bakıp tanzim ederiz.

6-Resuller, tebliğ ve davette başarıya ulaşmaya kilitlenmemişlerdir. Onlar sadece tebliğ görevlerini yerine getirmişlerdir. (Hz. İbrahim ve Hz. Zekeriyya örneği) Bizler de tek başımıza dahi kalsak, insanlar karşılık vermese bile tebliğ sorumluluğumuzu yerine getirmekten vazgeçmemeliyiz.

7-Tebliğde sabır ve aceleci olmamak. (Hz. Nuh örneği)

8-Müminlere karşı şefkatli olmaları. (Fetih 29)

9-Onurlu ve izzetli olmalarına rağmen tevazu sahibidirler. (Hz. Yusuf örneği)

10-Bütüncül bir perspektife sahip olmaları. (Hz.Musa örneği)

11-Ümitvar olmaları (Yusuf 87) (İsra 81) (Rad 17) (Kasas 5-6) (Araf 128) (Nur 55) (Al-i İmran 139)"

Seminer programı, ikinci bölümde yer alan soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler