Özgür-Der, Emir Seyfullah’ın Şehadetini Tebrik Etti

Özgür-Der, Emir Seyfullah’ın Şehadetini Tebrik Etti

Özgür-Der: "Kafkaslardaki İslami yükselişin mimarlarından Emir Seyfullah’ın şehadetini tebrik eder, sahih bir İslami çizgiyi şiar edinmiş Kafkas mücahidlerini selamlarız."

Kafkasya'da sürdürülen İslami direnişin önemli komutanlarından Emir Seyfullah'ın  şehadetini tebrik eden Özgür-Der, işbirlikçi yönetimin Çeçenistan'da icra ettiği zulme karşı duyarlılığa çağrıda bulundu.

Özgür-Der Genel Merkezi'nden yapılan açıklama:

Çeçenistan'da İşgalciler ve İşbirlikçilerin Cinayetleri Sürüyor!

 26 Mart 2010

Çeçenistan'da Rus işgali işbirlikçilerin de yardımıyla savaş suçu ve insan hakları ihlalleri ile devam ediyor. Dünya kamuoyunun yaşanan haksızlıklara karşı sessiz kalma tavrında ise bir değişiklik yok. İşgalcilere ve işbirlikçilerine karşı direnenlere bedel ödetmek için her türlü zulmü icra eden Kadirov yönetiminin infazları ise durmak bilmiyor. Son olarak Kafkasya'da sürdürülen İslami direnişin önemli komutanlarından Emir Seyfullah'ın Nalçik'te işbirlikçi Kadirov yönetiminin askerleriyle girdiği bir çatışmada şehit düştüğü Kafkasya İslam Emirliği tarafından duyurulmuştur.

Çeçen direnişini milli-ulusal bir dava olmaktan çıkartıp, küresel emperyalizme karşı İslami bir direnişe evrilmesini sağlayarak, tüm Kafkasya'da İslami bir yönetim kurulabilmesi için büyük çaba gösteren komutanlardan Emir Seyfullah (Ebu İmran Anzor bin Eldar Astemir) aynı zamanda Emirliğin Kadısı olarak da görev yapıyordu.

Kafkaslardaki İslami yükselişin mimarlarından olan Emir Seyfullah, davalarının sadece Çeçenistan'da bağımsız bir devlet kurmak olmadığını, "Namlularımız Çeçenistan'da, gözlerimiz Kudüs'e çevrili!" diyen Şehid Hattab'ın yolunda olduklarını her fırsatta dile getirerek ortaya koyuyordu. Ona göre "Tağut'un reddi ve direnişlerinin sahih bir İslami mücadele çizgisine gelmiş olması" asıl zaferleriydi.

"Bizim için en önemli kazanım tevhid mücadelesini yükseltmek olmuştur. Bu sebeple Yüce Allah'ın yardımını kazandığımıza inanıyoruz. O'nun yardımıyla bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Biz sadece O'na hizmet ederiz sadece O'na güveniriz." diyen Emir Seyfullah'ın şehadetini tebrik eder, sahih bir İslami çizgiyi şiar edinmiş Kafkas mücahidlerini selamlarız.

Onun şehadetiyle Kafkaslardaki İslami direnişin sekteye uğramasını ümit eden Rus işgalcilere ve onların Çeçenistan'da hüküm süren işbirlikçilerine Yüce Rabbimizin şu ayetlerini hatırlatırız:

"De ki: Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleyedurun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz." (Tevbe, 9/52)

ÖZGÜR-DER

Önceki ve Sonraki Haberler