Özgür-Der Gençleri İmtihan Bilincini Konuştu…

Özgür-Der Gençleri İmtihan Bilincini Konuştu…

Özgür-der Küçükçekmece'nin her ay düzenlediği Gençlik Seminerlerinin üçüncüsü yapıldı. Seminere başlamadan evvel birlikte kahvaltı yapan gençler seminer başlayıncaya kadar aralarında sohbet ederek birlikteliklerini kuvvetlendirdiler.

Kahvaltıdan sonra salona geçen gençler seminer için hazırdılar. Zeynep Aydın ve Aysel Ayar'ın konuşmacı olduğu seminerin konusu "İmtihan bilinci ve sınanmak" idi.

İlk konuşmacı olan Zeynep Aydın imtihan bilincinin hayatın tümünü kuşattığını hatırlatarak konuşmasına başladı.  İmtihan bilincinin Müslümanları diri tuttuğunu ifade eden Aydın, "Biz gerçekten neyi hedefliyoruz?" sorusunu sordu ve müminlerin asıl önceliklerinin İslama uygun yaşamak olması gerektiğine vurgu yaptı. Bu yaşam biçimini oluşturabilmek için ise insanın akıl ve vahiyle donatıldığını ifade etti. Sahip olduğu bu donanımlar sayesinde hayat boyu imtihan içinde olan insanın, ergenlik, olgunluk gibi belirli evrelerden de geçtiğini göz ardı etmememiz gerektiğini belirtti. Allah'ın bizi imtihan etmesindeki en büyük mucizenin birbirlerimizin kâğıtlarına bakmakta serbest olduğumuzu söyleyen Aydın, çevremize örnek olma sorumluluğumuzu hatırlattı. Dünyanın oyun ve oyalamalarından nefsimizi arındırıp dünya ve ahretimiz için dengeli eylemliliklerde bulunmamızdan bahsetti ve şu ayetle konuyu biraz daha açtı: De ki: " Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Enam Suresi, 162) Ve diğer bir ayetle konuyu bütünledi: İnsanlar, «İman ettik» demeleriyle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihan edilmeyeceklerini mi sanıverdiler?(Ankebut/2)

Ayrıca kendini terbiye etmeyen insanın mücadele sürecinde, baskılara karşı tavır almada tutarsızlıklar göstereceğini belirtti. Bu yüzden her daim kendimizi sorguya çekmemiz gerektiğini ifade etti. Buradan hareketle Allah'ın insanlara zulmetmediğini ve insanların ancak kendilerine zulmettiklerini bildirdi.

Daha sonra imtihan edilen insanın başına gelecek zorluklardan bahseden Aydın, daha önceki kavimlerin başlarına gelenlerin bizim de başımıza gelmeden cennete gireceğimizi ummanın boş bir beklenti olduğunu ifade etti.  Peygamberlerin çetin imtihanlarından da bahsederek konuyu noktaladı.

İkinci konuşmacı olan Aysel Ayar,  peygamberlerin de ağır imtihanlardan geçtiğini hatırlatarak Peygamber kıssalarından örnekler verdi. Ömrümüz boyunca çeşitli kurallarla imtihan olduğumuzu ama önceliğin Allah'ın kuralarında olduğunu anlattı. Başörtüsü, eğitim süreci gibi güncel konularla konuyu tamamladı. Ve konuşmadaki önemli vurgulardan biri de şu idi: Allah'ın bizi dünyada imtihan etmesi kötülüklerimiz sebebi ile değildir. Bunlar; iyilerle kötülerin ayrılması için birer vesiledir.

Konuşmanın sonunda dinleyicilere küçük kâğıtlar dağıtıldı. Gençlerden, seminerden anladıklarını ve akıllarında kalanları yazmaları istendi. Çocuk kulübü öğretmenlerinin hazırladığı panolara bu küçük kâğıtlar asılarak seminere son verildi.

Zeynep Sena KOCABAŞ

Önceki ve Sonraki Haberler