Özgür-Der Gençlik Seminerleri Devam Ediyor

Özgür-Der Gençlik Seminerleri Devam Ediyor

Özgür-Der’in ayda bir düzenlediği gençlere yönelik seminerleri devam etti. Bu ay ki seminerin sunumlarını Kevser ÇAKIR ve Münevver SOFUOĞLU yaptı.

Seminer öncesi bir araya gelen gençler sohbet edip kahvaltı yaptı. Daha sonra bir ay önce ilan edilen "Emr'i Bil-Maruf ve Nehy'i Ani'l –Münker konulu hikaye ve resim yarışmasının sonuçları açıklandı. Resim alanında birinci, ikinci. üçüncü ve yazı alanında birinci olanlara ödülleri verildi.

Yarışmada dereceye girenlerin isimleri şöyle:

Resim dalında birinci: Gülhan Kılıç, ikinci: Sena Oğuz, üçüncü: Sahra Kuyumcu olurken, hikaye dalında ise Nisa Nur Ayar birinci oldu.

Yarışma sonuçları açıklandıktan sonra seminere geçildi.

Bu ay ki seminerin konusu "Emr'i Bil -Maruf Nehy'i Ani'l-Münker" yani"Tebliğ ve Davet" idi. Anlatıcılar ise çok değerli Kevser ÇAKIR ve Münevver SOFUOĞLU idi.

İslam'ın temel şartlarından olan tebliğ ve davet konulu seminerin ilk konuşmacısı Kevser ÇAKIR oldu.

Kelime anlamları dini doğru bir dil ve yaşayışla anlatmak olan tebliğ ve davetin günümüz de kendini Müslüman sanan insanlar tarafından kendilerinin uydurmuş olduğu İslam'ın 5 şartı içinde olmamasının yanlışlığı belirtildi (ARAF 165. Ayet).

Tebliğ ve Davet'i üç başlıkta inceleyen Kevser Çakır'ın "Birdavetçi nasıl olmalıdır ve muhatapları kimlerdir?" sorusuna verdiği cevabı şöyle özetleyebiliriz;

Davetçi ilk önce iman etmiş bir Müslüman olmalı(ENFAL-29.Ayet).

İyilik ve kötülük kavramlarını ayırt edebilmeli ve sorumluluk bilincine sahip olmalı.

Dilsel yeterliliği -kendini ifade edebilecek kadar- olmalı.

Davet'e muhattab olanları ise; islamı tanımış fakat nefsinin ve dünya menfaatlerinin ağır gelmesi ile unutmuş olanlar, hiç tanımamış yeni öğretilecek olanlar, kafir olup da korkutulacak olanlar olarak sınıflandırdı.

Tebliğ yaparken Kur'an, Peygamberlerin pratiği ve ümmetin tecrübesinin kaynaklar olabileceğini ancak itidalli bir peygamber algısının oluşması gerektiğini söyledi. Çünkü peygamberler nefse değil vahye tabi olmuştur.

Tebliğ yöntemini "Veriler ve Araçlar" olarak ikiye ayıran Kevser Çakır değişen ve değişmeyen verileri örnek verdi. Tebliğin insana, zamana, çoğrafyaya, önem ve önceliğe göre değiştiğini vahiy ve fıtratın değişmediğini vurguladı. Tebliğ yaparken kullanacağımız teknik araçlara ise gazete, dergi, okul, dernek örneklerini verdi.

Diğer konuşmacı Münevver SOFUOĞLU "Ma'ruf ve Münker" kavramlarını açıkladı.

Bizim bireysel, bencil ve vurdumduymaz insanlar olmamamız gerektiğini iyiliği (Ma'ruf) yayarak kötülükten kurtulabileceğimiz söyledi.

Ayrıca bu fiili yerine getirebilmemiz için Kur'an'ı iyi okumamız gerektiğini söyledi (2/121).

Emr-i bil- Maruf ve Nehy-i Anil Münkerin ve Rasül'un bize öğrettiği çok önemli bir kural olduğunu ve toplumsal dengenin devamını garanti altına aldığını vurgulayarak bize konu ile ilgili şu ayetleri örnek verdi; Tevbe: 71, Hac: 41, Al-i imran: 110 ve 104.  Ayetler.

Kur'an'da kötülüklere karşı verilen tavırlardan bahsederken A'raf: 164 / 165. ayetlerini verdi. Bu ayetlerde vahye karşı ortaya konan 3 grup olduğunu belirtti

* İsyankar zalim grup,

* Zulme kötülüğe zayıf ve pasif tavır alan grup,

* Haksızlığa karşı olan aktif grup.

Kötülük yapmanın ve iyiliği engellemenin ise zalim insanların özellikleri olduğunu söyledi ve Maide: 78 / 79, Tevbe : 67 ayetlerini verdi.

Münevver Sofulu konuşmasının devamında Ma'ruf'u emretme vazifesinde davetçinin amelinin çok önemli olduğunu vurguladı. Davetçinin amelinin ve sözlerinin birbirine uyması gerektiğini söyledi. Toplumsal hayattan örnekler vererek özellikle msn ve facebook 'u örnek gösterdi. Normal yaşamda çok iyi Müslüman olan bir insanı internette daha farklı görebileceğimizden söz etti ve bu konuda nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerinde durdu.  Daha sonra konuşmasını Furkan: 63-76 ayetleri ile bitirdi.

"Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ile çağır ve onlar ile en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolu sapanı da bilendir hidayete ereni de bilendir." (16 / 125 )

Haksöz Haber - Sevranur AYAR

 

Resim yarışmasında dereceye girenlerin resimleri

1. Olan Resim: Gülhan Kılıç

2. Olan Resim: Sena Oğuz

3. Olan Resim: Sahra Kuyumcu

Önceki ve Sonraki Haberler