Özgür-Der: Hesap Verme Sırası 28 Şubatçılarda!

Özgür-Der: Hesap Verme Sırası 28 Şubatçılarda!

Bu sabah başlayan 28 Şubat operasyonu hakkında Özgür-Der bir basın bildirisi yayınladı.

28 Şubat operasyonu hakkında bir basın açıklaması yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, yaşanan sürecin Türkiye’nin yakın tarihinde yaşadığı kirliliğin faillerinin bundan böyle ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Darbe yargılamalarına yönelik gelişmeleri itibarsızlaştırma çabalarına da dikkat çeken Rıdvan Kaya, “28 Şubat darbesinin faillerinin yargılanması sürecinde bugün atılan adımlarla öncelikle yaptıklarının zalimlerinin yanına kâr kalmadığının görülmüş olmasından dolayı sevincimizi belirtiyor, Rabbimize hamd ediyoruz.” dedi.

İşte Özgür-Der'den yapılan açıklamanın tam metni:

HESAP VERME SIRASI 28 ŞUBATÇILARDA!

12 Nisan 2012

Uzunca bir süredir dillendirilen talepler karşılık buldu ve nihayet 28 zorbalığının aktörlerinden de hesap sorma aşamasına gelindi. Ankara Özel Yetkili savcılığının kararıyla bugün Ankara, İstanbul ve başka şehirlerde 30’dan fazla yerde gerçekleşen arama ve gözaltılar Türkiye’nin yakın tarihinde yaşadığı kirliliğin faillerinin bundan böyle ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaklarını ortaya koymuştur.

Gerek gerçekleştirildiği dönemde icra edilen zorbalıklarıyla, gerek halen devam edegelen birtakım uzantılarıyla toplum vicdanında derin yaralar açmış bu zorbalığın sahiplerinin hesaba çekilmesi, öncelikle toplumun ciddi biçimde incinmiş adalet duygusunun tamiri açısından önemli bir gelişmedir. Hiç kuşkusuz militarist dayatma karşısında çaresizlik ve sindirilmişlik olgusu, bir hukuksuzluklar düzeni şeklinde inşa edilmiş ve askeri bir mantıkla yürütülmüş Kemalist Cumhuriyetin en temel sonuçlarından biridir. Darbecilerden hesap sorulması ise bu hastalıklı yapının yıkılması açısından başlı başına bir kazanımdır.

Bu vesileyle epeyce bir zamandır darbe yargılamalarına yönelik gelişmeleri itibarsızlaştırmak, karalamak maksatlı kampanya yürütücülerinin demagojik tutumlarının faş edilmesi açısından da gelişmenin anlamlı ve değerli olduğunun altını çiziyoruz. Ergenekon-Balyoz dava süreçlerinde darbecilerin sözcülüğünü üstlenmiş çevrelerin güya adalet adına geliştirdikleri örtük darbe savunuculuğu tezleri ardı ardına çökmüştür. “Madem darbecilikle mücadele ediliyor, öyleyse neden 12 Eylülcüler yargılanmıyor!” iddiaları, “Madem darbecilikle mücadele ediliyor, neden Çevik Bir’e dokunulmuyor!” tezleri boşa çıkmıştır. Zaten bu çevrelerin hedefinin darbecilikle topyekûn ve tutarlı bir mücadele olmadığı, bilakis militarizmi dolaylı yollarla savunma, yandaş darbecilerin suçlarını örtme maksatlı olduğu biliniyordu. Son gelişmeler bu tür mahcup darbe savunucularını hepten zor durumda bırakmıştır.

Gelinen aşamada zalimlerle mücadelenin kapsamlı ve uzun soluklu bir yürüyüş olduğunun bir kez daha altını çiziyor ve bu sorumluluk dâhilinde duyarlı herkesi sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz. 28 Şubat darbesinin faillerinin yargılanması sürecinde bugün atılan adımlarla öncelikle yaptıklarının zalimlerinin yanına kâr kalmadığının görülmüş olmasından dolayı sevincimizi belirtiyor, Rabbimize hamd ediyoruz.

Özgür-Der 

Önceki ve Sonraki Haberler