Özgür-Der: Hükümetin Bedelli Askerlik Tutumu Tutarlı Değil!

Özgür-Der: Hükümetin Bedelli Askerlik Tutumu Tutarlı Değil!

Özgür-Der, CHP’nin bedelli askerlik teklifi karşısında AK Parti’nin gösterdiği tutumu eleştirerek teklifin dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

CHP'nin bedelli askerlik teklifi hakkında bir açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, CHP'nin teklifinin -samimiyetten uzak olsa da- önemli olduğunu ve AK Parti'nin bu teklife karşı gösterdiği gerekçelerin adaletten uzak ve popülist kaygılar taşıdığını belirtti.

Temelde "zorunlu askerlik" konusunun başlı başına bir zulüm olduğunu belirten Rıdvan Kaya, askerlik gibi tabulaştırılan bir konuda, askerî vesayet partisinin kendi içinde tartışma yaratacak bir düzenlemeyi daha ileri düzeyde sahiplenmek ve CHP'nin teklifine olumlu yaklaşmak yerine AK Parti'nin politik kaygılarla takındığı reddiyeci tutumun yanlışlığına dikkat çekti.

Özgür-Der Genel Merkezi'nden yapılan açıklamanın tam metni:

BEDELLİ ASKERLİK TARTIŞMASINDA HÜKÜMETİN TUTUMU TUTARLILIKTAN UZAKTIR!

17 Mart 2011

CHP'nin Meclis'e sunduğu teklif ile birlikte bedelli askerlik konusu bir kez daha Türkiye gündeminin ilk sırasına oturmuş halde. On binlerce kişinin aylardır, yıllardır umutla beklediği, hükümetin ise bugüne kadar Genelkurmay engelini öne sürerek yanaşmadığı düzenleme şimdi de AK Parti engeline takılmış görünüyor.

AK Parti Hükümeti seçimlerin yaklaştığı ve Meclis çalışmalarına ara verilmeye çok az bir zaman kaldığı bir dönemde CHP'nin gündeme getirdiği teklifi samimiyetten uzak, politik bir istismar girişimi olmakla eleştiriyor. Bu tespitin doğru olduğuna kuşku yok! Militarizmin yılmaz savunucusu bir partinin "bedelli askerlik" gibi ordu bürokrasisinin her zaman tepki duyduğu bir konuda bu ani atraksiyonunun samimi niyetlerle kotarılmış bir girişim olduğuna inanmak çok zor. Bununla birlikte çok sayıda insanı sıkıntıya sokan, huzursuzluğa sevk eden bir engelin kaldırılması doğrultusunda adım atmak için teklifi getiren partinin samimi olup olmadığını tartışmanın da pek gerekli olmadığı gayet açık.

Askerlik meselesi bugün on binlerce insanın hayatını alt üst eden bir engel konumunda. Çeşitli nedenlerle askerlik yapmayan binlerce kişi askerliği iş hayatlarını, aile düzenlerini, kendilerine olan saygılarını tehdit eden bir dayatma olarak algılamakta. İnsanların iradeleri, özgürlükleri, onurları yasal zorunluluk gerekçesiyle ya da eşitlik demagojisinin ardına sığınarak sistematik biçimde çiğnenmekte. Adeta "ezilme ortak paydasında buluşma" söylemi yüceltilmekte.

Bu noktada aslında tartışılmayı hak eden şeyin "zorunlu askerlik" olması gerektiği görülmeli. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bu ülkede yaşayan her kesimden insanın, resmi ideolojik dayatmanın zirveye çıktığı bir zemin olarak zorunlu askerlik konusunu ortak bir sorun, bir zulüm şeklinde algılaması gerekir. Ve topyekûn kurtulma imkânının bulunamadığı ortamda, hiç olmazsa bir grup insanın bu dayatmadan beri olması şimdilik tercih edilmelidir.

CHP'nin Meclis'e sunduğu teklife ilişkin olarak AK Parti Hükümetinin geliştirdiği söylemi haklı ve geliştirici bulmuyoruz. CHP'yi popülizm yapmakla suçlayanların "Parası olmayan ne yapsın!" türünden karşı popülizm geliştirmesi ya da "şehit edebiyatı"na sarılması tutarsızlıktır. Elbette uygulanabilirliği tartışılabilir olmakla birlikte, Meclis'e sunulan teklifte 28 yaşını doldurmuş kişilerin gelir durumlarına göre belli bir ücret ödeyerek ya da tamamıyla bedelsiz olarak kısa dönem askerlik yapmalarının öngörülmesi güzel bir tekliftir, adalete uygundur. Dolayısıyla yoksul kesimlerin engel olarak öne sürülmesi doğru değildir. Teklife karşılık öne çıkartılan Güneydoğu, bölücü terör, şehitler vb. söylemleri ise hiç tartışmaya bile değer bulmuyoruz. Asıl popülizm bu söylemlerde gizlidir ve bu tür yaklaşımların, söylemlerin Hükümetin Kürt Açılımı ve benzeri girişimleri önünde ayak bağına dönüşmesi tehlikesi her zaman mevcuttur.

Konunun seçim sonrasına ertelenmesi ve referandum şartına bağlanması doğru olmamıştır. Toplumsal sorunların çözümü için adım atmak yerine erteleyici tavırlar geliştirmek tutarlılıktan uzak bir yaklaşımdır. Türkiye'de son yıllarda yaşanan süreç CHP gibi resmi ideoloji muhafızı bir partiyi dahi "askerci" tutumdan uzak durmaya sevk ediyorsa, şüphesiz bu durum AK Parti politikalarının bir başarısıdır. Bu noktada tutarlı tavır, süreci daha ileriye taşımak olmalıydı. Askerlik gibi tabulaştırılan bir konuda, askerî vesayet partisinin kendi içinde tartışma yaratacak bir düzenlemeyi daha ileri düzeyde sahiplenmek ve CHP'nin teklifine olumlu yaklaşmak yerine AK Parti'nin politik kaygılarla takındığı reddiyeci tutumun yanlışlığı açıktır.

ÖZGÜR-DER

Önceki ve Sonraki Haberler