Özgür-Der: Öymen’e Kızanlar Ondan Daha Mı Tutarlı?

Özgür-Der: Öymen’e Kızanlar Ondan Daha Mı Tutarlı?

Özgür-Der, yaptığı basın açıklaması ile CHP’li Onur Öymen’in TBMM’de gerçekleştirdiği konuşmaya dikkat çekerek, Öymen’e kızan çevrelerin bugüne kadar ortaya koydukları pratikleri eleştirdi.

Basın açıklamasının tam metni:

 ONUR ÖYMEN'E KIZANLAR ONDAN DAHA MI TUTARLI?

13 Kasım 2009

10 Kasım'da Meclis'te Kürt açılımı görüşmeleri sırasında CHP grubu adına konuşan Onur Öymen'in sarfettiği sözler bazı kesimlerde soğuk duş etkisi yapmış görünüyor. Öyle ki, hepten dili tutulanların sayısı da hiç de az değil! Hükümetin Kürt sorununa çözüm arayışı dolayısıyla gündeme getirdiği yaklaşımı sert bir şekilde eleştiren Onur Öymen konuşmasında özetle Mustafa Kemal'in Şeyh Said ve Dersim isyanları sırasında yaptığının örnek alınması gerektiğini vurgulamış; yani Kürt sorunu ile uğraşmak yerine sorun teşkil eden Kürtlerin topyekün imha edilmesini önermişti!

Onur Öymen diplomat kökenli bir politikacı. Sözlerini duygusallıkla sarf ettiğini düşünmek doğru olmaz. Ayrıca Özden Örnek'in darbe günlüklerine yansıdığı biçimiyle askerlerle ve askerlik konularıyla sıkı teşrik-i mesaisi dolayısıyla önerisinin kapsamını bilebilecek çapta birisi olduğuna da kuşku yok!

Açıkçası, Kürt sorunu çerçevesinde bunca yaşanandan sonra hala Meclis kürsüsünden tenkil, tehcir ve imha siyasetinin önerilebilmesi bazılarını çok şaşırtmış olsa da Türkiye siyasetini tanıyanlar açısından ortada garip bir tablo olduğunu söylemek mümkün değil. Kemalist resmi ideolojinin muhafızlığını üstlenmiş bir parti yöneticisinin siyasal-toplumsal sorunlara yönelik olarak asli referanslarına dayanarak "çözüm" önerisi getirmesine neden şaşırılıyor anlamak zor! Oysa "Analar ağlamasın diye devletin temel ilke ve işleyişinden taviz verilemez!" yaklaşımı Onur Öymen'in temsil ettiği Kemalist-bürokratik zihniyeti birebir yansıtmaktadır. Burada bir tutarsızlık yoktur!

Tutarsızlık bir yandan özgürlükçü geçinip, devletin yanlış politikalarını terk etmesi gerektiğini savunup, bir yandan da Kemalist resmi ideolojik dogmaları aynen sürdürmeye çalışanların tutumlarındadır! Tutarsızlık Kürt sorununa çözüm çabalarını dahi Mustafa Kemal'in birtakım "vecizeleri"ne referansla temellendirmeye çalışan AK Parti hükümetinin tutumundadır! Tutarsızlık Alevi mitinglerinin Atatürk posterleriyle donatılmasında, cemevlerinde Hz. Ali resimlerinin yanına Mustafa Kemal resimlerinin asılmasındadır!

Hiç kuşkusuz Öymen'in sözleri Meclis'te CHP milletvekillerinin komik pankartlı eylemiyle gayet uyumludur. Onur Öymen pankartlarda dile getirilen "Atam izindeyiz!"sloganını Kürt sorunu bağlamında somutlaştırmıştır sadece. Kısaca, "Mademki izindeyiz, o zaman yaptığını yapalım!" demiştir!  Bu durumda Onur Öymen'i ırkçı, kafatasçı, katliamcı olmakla suçlayanlar tek parti dönemi uygulamalarını nasıl değerlendirdiklerini de mutlaka açıklamalıdırlar.

Onur Öymen kurumlaşmış CHP zihniyetinin tipik bir temsilcisi olarak toplumsal farklılıkları yok sayan, tüm halkı laik-Türk kimliği potasında tektipleştirmeyi hedefleyen, resmi ideolojiye aykırılık içeren talepleri ise şiddetle bastırmaya, ezmeye çalışan tek parti anlayışını temsil etmektedir. Kürt sorununa "çözüm" sadedinde dillendirdiği sözler insanlık adına, ahlak adına, hukuk adına utanılması gereken sözler olmakla beraber Kemalist resmi ideoloji geleneği açısından anlaşılabilir sözlerdir! Bu yüzden utanması gereğinden falan söz etmiyoruz. Resmi ideoloji muhafızlığına soyunmuş bir anlayışın sözlüğünde utanma kavramına yer olmadığını iyi biliyoruz. Mamafih asıl utanması gerekenin, böylesine vahşi bir katliamcı geçmişin mağduru oldukları halde halen aynı zihniyetin peşine takılmış sürüklenen çevreler olduğunun da altını çiziyoruz!

Önceki ve Sonraki Haberler