Özgür-Der: "Ussen Chilmanov Sınırdışı Edilmesin!"

Özgür-Der: "Ussen Chilmanov Sınırdışı Edilmesin!"

Özgür-Der Kazakistan uyruklu Ussen Chilmanov ve Yeldos Kunshugarov'un ülkelerine iade işleminin durdurulmasını istedi.

Özgür-Der Genel Sekreteri Musa Üzer'in kaleme aldığı basın açıklamasında Kazakistan uyruklu Ussen Chilmanov ve Yeldos Kunshugarov'un zarar göreceği bilinen Kazakistan'a iadelerinin durdurulmasını talep edildi. Açıklamada daha önce de benzeri sınırdışıların yaşandığı hatırlatılırken ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimizin zarar göreceği yerlere iadesinin insanlık suçu olduğu vurgulandı.

***

Ussen Chilmanov Sınırdışı Edilmesin!

17 Nisan 2013

Meclis’te 4 Nisan 2013 tarihinde kabul edilen “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası” ile mültecilerin sorunları yasal zeminde düzenlenmesine rağmen hantal bürokrasi ve işgüzar memurlar yeni mağdurlar üretmeye devam ediyor. Oysa bugüne kadar akıl almaz icraatlara imza atan mültecilik politikasına yapılan kanuni düzenleme ile çekidüzen veriliyor olması hak ve hukuk talep eden bütün kesimleri sevindirmişti. 

Nitekim bu değişikliklere göre; “yasa kapsamındaki hiç kimse işkenceye, insanlık dışı, onur kırıcı ceza, muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti, siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının, hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemeyecek.” açık ifadeleriyle bugüne kadar yapılan yanlışa son verileceği ifade ediliyordu.

Ancak haklar ve özgürlükler alanındaki düzenlemelerin bürokratik hantallığa kurban edilmesinin tipik bir örneği olduğunu düşündüğümüz yeni bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Kazakistan uyruklu Ussen Chilmanov ve Yeldos Kunshugarov 21 Şubat 2012 tarihinden beri Türkiye’de emniyet güçleri tarafından tutulmakta ve yaptıkları iltica talepleri ise reddedilmektedir. Ussen Chilmanov’un eşi Nurgul Iskalieva hanımefendinin verdiği bilgilere göre Chilmanov ve Kunshugarov en son Kumkapı Yabancılar Şubesi’nden alınarak Edirne Yabancılar Şubesi’ne gönderilmiş ve maalesef Kazakistan’a ya da Kazakistan’a iadelerine yol açacak 3. bir ülkeye gönderilmeleri için sınırdışı işlemleri başlatılmış durumda.

Kazakistan, İslami faaliyetlerde bulunan kişilerin büyük baskı ve zulümlere uğratıldığı diktatöryal bir yönetim anlayışının hakim olduğu bir devlettir. İslami kimliklerinden dolayı sayısız insan bu ülkede baskı altındadır. Bu gerçeğe rağmen bir insanın işkence ve ölüm tehdidi altında bulunduğu bir ülkeye gönderilmesinin bir insanlık suçu olduğuna kuşku yoktur.

Oysa Türkiye yapılan son düzenlemelerle mülteci kardeşlerimizin hak ve hukuklarını koruyan bir politika izleyeceğini ilan etmiştir. Hükümet yetkilileri, bürokratik hantallığın ve işgüzar memurların insafına terk etmeden hem hukukun hem de ahlakın gereği olarak muhacir kardeşlerimizin acil sorunlarını çözmek zorundadır. Bu bağlamda öncelikle Ussen Chilmanov ve Yeldos Kunshugarov’un sınırdışı işlemleri durdurulmalı ve kendilerine Türkiye topraklarında yaşamalarını sağlayacak gerekli işlemler başlatılmalıdır.

Musa Üzer
Özgür-Der Genel Sekreteri

 

Önceki ve Sonraki Haberler