Özgür-Der’den Milli Güvenlik Dersleri Açıklaması

Özgür-Der’den Milli Güvenlik Dersleri Açıklaması

Özgür-Der: “Türkiye’nin militarist prangalarından kurtarılması yönünde son derece gerekli ve önemli bu kararı destekliyoruz.”

AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin kaldırıldığını açıklayan Başbakan Erdoğan’a Özgür-Der’den tebrik geldi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, bu derslerin kaldırılmasının gecikmesini eleştirirken, nihayetinde kaldırımlaş olmasını da hayırlı bir adım olarak niteledi. Kaya, eğitimin normalleşmesi ve genç zihinlerin özgürleşmesi önünde atılan bu önemli adımla birlikte, başta başörtüsü yasağı ve ırkçı-cahili ant uygulaması olmak üzere daha bir dizi konuda somut adımlar atılması gerektiğini de bildirdi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın açıklaması:

Milli Güvenlik Derslerinin Kaldırılması Kararı

Eğitimin Özgürleşmesi Yolunda Önemli Bir Adımdır!

24 Ocak 2012

Partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmasında Başbakan Tayyip Erdoğan liselerde askerler tarafından verilmekte olan Milli Güvenlik derslerinin kaldırılacağını ve yerine vatandaşlık bilgisi derslerinin konulacağını açıkladı. Eğitimin militarist baskı ve yönlendirmelerden azade kılınması yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğümüz ve memnuniyetle karşıladığımız bu kararından ötürü Hükümeti tebrik ediyor, aynı duyarlılığın çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan benzeri resmi ideolojik dayatmalarla ilgili olarak da ortaya konulmasını bekliyoruz.

Bilindiği üzere Milli Güvenlik Dersleri Kemalist Cumhuriyetin militarist bir devlet ve toplum oluşturma ülküsünün eğitim alanında karşılaştığımız en somut yansımalarından biri olmuştur. Bu dersler gerek içeriği, gerekse aktarılma biçimiyle okulları kışlalaştırma, öğrencileri ise askerleştirme mantığının tipik bir aracı kılınmıştır. Bilhassa 28 Şubat süreci ile birlikte tüm okullarda ve hassaten de İmam Hatip Liselerinde idareci, öğretmen ve öğrencilerin fişlenmesi, baskı altına alınması ve yıldırılması kampanyası bu dersleri vermekle görevlendirilen subaylar marifetiyle yürütülmüş ve halen de kimi okullarda bu çirkinlik hız kaybetmeden sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Vurgulamakta yarar var: Kamuoyunda bu derslerin kaldırılması gerektiğine dair talepler uzun bir süredir dillendirilmesine rağmen bugüne kadar Hükümetin bu konuya duyarsız kalması anlaşılabilir bir tutum değildi. Nitekim Ergenekon ve Balyoz dava belgeleri de cuntacıların bu derslere özel bir misyon yüklediğini gözler önüne sermiştir. Bu gelişmeyle birlikte Milli Güvenlik Dersleri konusu artık neredeyse “abesle iştigal” olmaktan çıkıp, “intihar” konusu halini almıştı. Ülkede bir yandan darbecileri ifşa etme ve cuntacıları yargılama süreçleri sürerken, öte yandan darbecilik ideolojisinin en somut biçimiyle gençlerin zihinlerine aktarılmasının hiçbir biçimde anlaşılabilir bir tutum olamayacağı aşikârdı. Doğrusu neden bu kadar geciktiğini anlamakta zorluk çekmekle birlikte, son tahlilde Milli Güvenlik Derslerinin kaldırılmasına ve bu çarpıklığın giderilmesine karar verilmesinin çok olumlu ve hayırlı bir adım olduğu tartışmasızdır.

Türkiye’nin çok yönlü ve çok boyutlu militarist prangalarından kurtarılması yönünde son derece gerekli ve önemli bu kararı gönülden destekliyoruz. Bu vesileyle Sayın Başbakan’dan ve Milli Eğitim Bakanlığından eğitimin normalleşmesi ve genç zihinlerin özgürleşmesi önünde devasa engeller oluşturan, başta başörtüsü yasağı ve ırkçı-cahili ant uygulaması olmak üzere daha bir dizi konuda somut adımlar atılmasını talep ediyoruz.

ÖZGÜR-DER 

Önceki ve Sonraki Haberler