Özgür-Der’e Saldırılar Acziyet ve Tutarsızlığın İtirafıdır!

Özgür-Der’e Saldırılar Acziyet ve Tutarsızlığın İtirafıdır!

Özgür-Der; Van Şubesine gerçekleştirilen saldırıdan sonra Bağlar Temsilciliğine yapılan saldırı üzerine bir basın açıklaması yayınladı.

Özgür-Der Genel Merkezi tarafından yayınlanan açıklamanın tam metni:

 ÖZGÜR-DER’E SALDIRILAR ACZİYET ve TUTARSIZLIĞIN İTİRAFIDIR!

12 Ağustos 2013

Rojava’da katliam iddialarının düzeysiz bir propaganda kampanyasından ibaret olduğunun her geçen gün biraz daha belirginleşmesi karşısında PKK çevrelerinin tahammülsüzlüğü giderek fiili saldırganlığa dönüşmekte. Yoğun dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının paralelinde yürütülen kampanyanın hedefine oturtulan Özgür-Der aleyhine sürdürülen iftiralar, hakaret ve tehditlere şiddet eylemleri de eşlik etmekte. 8 Ağustos gecesi Van Şubemize yönelik saldırının ardından dün gece de Diyarbakır Bağlar Temsilciliğimiz molotoflu saldırıya uğradı.

Bu saldırıların bir müddettir PKK bağlantılı basın-yayın organlarında sürdürülen karalama kampanyasının bir sonucu olduğu bellidir. Günlerdir genelde çeşitli İslami kuruluşları, özelde ise Özgür-Der’i hedef gösteren bu yayınlarla saldırganlık teşvik edilmiş, çapulcuların eylemlerine zemin oluşturulmuştur. Çarpıtma o boyuttadır ki, saldırıları protesto için yapılan açıklama ve eylemler dahi “Katliamı savundular!”, “Çetelere destek verdiler!” türünden iftiralara konu edilmiş ve alabildiğine çirkin ajitasyonlara başvurularak yeni saldırılara kapı aralanmıştır.

On yıllardır devletin baskısından, muhalif düşüncelere tahammülsüzlüğünden, tektipleştiremediği unsurlara karşı inkar ve imha siyaseti izlediğinden, faili meçhullerden şikayet edenler tutum ve eylemleriyle eleştirdikleri devletin ahlakını ve tarzını birebir benimsediklerini, içselleştirdiklerini ortaya koymaktadırlar. Farklı olana tahammülsüzlük saldırganlaşmayı, Kürdistan coğrafyasında hegemonya siyaseti şiddeti beraberinde getirmektedir.

Ve her defasında bu otoriter-tahakkümcü anlayış kendisini bir takım yalanların ardına sığınarak meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Şiddeti, baskıcı-faşizan tutumlarının aracı kılanlar bu kez de saldırılarına gerekçe olarak Özgür-Der’in “Kürtleri katleden çetelere destek” verdiği yalanına sığınmaktadırlar. Bir kere daha bu çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz!

Öncelikle gerçekleştirdikleri saldırılarla “çete” sıfatını kimin hak ettiği ortadadır. Hiç şüphesiz sivil kuruluşları molotoflu, silahlı saldırılarla yıldırmaya, susturmaya çalışanlar, kamuoyunda dehşet ortamı meydana getirerek aykırı sesleri bastırmaya çalışanlar çete sıfatını bizatihi hak etmektedirler. Aynı şekilde Özgür-Der’in Baas zulmüne karşı Suriye halkının intifadasına verdiği destek ve mazlum ve mağdur kardeşlerimize yardım çabaları hakkında karalama kampanyası yürütenler, bu çabalarımızı “çetelere destek” şeklinde iftiralarına malzeme yapanlar Baas rejimine dolaylı suç ortaklığı yapmaktadırlar.

Suriye halkının iki buçuk yıldır yaşadığı vahşeti görmezden gelenlerin, Arap, Kürt, Türkmen, Hıristiyan on binlerce insanın hunharca katledilmesine en küçük bir itirazda bulunmayanların, hatta Baas rejiminin ağzıyla direnişi bir komplo olarak niteleyenlerin, İslami direniş güçlerini akıl almaz iftiralarla karalayanların bugün kalkıp sahteliği ayyuka çıkmış görüntüler üzerinden insanlığımızı sorgulamaları tek kelimeyle ibretliktir! Bizim iki buçuk yıllık süreçte Suriye halkının özgürlük mücadelesine desteğimiz ortadadır. Ya bize çirkin iftiralar yöneltenler! Yüz bin kişinin katledilmesi, kentlerin, kasabaların, köylerin tanklarla, uçaklarla, Scud füzeleriyle vahşice vurulması karşısında bugüne dek ne yaptığınızı söyleyebilir misiniz? İnsanlık, vicdan ve erdem adına ortaya koyabileceğiniz tek bir çabanız oldu mu?

Hayır, olmadı! Tersine sistematik biçimde direnişi karaladınız, Baas rejiminin propagandif söylemlerini tekrarladınız. Katliamlara göz yumdunuz. Ve şimdi bizlere insanlık dersi vermeye kalkışıyorsunuz. Bu kabul edilemez!

Bir kere daha hatırlatıyoruz. Saldırılarınızla bizi susturamaz, gerçekleri örtemezsiniz. Bu tür tavırlar sadece acziyetinizi ve iddialarınızın altının boş olup tartışılmasından korktuğunuzun göstergesidir. Ve hiç kuşkusuz bu saldırılarınıza bakarak tüm halkımız, fırsat bulduğunuz zeminlerde nasıl bir ortam tesis etmeye niyetli olduğunuzu, zulüm ve propagandanıza boyun eğmeyecek oluşumlara karşı nasıl canavarlaşabildiğinizi de açıkça görmekte ve öğrenmektedir.

Rıdvan Kaya

Özgür-Der Genel Başkanı

Önceki ve Sonraki Haberler