Savunmaya Çağrı! Özgür-Der Susturulamaz!

Savunmaya Çağrı! Özgür-Der Susturulamaz!

Resmi Törenleri Boykot Çağrısı nedeniyle Özgür-Der hakkında açılan kapatma davasının ilk duruşması 29 Nisan Çarşamba, Fatih Adliyesi’nde görülecek. Duyarlılık ve dayanışma çağrısında bulunan Özgür-Der, mahkeme önünde kitlesel basın açıklaması yapacak.

Bilindiği üzere "İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı, Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım!" başlıklı çağrı metninden dolayı Özgür-Der hakkında İstanbul Valiliği'nin talebi üzerine kapatma davası açılmıştı. Davanın ilk duruşması 29 Nisan 2009 Çarşamba günü Vatan Caddesi üzerindeki Fatih Adliyesi 2. Asliye Mahkemesi'nde saat 11:20'de görülecek. "İnancımız ve düşüncelerimizden dolayı yargılanıyoruz!" diyen Özgür-Der, kapatma davasına karşı dayanışma ve duyarlılık çağrısında bulunarak duruşmanın görüleceği gün, 12:30'da Fatih Adliyesi önünde kitlesel basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Öte yandan davaya kalabalık bir avukat grubunun dahil olacağı belirtildi.

Özgür-Der'in Dayanışma ve Duyarlılık Çağrısı:

ÖZGÜRLÜK TALEBİ YARGILANAMAZ!
ÖZGÜR-DER KAPATILAMAZ!

T

ürkiye'de yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere, küresel çapta işlenen insanlık suçlarına karşı tam 10 yıldır İslami kimlikli bir muhalif tutum sergileyen Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) devlet tarafından kapatılmak isteniyor. Özgür-Der 1999 yı­lında Türkiye'de örtülü askeri darbe koşullarında başta başörtüsü yasağı olmak üzere, devlet tarafından icra edilen sistematik baskı ve yasaklara karşı tepkileri örgütlemek üzere kurulmuş ve şu anda Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde 15 ayrı temsilciliği olan bir dernek.

Özgür-Der kurulduğu günden beri eğitim alanında uygulanan şartlandırmalardan Kürt sorunu­na, cezaevlerinde siyasi tutukluların tecritine kadar Türkiye gündemindeki pek çok toplumsal soruna yönelik çalışmalar yürüttü. Perspektifini sadece Türkiye gündemiyle sınırlamayıp küresel zalimliğe karşı da mücadele eden ve bu amaçla emperyalist ABD'nin Afganistan'da ve Irak'ta gerçekleştirdiği işgallerden Siyonist saldırganlığa kadar insanlığı ilgilendiren her konuda yoğun faaliyetler gerçekleştirmiş bir hareket aynı zamanda.

Muhalif tutumu dolayısıyla Özgür-Der yöneticileri ve üyeleri bugüne kadar çeşitli düzeylerde baskılarla, zaman zaman emniyet yetkilileri ve savcıların tehdit içerikli uyarılarıyla karşılaştılar. Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik açıklamaları ve eylemleri nedeniyle pek çok kere adli taki­batlara maruz kaldılar. Ve şimdi baskılar bir aşama daha kaydetti ve 7 Kasım 2008 tarihinde yayınlanan bir bildiri nede­niyle Özgür-Der hakkında kapatma davası açıldı. "İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı, Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım!" başlıklı söz konusu bildiri temel hedef olarak eğitim alanında insan haklarına saygı gösterilmesi ve eğitimin özgürleştirilmesine yönelik talepler dizisinin bir halkasını oluşturuyor.

Özgür-Der Genel Merkezi, temsilcilikleri ve bazı destekçi kuruluşların imzalarını taşıyan söz ko­nusu bildiri, okullarda çocukların ve gençlerin militarist yönlendirmelere tabi tutulmasını eleş­tiriyor. Her sabah ders başlamadan önce ve resmi bayramlar vesilesiyle düzenlenen törenlerde askeri direktiflerle icra edilen ve marş söylemek, ant içmek gibi ritüeller içeren uygulamaların terk edilmesi isteniyor. Atatürk'ün şahsında kişi yüceltmeye, putlaştırmaya dayalı bu törenlerin çocukların ve gençlerin kişiliklerine yönelik baskıcı bir ortam oluşturduğu; daha genelde de ırk­çı, faşizan eğilimleri beslediği dile getiriliyor. Bu tarz militarist nitelikli törenlerin eğitimin bir parçası sayılmaması gerektiği ifade edilen bildiride öğrenci velilerine bir çağrıda bulunuluyor ve çocuklarını bu törenlere göndermemeleri talep ediliyor.

İşte bu temel hak ve özgürlük talebinden dolayı Özgür-Der suçlanmakta ve kapatılması istenmek­tedir. Bildirinin kamuoyuna ilan edilmesinden sonra gerek Özgür-Der Genel Merkezi ve şubeleri, gerekse de imzacı diğer kuruluşlar yoğun bir baskı ile karşılaşmışlardır. Valiliklerce denetimler sıkılaştırılmış ve savcılıklarca soruşturmalar açılmıştır. Nihayet bildiriyi "anayasa ve kanunlara aykırılık" şeklinde niteleyen İstanbul Valiliği'nin talebiyle Fatih Savcılığınca Özgür-Der hakkında kapatma davası açılmıştır.

29 Nisan 2009 tarihinde saat 11.20'de Fatih 2. Asliye Mahkemesi'nde başlayacak olan kapat­ma davasını düşünce ve örgütlenme özgürlüğümüze karşı başlatılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Benzeri hak ve özgürlük taleplerimiz gibi, eğitimin laik-militarist dayatmalardan arındırılmasına yönelik taleplerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de savunmaya devam edeceğiz. Hakkımızda açılan kapatma davasını Türkiye'de hakim bulunan resmi ideolojik dayatmaların, otoriter tahammülsüzlüğün tipik bir tezahürü olarak değerlendiriyor ve insan hakları ve özgür­lükler konusunda duyarlı tüm çevreleri bu davayı yakından takip etmeye çağırıyoruz.

ÖZGÜR-DER


İnancımız ve Düşüncelerimizden Dolayı Yargılanıyoruz!

Özgür-Der Susturulamaz!

 

29 Nisan 2009 Çarşamba

Duruşma Saati: 11.20

Basın Açıklaması: 12.30

Yer: Fatih Adliyesi (Vatan Caddesi)

 

Kapatma Davası ile ilgili haberimiz için tıklayınız:
Valilikten ÖZGÜR-DER'in Kapatılması İçin Dava!

Önceki ve Sonraki Haberler