Siyonistlerin Katliamları Siyonist Konsolosluk Önünde Protesto Edildi

Siyonistlerin Katliamları Siyonist Konsolosluk Önünde Protesto Edildi

Özgür-Der’in çağrısı bir araya gelen topluluk Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde Siyonist İsrail’in dün gerçekleştirdiği katliamı protesto etti.

HAKSÖZ HABER

Levent Metro durağında bir araya gelen katılımcılar Gazze'deki mazlumlar için eylem yaptı.

Eylemin ilk konuşmacısı Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya oldu.

Rıdvan Kaya, konuşmasına Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün yapılma oluşumunun sebeplerine değinerek başladı. Siyonist işgalci İsrail'in Filistinli Müslümanların topraklarını gasp edip hak sahiplerini sürgüne gönderdiğini ve bu sebeple Filistinli Müslümanların 'Geri Dönüş Yürüyüşü' gerçekleştirdiklerini söyledi.Kaya, işgalci İsrail'in kuruluşundan bu yana İşgal ettiği toprakları gasp etmekle yetinmeyip ayrıca Müslümanların yıllarca kanını döktüğünü ancak buna karşın Müslümanların bunca zulme karşı izzetli bir direniş gerçekleştirdiğini belirtti. Kaya, Siyonist çetelerin topraklarımızı işgal edebileceğini ancak Müslümanları asla sindiremeyeceğini söyledi. Siyonistlerin güçlü ordularının olduğunu hatta güçlü devletlerin desteklerini de aldıklarını fakat buna karşın Müslümanların "la galibe illallah" şiarıyla hareket ettiklerini ve bu şiar Müslümanların direncini artırdığını böylece biz Müslümanlara da güzel örneklikler bıraktığını bu örnekliğin ise yeri geldiğinde Allah için canımızı hiç düşünmeden feda edebileceğimiz olduğunu vurgulayan Kaya, ayrıca "Siyonist çete topraklarınızı işgal edebilir ama Müslümanları asla sindiremez. Sorun direnişin yöntemi değildir. Sorun direnişin kendisidir. Hangi yöntemle direndiğinizin Siyonistler nezdinde, emperyalistler nezdinde, kafirler nezdinde bir önemi yoktur. Eğer siz Müslümansanız ve zulme boyun eğmediğinizi haykırıyorsanız, bizatihi terörist oluyorsunuz ve imha edilmekle tehdit edilen bir unsur haline geliyorsunuz '' diyerek konuşmasını nihayete erdirdi.

Bir sonraki konuşmacı İHH Gazze Temsilcisi Mehmet Kaya oldu.

Mehmet Kaya, konuşmasına Müslümanların durduğu yerin önemli olduğunu ve şu an burada toplanan Müslümanların Filistinli kardeşleriyle dayanışmayı gerçekleştirmenin tanıklığını yaptığına ve bu duruşu gerçekleştirdiğine değinerek başladı. Kaya, bugün Filistinli Müslümanların 1.5-2 milyar Müslümanın sorumluluğunu omuzlarında taşıdığını ve bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini ancak mezkur sayıda olan Müslümanların sorumluluğunu yerine getirip getirmediğinin meçhul olduğunu vurguladı. Ayrıca Kaya, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün, Bilad-u Şam diyarının özgürlüğünden geçtiğini bu özgürlüğün ise ancak Müslümanların iradesine ve direncine bağlı olduğunu ifade etti. Kaya, son olarak Müslümanların Allah'ın ipine sımsıkı bağlanarak birlik ve beraberlik olma temennisinde bulunarak konuşmasını bitirdi.

Eylem'in son konuşmacısı Yeni Akit Yazarı Kenan Alpayise bazı çevrelerin çelişkisine dikkati çekti. Alpay, Türkiye'nin Yunanistan'la Kardak kayalıkları konusunda yaşanan sorunun bir egemenlik sorunu olduğunu dolayısıyla Kardak kayalıklarının bir kaya parçasından ziyade egemenliğin ihlali olarak görüldüğünü ancak bu hassasiyet söz konusu Filistin olunca birden kaybolduğunu vurguladı. Alpay, Filistin toprakları İsrail tarafından mütemadiyen işgal edilmekte olduğu gerçeğinin ise gözden kaybedildiğini ya da verilmesi gereken tepkinin verilmediğini belirtti. Alpay, mezkur örneğin Güney Kıbrıs için de geçerli olduğunu, "Nasıl ki Kıbrıs'tan vazgeçilmiyorsa Kudüs de Filistin de aynı şekilde vazgeçilmemelidir." dedi. Alpay, ABD'nin bazı otoritelerinin halkın oyuyla seçilmiş Erdoğan'ı radikal İslamcı olarak gördüklerini ancak seksen yıllık Suud Krallığını ise meşru ve makbul gördüklerini bunun sebebinin ise Filistin'in çözümünde Prens Muhammed bn Selman Filistin'i bir nevi Siyonist çete olan İsrail'e armağan etme gibi bir temayülden kaynaklandığını belirtti. Alpay, konuşmasını Filistinli Müslümanların onurlu direnişinin zafer ile nihayete ereceği temennisiyle noktaladı.

Yürüyüşte "Yetmiş Değil Bin SeneGeçse de Siyonist İşgale Boyun Eğmeyeceğiz Filistin'den Asla vazgeçmeyeceğiz", "Katil İsrail Filistin'den Defol", "Gazze Siyonist Katillere Mezar Olacak! Yaşasın Filistin İslami Direnişimiz", "Filistin Özgür Oluncaya Dek Mücadelemiz Sürecek", "Katil İsrail Ortadoğu'dan Defol", "Siyonist İşgale ve İşbirlikçilerin İhanetine Karşı Kudüs'te Direnen Kardeşlerimizin Yanındayız! Yaşasın Aksa İntifadamız"  pankartları açılıp "Katil İsrail Filistin'den Defol" dövizi taşındı.

"Siyonist İsrail Filistin'den Defol", "Siyonist Elçilik Kapatılsın","Mescidi Aksa Onurumuzdur", "Hamas'a Selam Direnişe Devam", "Siyonizm Yenilecek İslami Direniş Kazanacak" sloganları atıldı.

20180331-levent-israil-konsolosluk_01.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_02.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_03.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_04.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_05.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_06.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_07.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_08.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_09.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_10.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_11.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_12.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_13.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_14.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_15.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_16.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_17.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_18.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_19.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_20.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_21.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_22.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_23.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_24.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_25.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_26.jpg

20180331-levent-israil-konsolosluk_27.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler