"Türkiye’nin NATO’da İsrail’e Vetoyu Kaldırması Utanç Vericidir!"

"Türkiye’nin NATO’da İsrail’e Vetoyu Kaldırması Utanç Vericidir!"

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Türkiye'nin NATO'da sahip olduğu veto hakkını işgalci İsrail aleyhine kullanmayı bırakıp İsrail'e NATO yolunun açılmasına göz yummasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin NATO'da İsrail'e Vetoyu Kaldırması Utanç Vericidir!

5 Mayıs 2016

Siyonist çete ile ilişkiler konusu bir kez daha yakıcı, utandırıcı bir gündem olarak önümüze gelmiş bulunuyor. İsrail'in 2009'da Gazze'ye yönelik vahşi saldırısı ve ardından yaşanan Mavi Marmara katliamı sonrasında siyasi ve askeri alanda dondurulan ilişkiler sürdürülen, son dönemde ivme kazanan diplomatik müzakereler neticesinde hızlı bir şekilde gelişirken, işgal ve gasp çetesi ile kurulan kirli ilişkiler 'Gazze'ye nefes aldırma çabası' şeklinde sunulup kamuoyu nezdinde meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Siyonist çeteyle ilişkilerin düzeltilmesi-geliştirilmesi bağlamında atılan son adım Türkiye'nin, İsrail'in Brüksel'deki NATO merkezinde daimi temsilcilik ofisi açmasına yönelik vetosunu kaldırması oldu.

Batı'nın şımarık çocuğu İsrail çok uzun bir zamandır NATO'nun bir parçası olmak ve emperyalist güçlerle zaten fiili olarak sürdürdüğü içiçeliğini resmileştirmek istiyordu. NATO da bu yönde güçlü bir irade ortaya koymasına rağmen, Türkiye sahip olduğu veto hakkını kullanarak bu girişimi engelliyordu. Mamafih geldiğimiz aşamada Türkiye'nin uzun bir dönemdir kullandığı veto kartını geri çekmesi neticesinde küresel egemenlerin muradı gerçekleşti ve AK Parti iktidarının göz yummasıyla İsrail'e NATO yolu açıldı.

AK Parti iktidarı Siyonist çete ile ilişkiler bağlamında son yıllarda ortaya koyduğu tavırlarla Müslüman halklar için umut veren 'dik duruş'unu aşındırmakta, küresel güçler karşısında boyun eğen bir yönelime savrulmaktadır. Açıktır ki, pragmatist bir yaklaşımla sürdürülen bu yolculuğun salim bir menzile varması beklenemez!

Hangi 'ulvi niyetlerle' ve 'yüce maslahatlarla' gerekçelendirilmeye, meşrulaştırılmaya çalışılırsa çalışılsın bu tutum değişikliği gayrı meşrudur, gayrı ahlakidir! Siyonist azgınlığa, cürüm ve katliamlara örtülü bir onay, göz yumma anlamına gelmektedir. Bu yapılanı asla kabul etmiyor, kınıyoruz! Filistin'i işgal etmiş katliamcı bir güç olan İsrail, İslam Ümmetinin ve insanlığın düşmanıdır, işgal sürdüğü müddetçe de öyle kalacaktır!

Rıdvan Kaya
Özgür-Der Genel Başkanı

Önceki ve Sonraki Haberler