Yeni Şafak ve Yeni Akit'e Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz!

Yeni Şafak ve Yeni Akit'e Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz!

Özgür-Der, Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin uğradığı saldırı olayı üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın Tam Metni:

Küresel Zalimlerin Taşeronluğunu Üstlenmiş Çapulcuların Hedefindeki Yeni Şafak ve Yeni Akit Gazetelerine Saldırıları Lanetliyoruz!

12 Şubat 2016

İslam ümmetinin emperyalist ve zalim güçlere karşı var olma iradesinin kapsamlı bir kuşatma harekâtıyla sindirilmeye, imha edilmeye çalışıldığı günlerden geçiyoruz. Küresel haramiler ve işbirlikçileri kimliksiz, kişiliksiz yığınlar oluşturup, tahakkümlerini sürdürebilmek için her türlü zulmü, vahşeti icra etmekten kaçınmıyorlar. Başta Suriye olmak üzere, Filistin'den Irak'a, Bangladeş'ten Mısır'a dek her yerde bu kirli tahakküm planlarının her türlü araçla icra edilmeye çalışıldığına ve İslami kimlik ve taleplerin yok edilmesine yönelik saldırganlık eylemlerine şahitlik ediyoruz.

Şüphesiz Türkiye de bu kuşatma çabalarının tam odağında yer almakta ve küresel vesayete karşı Müslüman halklar lehine son yıllarda ortaya koyduğu sahiplenici tutumdan ötürü gerek içeriden gerek dışarıdan hedef alınmaktadır. Son dönemlerde artan bir şekilde İslam coğrafyasının bütününü kuşatmayı, sindirmeyi planlayan küresel güçlerin saldırılarına maruz kalmaktadır.

Dün sabah erken saatlerde Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine yönelik eşzamanlı gerçekleşen silahlı saldırıların da bu geniş kapsamlı saldırı kampanyasının bir parçası olduğu açıktır. Kuşkusuz bu alçakça saldırıların tetikçilerinin bir an önce yakalanıp yargı önüne çıkartılması tüm duyarlı, adil kamuoyu gibi bizim de talebimizdir.

Bununla birlikte, kendilerine tetikçilik görevi verilmiş birtakım çapulculardan öte, bu saldırıların arkasındaki gücün, zihniyetin teşhir edilmesinin, vurgulanmasının çok daha öncelikli bir sorumluluk olduğun altını çiziyoruz. Emperyalistlerin taşeronluğunu üstlendikleri herkesçe bilinen ve nitekim bu gerçeği, bu kirli ilişkiyi kendileri de artık gizleme gereği bile duymadan açıkça dillendiren, adeta övünerek beyan eden bu çapulcularca gerçekleştirildiği belli olan bu saldırıların özünde Ümmet bilincini hedef alan kapsamlı saldırı zincirinin birer halkası olduğu görülmelidir.

İşte bu yüzden kuşatmanın en geniş, en kapsamlı çerçevede görülüp, karşı koyuşun da bu zeminde ele alınmasının gerekliliğinin altını çiziyor; bu bağlamda İslami camiaya hitap eden yayın organlarına yönelik söz konusu saldırıların örneğin Halep üzerinde yürütülen kuşatmadan ayrı değerlendirilemeyeceği, ele alınamayacağı gerçeğini vurguluyoruz.

Bu duygularla İslami camianın sesi olan yayın kuruluşlarına yönelik bu saldırıları şiddetle lanetlerken, Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin yöneticileri ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve yine emperyalist güçlerin taşeronluğunu üstlenmiş çapulcuların saldırıları karşısında dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. 

Rıdvan Kaya

Özgür-Der Genel Başkanı

Önceki ve Sonraki Haberler