Yeşilay’da İşten Çıkarmaya Özgür-Der’den Tepki

Yeşilay’da İşten Çıkarmaya Özgür-Der’den Tepki

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Yeşilay'da yaşanan işten çıkarmalar hakkında bir açıklama yaptı.

Yeşilay’da, Av. Muharrem Balcı’dan sonraki yönetimin birisi engelli olmak üzere 4 kişiyi işten çıkarma yönünde karar alması üzerine bir açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, toplum yararına faaliyet yürüten bir kuruluşun, çalışanlarını sudan bahanelerle işten çıkartmasının ve mağdur etmesinin hiçbir gerekçeyle haklı görülemeyeceğini ifade etti.

YEŞİLAY ENGELLİ ÇALIŞANLARINI İŞTEN ATMAKLA
TOPLUMA HİZMET İDDİASINI NASIL BAĞDAŞTIRABİLİYOR?

14 Ocak 2013

Yeşilay kamu yararına faaliyet gösteren köklü bir kurum. Kötü ve zararlı alışkanlıklara karşı toplumu bilinçlendirme ve halk sağlığına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor. Bununla birlikte gerek zayıf yönetim gerekse de devletin ilgisizliği nedeniyle yakın zamana kadar bir tabela teşkilatı olmaya mahkûm edilmiş bir görüntü sunmaktaydı.

2010 yılında yönetiminde yapılan değişiklikle Avukat Muharrem Balcı’nın başkanlığa getirilmesinin ardından Yeşilay’ın ciddi bir silkiniş içersine girdiği ve çeşitli etkinlik ve projeleriyle toplumda ses getirmeye başladığı görüldü. Bu dönemde Yeşilay gerek kadro gerekse de etki alanı itibariyle önceki dönemle kıyaslanmayacak şekilde büyüdü. Ne var ki, bu dönem aynı zamanda kurumsallaşma yerine ekipçilik anlayışını öne çıkaran zihniyet marifetiyle Muharrem Balcı’yı engelleme ve yıpratma kampanyasının yürütüldüğü bir dönem oldu. Ve neticede kısa bir süre önce Muharrem Balcı başkanlığı bıraktı ve Yeşilay’da yeni bir yönetim işbaşına geldi.

Ne yazık ki, yeni yönetimin Yeşilay bünyesinde ilk yaptığı işlerden biri eski dönemde kuruma alınan bazı elemanların iş akitlerinin tek taraflı olarak feshedilmesi olmuştur. Genel Müdür tarafından bu aybaşında 4 çalışana “gereksiz istihdam” gerekçesiyle, 31 Ocak 2013 tarihi itibariyle işten uzaklaştırılmış olacakları bildirilmiştir. Yeni yönetimin bir yandan kuruma yeni eleman istihdamına gittiği vakası göz önünde bulundurulduğunda ileri sürülen bu gerekçenin gerçeği yansıtmadığı kendiliğinden anlaşılır.

Yeşilay yönetiminin işten uzaklaştırdığı elemanlardan biri olan Fatma Sevim’in engelli bir kişi olması ise konuyu daha da vahim kılmaktadır. Hemen her alanda engelli vatandaşların istihdamının teşvik edildiği bir vasatta, Yeşilay yönetiminin engelli çalışanına kapıyı göstermesi hiç yakışık almamıştır. Fatma Sevim maruz kaldığı bu muameleyle sadece işini kaybetmekle kalmamış, işiyle birlikte sosyal güvence kapsamından çıkacağı için devam etmekte olan tedavi sürecinin de kesilmesi riskiyle yüz yüze gelmiştir.

Toplum yararına faaliyet yürüten bir kuruluşun, çalışanlarını sudan bahanelerle işten çıkartması; daha da kötüsü, engelli bir çalışanını mağdur etmesi hiçbir gerekçeyle haklı görülemez. Sıradan bir ticari işletme gibi davranıp, çalışma mevzuatının sunduğu yetkinin ardına sığınarak kendi bünyesinde emek harcamış insanları zor duruma düşürmek Yeşilay gibi bir kuruluşa yakışmaz. İnsanları, gençleri sokağa düşmekten kurtarmak için yoğun faaliyet yürüten bir kurumun kendi çalışanlarını sokağa atması yasal açıdan dayanak bulunsa da ne ahlaki ne vicdani ilkelerle bağdaşmaz.

Başta yeni başkan Prof. Dr. İhsan Karaman olmak üzere Yeşilay yönetimini bu yanlış kararı gözden geçirmeye ve kamu yararına faaliyet yürüten bir kurum olma sıfatını gölgeleyecek bir tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz. Yeşilay’ın önceden olduğu gibi halk yararına yaptığı hayırlı çalışmalarıyla gündem oluşturması arzumuzdur.

Rıdvan Kaya
Özgür-Der Genel Başkanı

 

Önceki ve Sonraki Haberler