Geyve’de “Kur’an’ı Nasıl Okumalıyız?” Semineri

Geyve’de “Kur’an’ı Nasıl Okumalıyız?” Semineri

Özgür-Der Geyve Temsilciliği’nde aylık seminerler dizisi, sunumunu Ali Arıcı’nın gerçekleştirdiği “Kur’an’ı nasıl okumalıyız?” konulu seminerle devam etti.

Kur'an'ı okuma biçimimizin, Kur'an'ı anlama şeklimizi de belirlediğini belirterek sunumuna başlayan Arıcı, "okuma ve anlama yöntemini nasıl oluşturacağımız? sorusuna vereceğimiz cevabı doğru tespit etmek yine Kur'an'a başvurmaktan geçer" diyerek Kur'an merkezli bir anlama çabasına dikkatleri çekti.

Kur'an nasıl bir kitaptır; nasıl bir kitap değildir? Kuran nasıl anlaşılmaz, nasıl anlaşılır? sorularına cevap bulmak için öncelikle Kur'an'ın kendini nasıl tanımladığının dikkatle incelenmesinin gerekliliğini belirten Arıcı; ayetler ışığında Kur'an'ın kendini nasıl tanıttığını açıklayarak sunumunu sürdürdü.

a- Kur'an ilahi kaynaklı bir kitaptır.(Nisa, 4/82; Ayrıca bkz. A'raf, 7/203; Yunus, 10/15; Hud, 11/35; İsra, 17/86-87 vd.)

b- Kur'an çelişkisiz bir kitaptır.(Yunus, 10/37; Ayrıca bkz. Nisa, 4/82; Secde, 32/2; Zümer, 28/80; Abese, 80/11 -16)

c- Kur'an korunmuş bir kitaptır.(Hicr. 15/9; Ayrıca bkz. İsra, 17/73-75; Kehf, 18/27; Şura, 42/24; Kıyame, 75/16-19; Abese, 80/11-16; Ala, 87/6-7 vd.)

d- Kur'an mübin'dir. İlke ve prensipleri apaçık, anlaşılır ve nettir.(Duhan, 44/1-3; Ayrıca bkz. Al-i İmran, 3/38; Maide, 5/15: Yusuf, 12/2; Hicr, 15/1; Nahl, 16/103; Hacc. 22/16; Nemi, 27/79; Yasin, 36/69: Zuhruf, 43/2)

e- Kur'an eksiksiz bir kitaptır.(Nahl. 16/59; Ayrıca bkz. Maide, 5/3; Enam, 6/38; Yusuf, 12/111: Nahl. 16/89; İsra, 17/12.89; Kehf, 18/54; Rum, 30/8)

f- Kur'an müfessirdir. Kur'an'ın en iyi tefsiri yine Kur'an tarafından yapılmış olanıdır.(Furkan, 25/33; Ayrıca bkz. Karia sûresi, Hümeze sûresi, Beled, 90/11-20 vd.)

g- Kur'an anlaşılsın diye arap dili ile indirilmiştir.(Yusuf, 12/1-2: Ayrıca bkz. Ra'd, 13/37; Nahl, 16/103; Meryem, 19/97; Fussilet, 41/44; Duhan, 44/58 vd.)

h- Kur'an beyyinedir. Yani açık, ikna edici belgeler/ayetler İçerir.(Al-i İmran, 3/105; Ayrıca bkz. Bakara, 2/213; Rum, 30/9; Hadid, 57/25; Tegabün, 64/6 vd.)

ı- Kur'an belağ'dır. Yani beliğ, kusursuz, düzgün, pürüzsüz ayetlerden, hitaplardan oluşur.(Enbiya, 21/106; Ayrıca bkz. İbrahim, 14/52; Nahl, 16/82; Ahkaf, 46/35; Cin, 72/1-3 vd.)

i- Kur'an aceben'dir. Yani ilginç, kendine özgü, diğer kitaplara, din ve ideolojilere benzemez.(Bkz. Cin, 72/1-3)

j- Kur'an hidayet rehberidir.(Bkz.Bakara, 2/2 vd.)

k- Kur'an furkandır. Doğru ile eğriyi birbirinden ayıran ölçüdür.(Furkan 25/1, Al-i İmran 3/3-4 vd.) 

Nasıl bir kitap sorusunun Kur'an'da benzer daha birçok cevabının bulunduğunu belirten Arıcı, Kur'an'ı anlayamamak gibi bir mazeret ileri sürmenin imkansız olduğunu, öğüt almak için, yaşamak için, rehberliğine başvuranlar için Kur'an'ın, hidayet rehberi ve yol gösterici olacağını ifade etti.

Sunumun sonraki bölümünde bu bilgiler ışığında Kur'an'ın nasıl okunması gerektiği sorusuna Kur'an ayetleriyle cevap verildi.

a- Kur'an'ı amacına uygun okumalıyız. Kur'an'ın temel amacı rehberlik, kılavuzluk, hidayet etmektir.(Bakara, 2/185; Ayrıca bkz. Al-i İmran, 3/101; Enam, 6/104; A'raf, 7/203; Yunus, 10/108; Nahl, 16/104; İsra, 17/9; Casiye, 45/29-30 vd.)

b- Kulak vererek okumalıyız.(A'raf, 7/204; Ahzab, 33/34; İsra, 17/107-109; Meryem, 19/58; Secde, 32/15-22, Fussilet, 41/26 vd.)

c- Kur'an'ı sürekli okumalıyız. İrtibatı kesmemeliyiz.(Bkz. Bakara, 2/121; Ayrıca bkz. İsra, 17/105-107; Nemi, 27/95; Fatır, 35/29; Alak, 96/1-5 vd.)

d- Kur'an'ı başvuru kaynağı ve başucu kitabı olarak okumalıyız.(Taha, 20/115)

e- Kur'an'ı gereğince düşünmek, kavramak, şuurlanmak maksadıyla okumalıyız.(Muhammed, 47/24; Ayrıca bkz. Nisa, 4/82; Nemi, 27/62; Kamer, 54/17, 22, 32, 40; Müddessir, 74/54-55 vd.)

f- Kur'an'ı ancak iyi niyetle okuyan, dinleyen, kalplerini Allah'ın arındırmasına açık tutanlar anlayabilirler.(Enam, 6/25; Ayrıca bkz. Nahl, 16/98, İsra, 17/45; Kehf, 18/57; Vakıa, 56/79; Alak, 96/3-5; Müzzemmil, 73/8 vd.)

g- Huşu ile, saygı ve iyi niyetle okumalıyız.(Müzzemmil, 73/1-7; Zümer, 39/23; Maide, 5/83, Enfal, 8/2; Yusuf, 12/85-86; İsra, 17/107-109; Meryem, 19/58; Secde, 32/15-16 vd.)

h- Okuyucu Kuran'ı parçacı, atomik değil, bütüncül okumalıdır.(Bakara, 2/85; Ayrıca bkz. Bakara. 2/41. 113; Al-i İmran. 3/119; Maide, 5/44, 66, 68; Hud, 11/12; Hicr, 15/89-91; Nur, 24/45-51 vd.)

ı- Kur'an tertilen ve programlı okunmalıdır.(Bkz. Maide, 5/68; Enam, 6/33-35; A'raf, 7/2; Hud, 11/12; Yusuf, 12/103-110; Hicr, 15/97-98; Kehf, 18/6; Taha, 20/2; Enbiya, 21/36-45; Nemi, 27/93; Fatır, 35/8; Yasin, 36/76; Müzzemmil, 73/10-14 vd.)

i- Kur'an, uygulamaya geçirilmek maksadıyla okunmalıdır.(Cuma, 62/5)

Seminer soru-cevap ve forum bölümünün ardından sona erdi.

Ömer Esen / Haksöz-Haber

Önceki ve Sonraki Haberler