Gürbüz’de “İlk Mesajlar” Semineri

Gürbüz’de “İlk Mesajlar” Semineri

Özgür-Der Gürbüz temsilciliğinde “İslam öncesi Mekke ve ilk Müslümanlar” konuşuldu.

Abdulhalim Eyyüpoğlu‘nun konuşmacı olarak katıldığı seminere katılımın yoğun olduğu gözlendi. Alak Müddesir ve Müzzemmil surelerinin ilk ayetleri üzerinde duran Eyyüpoğlu‘nun konuşmasından notlar:

Mekke şehir devletinde, insanca yaşamı olmayan bir zulüm düzeni hüküm sürmekteydi. Cahiliye dönemi diye de anlatılan Tarihi bilgiler göre, İslam öncesi yaşananların İnsani ve vicdani bir tarafının olmadığı görülüyordu.

Güç ve kuvvet sahipleri, Aciz, fakir,yetim, yoksul, zayıf ve güçsüz insanların Haklarını gasp ederek alırlar ve geriye de vermeleri söz konusu olmamaktaydı. Bu zülme karşı Peygamber efendimizin de üyesi olduğu Hilf ül Fudul (Erdemliler hareketi) mücedele ediyordu.

Cahiliyye: insanın Allah’ı gereği gibi tanımaması ona kulluk etmekten uzaklaşması onun ilâhî hükümlerine değil de kişinin kendi hevâ ve hevesine uyması, insanların koyduğu emir ve yasaklara (helal–haram)siyasî sistem ve düşüncelere inanılmasıydı. Kur’an-ı Kerim’de: “Onlar hâlâ Cahiliyye devri hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği bilen bir millet için Allah’tan daha iyi hüküm veren kim var?” (Mâide:50) buyurulur. İslâm’ın hâkim olmadığı ortamlar Cahiliye ortamlarıdır. Çünkü ilâhî bilginin kaynağından yoksun olan ortamlardır. İslâm’ın gelişinden önceki dönemde yaşayan müşrikler Allah’a isyan etmiş, Onun hükümlerine sırt çevirmiş bir toplum olarak son derece ilkel ve cahil hayat sürüyorlardı.

Elleri ile yaptıkları Put’lara tapma, Kız Çocuklarının diri, diri gömülmesi, Alkol, Kumar, tefecilik, Faiz ve Fuhuş, Cahiliye adetlerinden bazılarıdır.

Bu ortamda yüce Allah gök sofrası olan vahyin ilk mesajlarını Efendimize bildirmiş, pasif iyi olmaktan aktif iyi olmasını emretmiştir.

Alak suresinin ilk beş ayeti, insanlık tarihinin unutulmaması gereken en büyük olaylarının başında yer alması gereken kuran vahyinin ilk mesajlarıdır. Konusu hakikatin bilgisi ve onu öğrenmedir. Allahtan bağımsız bir bilgi anlayışını kökten redder. Alak, müzzemmil ve müddesir surelerin özelliği doğrudan hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanların duygu, düşünce, bilgi ve ahlakını inşa etmesidir. İlk dönem takipçileri için değil, gelecekteki tüm zamanların insanları için bir model inşasıdır.

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2. O, insanı pıhtılaşmış kandan (alak'tan) yarattı.

3-5. Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir. (alak suresi)

1-4. Ey örtünüp bürünen! Gecenin yarısında, istersen biraz sonra, istersen biraz önce bir müddet için kalk ve ağır ağır Kuran oku.

5. Doğrusu Biz, sana, taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz.

6. şüphesiz, gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir.

7. Çünkü gündüz, seni uzun uzun alıkoyacak işler vardır.

8. Rabbinin adını an; herşeyi bırakıp yalnız O'na yönel,
9. O, doğunun ve batının Rabbidir; O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse O'nu vekil tut.

10. Onların söylediklerine sabret, yanlarından güzellikle ayrıl.

11. Varlık sahibi olup da seni yalanlayanları Bana bırak; onlara az bir mehil ver.( müzzemmil)

1. Ey örtüye bürünen!

2. Kalk da uyar.

3. Rabbini yücelt.

4. Giydiklerini temiz tut.

5. Kötü şeyleri terke devam et.

6. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.

7. Rabbin için sabret. ( müddessir)

Program, ilk nesil Müslümanlardan örnekler verilerek sona erdi. 

Önceki ve Sonraki Haberler