Gürbüz’de Kitap Okuma Yarışması

Gürbüz’de Kitap Okuma Yarışması

Özgür-Der Gürbüz Temsilciliğinde kitap okuma yarışması düzenlendi.

Özgür-Der Gürbüz Temsilciliğinde, gençlerin okuma alışkanlılıklarını geliştirmek ve Hz. Muhammed'in doğru anlaşılmasına katkıda bulunmak maksadıyla kitap okuma kampanyası organize edildi. Okunması için iki ay öncesinde dağıtılan Mustafa İslamoğlu'nun "Üç Muhammed" kitabının okunduğu kampanyaya yaklaşık 30 kişi katıldı.

Son olarak okunan kitabın müzakeresi yapıldı. Mehmet Veysi Aslan'ın "Yüceltmeci Peygamber" anlayışını, Mahmut Yıldız'ın "İndirgemeci Peygamber" anlayışını, Abdurrahman Gök ve Kadir Çiçek'in ise "Kuranın Tanıttığı Peygamber" anlayışını müzakere ettiği programda, "Peygamber anlayışlarında kırılmaların olduğu ve doğru peygamber anlayışına biraz daha yaklaşıldığı" kanaati ortaya kondu.

Hz. Peygamber'in güzel örnekliğinin müzakere edildiği programın, "Mevlid Kandili"nin köy camisinde kutlandığı geceye denk gelmesi ise manidardı. Örnek almanın; ahlaki tavır ve davranışların yeniden üretilmesi olduğu; tersinin taklit olduğu; Hz. Peygamber'i örnek almanın onu taklit etmek anlamına gelmediği vurgulandı. Amacı bilinmeden taklit etmenin doğru olmadığı; Hz. Peygamber'i örnek almak isteyen birinin onun örnek alacağı eyleminin Kur'an-dan geçen bağlayıcı bir emrin beyanı sadedinde olup olmadığını öğrenmenin gerekli olduğu belirtildi. Altı çizilen diğer bir hususta, Hz. Peygamber in yaptığı gibi olsa bile eğer onun gayesine uymuyorsa örnek alınamayacağı gerçeğiydi.

Mevcut kutlamaların örneklikten uzak olduğu, Peygamber'in (s) doğumunu kutlayanların Hz. Peygamber'in risaletten önce "şaşkın, kitap nedir, iman nedir bilmeyen biri" olduğu; onu peygamber yapanın vahiy olduğu ve bu kitlenin vahiyden ne kadar uzak olduğu değerlendirilerek "Doğru bir peygamber tasavvuru" duasıyla çalışma sona erdi. 

Önceki ve Sonraki Haberler