Hasköy’de tefekkür ve temaşa konuşuldu

Hasköy’de tefekkür ve temaşa konuşuldu

Hasköy Özgür-Der Temsilciliği liseli öğrencilere yönelik "Unutulan bir eylem; Tefekkür ve Temaşa " konulu seminer düzenlendi.

Hasköy Anadolu Lisesi öğrencileri  ile bir araya gelen İzzet Gülaçar  "Unutulan bir Eylem:  Tefekkür ve Temaşa" konulu bir  seminer gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Gülaçar'ın sunumunu gerçekleştirmesi ile devam etti. Karşılıklı diyaloglar kurularak gerçekleştirilen sunumda Gülaçar kısaca aşağıdaki konulara değindi:

“Çeşitli kelimelerle ifade edilen düşünme eylemi, çeşitli düşünce ve kültür tarihlerindeki entelektüel geleneklere hayat veren ve bu gelenekler içinde çeşitli açıklamaların konusunu teşkil eden insanî bir çabadır. Düşünme eyleminin öznesi insandır. Felsefede insan “düşünen canlı” olarak tanımlanmaktadır. Düşünerek kendini ifade eden insan için gramer dilin kurallarını, mantık ilmi de doğru düşünmenin grameridir.

               “İnsanın gücü yettiği oranda var olanların hakikatini bilmesi” olarak tanımlanan felsefe ile aynı değere sahip olan düşünme hem felsefede hem de İslam düşüncesinde farklı kavramlarla ifade edilmektedir. Nazar, tefekkür, tedebbür, i‘tibâr ve taakkul (akl) düşünme eyleminin farklı yönlerini ifade eden kavramlardır.

               Bir işin sonunu düşünebilmek, bir iş hakkında nazari araştırmalarda bulunmak, teorik ve pratik meseleler hakkında zihin terletmek anlamına gelen düşünme eylemi hayatı anlamak ve anlamlandırmak için vazgeçilmez bir insani faaliyettir. Bu sayede olay ve olgular daha anlamlı hale geliyor, muhtemel riskler bertaraf edilebilir hale gelebiliyor. Anlamlı ve tutarlı bir hayatın inşası ve devamı için düşünme eylemi sayesinde yanlışları doğrudan ayırarak anlamlı bir hayat inşa edebilmektedir.

               Felsefede ve İslam entelektüel geleneğinin diğer disiplinleri ile birlikte Kur’an-ı Kerim’de de düşünme üzerinde durulmuştur.

               Kur’an-ı Kerim düşünmeye önem vermenin yanısıra düşünmenin biçimi, düşünmenin hareket noktaları, mahiyeti ve amacı hakkında telkinlerde bulunur. Bu yönüyle bakıldığında insanı düşünmeye sevk ve teşvik eden çok sayıda ayet görebiliriz. Bu ayetlere bakıldığında düşünmek, önemli bir kulluk görevi ve ibadettir. Düşünmenin konusu ise Kur’an’ın mesajıdır. Bu mesaj sayesinde Allah-âlem, âlem-insan, insan-insan ilişkileri üzerinde düşünmeye davettir. Ayrıca doğru bilgi ve doğru eylemin gereklerine vurgu yapılmaktadır.”

Program soru-cevap faslıyla sona erdi.

whatsapp-image-2023-12-20-at-11-10-20.jpeg

whatsapp-image-2023-12-20-at-11-08-26.jpeg

whatsapp-image-2023-12-20-at-11-10-20-1.jpeg

 

Önceki ve Sonraki Haberler