Batman'da "İslam Kardeşliği" Semineri

Batman'da "İslam Kardeşliği" Semineri

Batman’da Özgür-Der Hürriyet temsilciliğinde İslam kardeşliği konulu semineri Beşir Rüzgar sundu.

Beşir Rüzgar sunumunun kısa bir özeti:

“Eğer Müslümanların en önemli sorunu nedir diye sorarsanız, Muslümanların kardeş olamama bir olamama sorunudur derim. Yine bana müslümanların tarih boyunca en fazla zarar gördüğü mesele nedir denilse yine Müslümanların bölünmeleri parçalanmaları ve ayrılığa düşmeleridir derim.

İslam kardeşliğiyle ilgili eserlerin çok fazla olmasına rağmen hem Kur’an hem de hadislerin bu konuya çok yoğun değinmesine rağmen biz yeterince faydalanamıyoruz.

Müslümanların parçalanmasına yol açan sebeplerden bir tanesi de İslamın temel esaslarına değil daha çok basit ve detaylara takılmalarıdır.

Bugün küfür dünyası var gücü ile İslamı ve müminleri yok etmeye yönelik amansız bir mücadele verirken müminler önemsiz birtakım ayrıtılar yüzünden birbirinden uzak durmaları birbirlerini kıyası ile eleştirmeleri hata ilişkileri tamamı ile kesmeleri çok acı bir olaydır. Küfür ehlinin isteği de budur.

İslam aleminin ve dolayısı ile bizlerin içinde bulunduğu bu olumsuz durum karşısında yapmamız gereken nedir?

Bir müslüman şunu çok iyi bilmeli müminlerle kardeş olmak onlarla birlikte olma Müslümanın acısına sevincini onlarla birlikte paylaşma bir tercih değil akidevi bir sorumluluktur. Irkı rengi cinsi ne olursa olsun ALLAH’ın dinine iman eden her bir insan dünyanın neresinde olursa olsun kardeşimizdir. Bütün peygamberler bunu yapmıştır.

Bütün müminler, aynı amaç için hizmet etiğini unutmamalıdır.

Müminler bir birini sevmek güven artırıcı davranışlarda bulunmak ve bu kardeşliği oluşturmak için sürekli doğru adımlar atmalıdırlar.

Her mümin kardeşliğe zarar verecek her türlü düşünce ve davranışlardan uzak durmalıdır.”

Beşir Rüzgar sunumunu ayet ve hadislerle bitirdi. “Hepiniz toptan ALLAH’ın ipin sarılın parçalanıp ayrılmayın” (Ali İmran 103) “sakın bir birinizle çekişmeyin yoksa gevşekliğe düşersiniz gücünüz gider” (Enfal 46) “müminler kardeştirler öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz” (Hucurat 10) “Hiç biriniz kardeşi için arzu etiğini kardeşi içinde arzu etmedikçe iman etmiş olamazsınız” (Buhari - Müslim)

besir_ruzgar2.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler