İlmek İlmek Örülen Bir Süreç: Hicret

İlmek İlmek Örülen Bir Süreç: Hicret

Sakarya Özgür-Der’de sürdürülen Pazartesi Sohbetleri’nin konusu Hicret idi. Dilaver Korkmaz tarafından sunulan sohbet oldukça canlı ve hareketli geçti.

Mekke'de risaletin başlangıcı ile birlikte Resul (a) ve arkadaşlarının omuzladığı mücadeleye atıflar yaparak sohbete başlayan Dilaver Korkmaz hicrete gelene kadar hangi süreçlerden geçildiğini ve yaşanan tüm bu süreçlerde gerek müminlerin ve gerekse müşriklerin aldıkları tavırların arka planlarına vurgular yaptı. Mekke 'de sürdürülen mücadeleyi kabaca beş ana madde etrafında toplayabiliriz diyen Korkmaz şu vurguları yaptı:

- Birinci yıldan üçüncü yıla kadar olan dönem: Resullullahın bireysel davet dönemi ya da klasik kaynaklarda da belirtildiği üzere gizli davet dönemi

- Üçüncü yıldan beşinci yıla kadar olan dönem: Çeşitli iftira yaftalama karalama alaya alma hakaret etmelerin yaşandığı daha çok şair, sihirbaz, mecnun, eskilerin masalları gibi söylemlerle vahyin ve Resul'ün sıradanlaştırılmaya çalışılması.

- Beşinci yıldan yedinci yıla kadar olan dönem: Alaya alma ve hafifsemelerin ardından gelen baskı ve işkence dönemi

-- Yedinci yıldan Onuncu yıla kadar olan dönem: Baskıların işkencelerin zirveye ulaştığı Boykot dönemi.

- - Onuncu yıldan hicrete kadar yani on üçüncü yıla kadar olan dönem: Bir çıkış yolu arama bir özgürlük alanı açma için arayışlar dönemi

"Görüldüğü gibi Resul'ün mücadelesi hiçte öyle kolaylıkla olağanüstülüklerle mucizelerle değil bizzat iman etmiş olan müslümanların ortaya koydukları alın teri ile çaba ve çalışmalarının sonunda gelen Allah'ın yardımı ile gerçekleşmiştir" diyerek sohbeti sürdüren Dilaver Korkmaz:

"Hicret olayı da yine bizzat Resul tarafından planlanmış organize edilmiş imrenilesi bir olaydır, örnekliktir. Süreci baştan sona kadar bizzat planlayan Peygamberimiz tüm müminler birer ikişer Medine'ye gittikten sonra en son kendisi ve beraberindeki Ebubekir ile birlikte hicret etmiştir.Zira zaten Boykot döneminden de istedikleri sonucu elde edemeyen müşrikler Ebu Talip'in de vefat etmesinden  cesaret bularak Muhammed'i ortadan kaldırmaktan başka bir çarelerinin olmadığına kanaat getirmeye başlamışlardı.

Mekke'de yürütülen mücadeleye hakim olan Peygamber bunu öğrenince arayışlarını artırmıştı. Taif denemesindeki başarısızlık ya da hayal kırıklığı onu daha bilinçli hamleler yapmaya yöneltiyor ve Medine'den tanışmış olduğu altı kişi ile hukukunu ilerletiyor ve ertesi yıl bunlar on iki kişi olarak geliyorlar ve bunlarla Birinci Akabe Biatını gerçekleştiriyor. Ertesi yıl yaklaşık 80-90 kişilik bir ekiple gelen Medinelilerle 2.Akabe biatını yapan peygamber Medine'de kuracağı sistemin bir nevi altyapısını hazırlamış oluyordu". Dedi.

Sonuçta Dilaver Korkmaz  "Hicret tüm klasik kültürde anlatıldığı gibi olağanüstülüklerle mucizelerle insanüstülüklerle dolu bir süreç değil bizzat Muhammed (a) tarafından planlanmış  gerilimin ve riskin en süt düzeyde yaşandığı bir süreçtir.Hem İnsanüstü birini  Müslümanlar nasıl örnek alabilirler " diyerek sohbetini bitirdi.

Yapılan katkılar ve sorulan sorulara verilen cevapların ardından sohbet sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler