“Kur’an’ı Yanlış Anlama ve Tahrif Olgusu” Semineri

“Kur’an’ı Yanlış Anlama ve Tahrif Olgusu” Semineri

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nde, “Kur'an’ın Korunmuşluğuna Rağmen Yanlış Anlama ve Tahrif Olgusu” konulu seminer Murat AYDOĞDU’nun sunumuyla gerçekleştirildi.

Özgür-Der Sakarya Şubesi'nde her ayın ikinci Cumartesi günü düzenlenen seminerler dizisinde bu ay, "Kur'an-ın Korunmuşluğuna Rağmen Yanlış Anlama ve Tahrif Olgusu" konulu seminer Murat AYDOĞDU tarafından gerçekleştirildi.

"Müslümanların doğru bir Kur'an/Kitap tasavvuru olmalı." slaytı ile sunumuna başlayan Murat AYDOĞDU, semineri Kitap-Vahiy ile ilgili şu anahtar soruları sorarak sürdürdü:

"Neden, vahiy her insana değil de seçilmiş belirli şahıslara geliyor?

Neden, Bilinen kadarı ile Kitaplar Ortadoğu coğrafyasında gelmiştir?

Neden, İnsanoğluna gelmiş bir Kitap varken diğeri geliyor?

Neden son kitap, son Nebi geldi?

Eğer bu sorunun cevabı eski kitapların tahrif ve tahrip olması ise;

Neden Allah Kitaplarının tahrif, tahrip edilmesine izin veriyor?

Neden, tarihin bir döneminde tahrif edildiği sanılan Kitaplarla muhatap olan insanlar varken, biz tahrif edilmemiş Kitap ile muhatabız.

Bu aramızda eşitsizlik doğurtmuyor mu?

Kitabi vahyin her insana değil, seçilmiş elçilere gelmesi "Risalet" yani toplumsal boyutludur (10 Yunus 24, 16 Nahl 36). Bireylerden öte nesillere ve toplumlara gelen kitaplar söz konusudur (6 Enam 6-9). İnsanlık tarihinde nesiller boyu süren zincir, Kuran ile tamamlanır (33 Ahzab 40).

Kitaplardaki tahrifat metin üzerinde değil, daha çok onun anlamları, manaları üzerinden gerçekleşir. Sağlam tevhit akidesine bağlı insanlar eski ümmetlerde de, şimdi de tahrif edilmiş anlayıştan korunabilirler.

Eski kitaplar, rabbaniler ve ahbarilerin koruması altındadır (5 Maide 44). Kuran metni ise doğrudan Allah'ın koruması altındadır. Kuran'ın korunması, mucize özelliği, menşei (Kitab-ı Meknun), nuzülü, Elçinin kalbi ve nihayet sürekli devam eden özellikleri ile gerçekleşir.

Kuran'ın insanlara aktarılması ve açıklanması esnasında tahrifatın bilinçli ya da bilinçsiz gerçekleşir. (85 Burûc 21-22, 56 Vâkıa 77-80, 81 Tekvir 15-21, 87 Ala 6, 75 Kıyamet 16-19, 18 Kehf 27, 15 Hicr 9, 41 Fussilet 42)"

AYDOĞDU başlıca tahrifat nedenlerini ise şu şekilde sıraladı:

"1- Bir kısmını gizlemek, (2 Bakara 174)

2- Bir kısmını terk etmek, (11 Hud 12)

3- Kuran bütünlüğü içinde okumamak, Acele etmek, (20 Taha 114)

4- Allah'a yönelmek, sığınmak ve güvenmekten kaçınarak okumak, (73 Müzemmil 8, 16 Nahl 98)

5- Tağut'a yaranmak ve çıkar amaçlı okumak, (2 Bakara 256)

6- Çıkar amaçlı okumak (68 Kalem 7-15)

7- Kelimelerin anlamlarını daraltmak ve saptırmak,

8- Kuran'ı bütünlüğü içinde olmayan parçacı bir halde okumak.

9- Kitapta olmayanı ona hamletmek (7 Ali İmran 78)

Mesajın insanlara aktarılmasında, tahrif ve yanlış anlaşılması tehlikesine karşı bizzat Kuran içerisinde yukarıda vurgulanan güçlü önlemler bulunur. Kuran'ın bu mucizevî özelliklerinden Mubin, mufassal, musarraf ve müfesser olması korunmasının da anahtarıdır(19 Duhan 2, 6 Enam 55, 38 Hud 1, 6 Enam 46, 25 Furkan 33).

Müslümanlara düşmanlık ve entrika içerisinde bulunan kişilerin yanında durmak, yanlış bir kelime kullanılmasa bile, mana ve zemin tahrifatının başlangıcıdır.

Samiri Kıssasında Musa'nın (as) daha sağlığında ve Harun (as) çabalarına karşı tahrifatın gerçekleşir. Kıssa, toplumsal zafiyetlerin buna nasıl zemin hazırladığını açıklar. (20 Taha 83-100, 7 Araf 150-154)"

Seminer interaktif katılım, tartışma, güncel örneklemeler ve katılımcıların yönelttiği soruların AYDOĞDU tarafından cevaplanması ile son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler