Kur'an'ın Anlaşılmasında Nüzul Ortamının Değeri

Kur'an'ın Anlaşılmasında Nüzul Ortamının Değeri

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nde aylık seminerler dizisi, sunumunu Şube Başkanı Mehmet Baki Kızıltepe’nin gerçekleştirdiği “Kur'an'ın Anlaşılmasında Nüzul Ortamının Değeri” konulu seminerle devam etti.

Mehmet Baki Kızıltepe, Nüzul ortamı kavramının ne anlama geldiği ve sebeb-i nüzulden farkını açıklayarak başladığı sunumunda, nüzul ortamı faktörlerinin oluşum zamanlarına göre üçe ayrıldığını, bunların da Kur'an nazil olmadan önceki ortam [cahiliyye çağı], Kur'an'ın nazil olduğu ortam ve Kur'an nazil olduktan sonraki ortam olarak tasnif edilebileceğini ifade etti. Bu bağlamda sunumunda şu ifadelere yer verdi: "Nüzul ortamı Kur'an'ın daha iyi anlaşılmasında bir rolünün bulunduğunda kuşku yoktur; ancak iyi tahkik etmek, ahad bir haber ile ilahi bir hükmü nesh etmeye/hükmünü geçersiz ilan etmeye kalkmamak kaydı ile. Kur'an'ı anlarken zanni delileri esas almamız doğru olamaz. Yani öyle olur olmaz, sahihlik şartlarını taşımayan rivayetler esas alınmamalı, daima Kur'an mihver/merkez alınmalıdır. Zira dinde, kati olanın, zanni olanı belirlemesi asıldır. Tarihselciler vahyin gökten yere doğru değil, yerden göğe doğru yükseldiğini iddia ederken nüzul sebeplerini ve Kur'an'ın tarihle olan irtibatını bahane etmişlerdir. Kur'an'ın Rabbi olan Yüce Allah'ın Kitab'ı indirdiği dönemin koşullarından etkilendiğini iddia edemeyiz. Eğer Kur'an, iniş ortamındaki adetlere teslim oluyorsa muciz değil, aciz bir kitap durumuna düşer."

Kızıltepe, sonuç olarak "Netice itibariyle, Kur'an'ın nüzûlü dönemindeki olgu ve olaylara yapılan vurgular, "belirleyici" değil, "etkileyici" olmaları noktasında ele alınmalı ve bunlara anlamı kolaylaştırıcı yardımcı unsurlar olmalarının ötesinde bir anlam yüklenilmemelidir." diyerek sunumunu sonlandırdı.

Seminer katılımcıların yönelttiği sorulara ilişkin verilen cevapların ardından sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler