“Mekke de Hicret Arayışları”

“Mekke de Hicret Arayışları”

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nde, Murat AYDOĞDU tarafından sunulan aylık siret seminerleri dizisinin beşincisinde, “Mekke de Hicret Arayışları” adlı seminer programı gerçekleştirildi.

Sunumun özeti:

Risaletin 9. yılında Müslümanların Hamisi Ebu Talip ve Hz. Hatice'nin vefatlarının ardından, müşrik baskıları artar. İlahi mesajın Mekke ortamında  gelişmesinin önü tıkanır. Allah Elçisi, açılım sağlamak ve İslam toplumunun tamamen yok edilme tehlikesini gidermeyi amaçlar.  

Varlıklı ve etkin söyleme sahip Müslümanlardan ilk aşamada 16 kişilik öncü bir gurup, daha sonra 100 den fazla müslüman adil olarak tanımlanan Necaşi yönetimindeki Habeşistana hicret eder.  Mekke müstekbirleri, Necaşiden iade talebinde bulunurken, Müslümanlarla Ehli kitabın en önemli ayrım noktalarından Teslis inancını gündeme getirir. Şeytanların tuzaklarından biriside, kitabiler arasında ne zaman zulme karşı bir yakınlaşma olsa, en hassas konular, ayrımlar gündeme getirmeleridir. Müslümanların sözcüsü Cafer b. Ebu Talip Necaşiye karşı, İslam inancını gizlemeden, saptırmadan asırlar boyu örnek olacak şekilde açık ve net dile getirir.

Allah Elçisi, çevre Arap kabileleri de Müslümanları korumaları amacı ile davette bulunur. Davetten nasibi olmayan toplulukların başlıca nedenleri;

1- Kendi kabilesinden bile tepki alan Müslümanları neden koruyalım?

2- Allah'ın elçisinden sonra otorite bizim kabilemize geçsin.

3- Sizin için sıkıntı çekeceğiz o halde bizim bir ayrıcalığımız, üstünlüğümüz olsun

4- Senin davetin çok güzel, onaylarız ama seni korumak için tehlikeyi göze alamayız.

Buna karşılık davete olumlu cevap veren Medinelilerdeki olumlu özellikler;

1- Kendi içlerinde, Evs ve Hazreç kabileleri arasında barış ve sulh arayışları.

2- Yahudilerden duydukları ve İsmaili bir Elçi beklentisine, bir an önce biz tabi olalım istekleri.

Allah elçisi Medinelilerin, samimi ve fıtri yaklaşımı sonucu, koruma şartı olmayan, ahlaki çerçevede birinci Akabe biatını gerçekleştirir. Mekkenin kültürlü, belagat yeteneğine sahip Müslümanlarından Musab b. Umeyr'i seçer. Medine'nin yeni oluşan Müslüman topluluğunu İslam mesajı üzerine yetiştiren Musab b. Umeyr'in çalışmaları ile bir yıl sonra daha büyük bir topluluk ikinci Akabe biatına katılır.

"Seni Hak ile gönderene yemin olsun ki seni de kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız." Medinelilerin ikinci Akabe biatındaki bu ahitleri daha sonra "Anam babam sana feda olsun" özverisine dönüşecektir.

Sunum'un ikinci bölümünde,  Allah Elçisinin davranışlarından alınacak ilke ve dersler hakkında dinleyicilerle mütaala yapıldı. İnteraktif katılım sağlandı.

Önceki ve Sonraki Haberler