“Militarizm Gölgesinde Siyaset ve Müslümanlar” Semineri

“Militarizm Gölgesinde Siyaset ve Müslümanlar” Semineri

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nce aylık söyleşiler olarak başlatılan programların ilki Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ile dernek merkezinde yapıldı.

Militarizm Gölgesinde Siyaset ve Müslümanlar konulu söyleşi, Özgür-Der Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü BARIŞIK'ın giriş konuşması ile başladı. Programın amaç ve hedefleri ile Rıdvan Kaya'nın özgeçmişini anlatan Şükrü BARIŞIK'tan sonra  Rıdvan Kaya'nın sunumu  başladı. Rıdvan KAYA sunumunda;

Türkiye'deki miltarist yapının tarihi kökleri ile başladığı konuşmasını halen ülkedeki militarist uygulamalardan örnekler verdi. Bilhassa eğitim-öğretim sistemindeki  Kemalist yapının çok belirgin olduğuna dikkat çekilirken, eğitim-öğretim sisteminin tamamen askeri bir mantıkla toplumu daha çocuk yaşlardan itibaren boyun eğdirmeyi, sindirmeyi, itaat ettirmeyi hedeflediğini ifade etti. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir şekilde şekilcilik ve putçuluğa varan uygulamaların olduğuna dikkat çekildi.

Bu anlamda Militarizmin başlı başına bir siyaseti yürüttüğünü görmek lazım diyen Rıdvan KAYA; bu da darbe ve darbecilik olarak fiiliyata geçirildiğini ayrıca ülkedeki darbe dönemlerinin "ara dönem"ler olarak lanse edildiğini ancak doğrusunun bu olmadığını tam tersine hemen hemen bütün zamanların darbeler muhtıralar ve müdahaleler ile geçtiğini seçimlerin yapılabildiği dönemlerin "ara dönem" olduğunu ifade etti.

Kemalist mantıkla hesaplaşmadan darbe ve darbeciliğin anlaşılamayacağını, darbelerle hesaplaşılmış olunamayacağını ifade eden Rıdvan KAYA; Türkiye'de darbeye karşı çıkarken Kemalizme yaslanmanın, Atatürk'e övgüler düzmenin, ordu gözbebeğimizdir yaklaşımlarının hiçbir şekilde sonuç getirmeyeceğini, tam tersine bunların ikiyüzlü ve olayı kavrayamayan yaklaşımlar olduğunu söyledi.

Müslümanın militarizme karşı çıkmasının sebebinin; sadece Rabbine kulluk etmek isteyişi, İslami kimliğini lekeleyici tutum ve davranışlardan uzak durmak arzusu olduğunu söyleyen Rıdvan KAYA; darbe ve darbeciliğe ancak Müslümanların en tutarlı karşı koyuşu gerçekleştirebileceğini ileri sürdü. Bunun ise ancak vahyi ilkelerle tesis edilmiş muhalif İslami kimlikle gerçekleştirilebileceğini vurguladı. 

Söyleşi, katılımcıların Rıdvan KAYA'ya yönelttiği soruların cevaplanması ile son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler