Özgür-Der Marmara-Karadeniz İstişaresi Toplantısı

Özgür-Der Marmara-Karadeniz İstişaresi Toplantısı

Özgür-Der Sakarya Şubesinin yılda bir organize ettiği Doğu Marmara – Batı Karadeniz İstişare Toplantısının üçüncüsü gerçekleştirildi.

11-14 Temmuz tarihleri arasında Düzce Akçakoca’daki Alsa Tatil Köyünde gerçekleştirilen program birkaç açıdan ilklere sahne oldu. 3 yıldır yapılan programın üçüncü etabının Ramazan’da gerçekleştirilmesi ilk olarak dikkati çeken hususlardandı. Diğer yandan katılımın bu kez sadece erkekler bazında olmayıp aileleri de kapsaması bir diğer ilki ihtiva etmekteydi. Eşleriyle beraber programa iştirak eden kadınlar ve çocuklar burada üç gün boyunca hem tanışıp kaynaşma, hem istişari süreçlere doğrudan katılma ve hem de denize sıfır noktadaki mütevazı tesiste denizin, havuzun ve doğanın keyfini çıkarma imkanı buldular.

Her akşam topluca kılınan teravih namazı da bir ilki oluştururken teravih sonrası ile sahur arasına denk getirilen istişarî toplantılar Ramazan iklimiyle de bereketlenerek katılımcılarda adeta Darul Erkam’da geceleri yapılan toplu buluşmayı anımsattı.

Özetle Doğu Marmara ile Batı Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteren Özgür-Der şube ve temsilciliklerini Ramazan ikliminde buluşturan bu program kolektif bir itikaf havasında gerçekleşti.

11 Temmuz Cuma günü iftar ve teravih namazını müteakip 00:00-01:30 arası bilgilendirme ve tanışma programı ile başlayan programın genel koordinatörlüğünü Özgür-Der Sakarya Şubesi Başkanı M. Baki Kızıltepe yaparken yine Sakarya şubesinden Sezai Arıcıoğlu da oturumlara başkanlık yaptı.

Sahura kadar devam eden birinci gün etkinlikleri kapsamında “Türkiye Siyasal Sistemi ve Özgür-Der Pratiği” başlığı altında bir oturum yapıldı. Bartın’dan Şuayp Mekeç ve Zonguldak’tanAbdullah Karagüzel’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği kısa sunumları müteakip katılımcılar Türkiye’deki siyasal yapı, Ak Parti iktidarı, İslami camianın iktidarla ilişki biçimi ve Özgür-Der pratiği ekseninde genel istişarî değerlendirmelerde bulunuldu.

Bölgeler ve şubeler bazında yürütülen faaliyet pratiğinde karşılaşılan zaaflar ve imkanların masaya yatırıldığı ikinci gün oturumunda Ereğli’den Davut Çevik ve Bursa’dan Aziz Avar birer sunum gerçekleştirdiler. Sunumları müteakip katılımcılar diğer kesimlerle ilişkide karşılaşılan güçlükler, eğitim çalışmaları başta olmak üzere etkinliklerde karşı karşıya gelinen zorluklar ve üniversiteli öğrenciler bağlamında eğitim faaliyetleri, örgütlenme ve ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ekseninde istişari değerlendirmelerde bulunarak alternatif imkanlara dair tespit ve öneriler yaptı.

Programın son gününde işlenen konular “Çözüm Süreci” ve “Irak’taki Son Gelişmeler” oldu. İzmit’ten Haşim Ay’ın gerçekleştirdiği kısa sunumlar sonrasında katılımcılar Çözüm Sürecinin mahiyet ve amacı, Ak Parti’nin Kürt sorununa ilişkin çözüm perspektifi bağlamında Kürt Açılımının değeri, Yeni Türkiye’nin kodları bağlamında yakın tarih gerçekleriyle yüzleşme politikaları; Çözüm Sürecinin tarafları olarak PKK/BDP ile Hükümetin tutumlarının yapıcılık, tutarlılık ve samimiyet bağlamında karşılaştırması, sürecin nihayetinde PKK’nin uzun zamandır başlattığı ve son süreçte hız verdiği paralel devlet inşasının mümkün olup olmayacağı, muhtemel bir PKK özerkliği ve vesayetinin Kürt toplumu ve Müslümanlara yönelik yansımalarının nasıl olacağı gibi hususlar üzerine istişari değerlendirmelerde bulunuldu. Sonrasında Irak’taki son süreçle ilgili olarak tablonun bütünlüğüne dikkat çekilerek; buradaki işgal gerçekliği, Maliki ve dolayısıyla İran iktidarının yol açtığı olumsuzluklar, biriken Sünni tepkinin niteliği konuşuldu. Ek olarak son olaylara yaklaşımda düşülen yanlışlar tespit edilerek Sünni Arap faktörü, Baas kalıntısı örgütlenmeler ve IŞİD değerlendirildi. Gelişmelerin muhtemel akıbeti ve Irak üzerine öne çıkartılan gelecek senaryoları tespit edilerek değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca yıllık olarak yapılan Doğu Marmara – Batı Karadeniz İstişare Toplantısının bundan sonra daha kısa periyotlarda gerçekleştirilmesi teklifinin değerlendirmeye sunulduğu programda genel olarak buluşmanın daha kısa periyotlarda ve yılda birkaç kez gerçekleştirilmesinde mutabık kalındı. Ek olarak 2 ay sonra Bursa’da buluşulması karara bağlandı.

 

ozgurder-istisare-20140713-01.jpgozgurder-istisare-20140713-02.jpgozgurder-istisare-20140713-03.jpgozgurder-istisare-20140713-04.jpg

ozgurder-istisare-20140713-05.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler