Özgür-Der Sakarya’da Siret Semineri

Özgür-Der Sakarya’da Siret Semineri

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nde, Murat AYDOĞDU tarafından sunulan aylık siret seminerleri dizisinin üçüncüsünde, “Mekke İslam Toplumunun Çekirdek Oluşumu Ve Eğitimi” adlı seminer programı gerçekleştirildi.

Murat AYDOĞDU, sunumunda; Mekke'de ilk İslam topluluğunun az sayıda nitelikli müslümandan oluştuğunu, Hicret sırasında bile büyük kitle değil, inanmış etkin bir topluluk ve öncü kadro olduğunu, Mustaz'af çoğunluğun ancak fetihten sonra İslam'a katıldığını hatırlattı.

Dünyada, ancak vahiy eksenli hareketlerde gözlenebilecek toplumsal dönüşüm ve medeniyet çekirdeği oluşturan Müslüman topluluğun Eğitimi için Darul-Erkam'ın üs seçildiğini belirtti. Bu dönem inen ayetlerle, Cahiliye döneminde yalın anlama sahip bazı kavramların içlerinin doldurulup, anlam kazandırılarak İslam Terminelojisi'nin oluştuğunu; hidayet, hikmet, zikir ve bunların zıtları dalalet, sefeh, zan gibi kavramların, soyut ve Batıni değil, pratik ve anlaşılır anlamlarda kullanıldığını örneklerle açıkladı. 

Allah Resulu'nun de, Müslümanlar için, ulaşılamaz ve mucizeler gösteren varlık değil, vahiyle desteklenen bir arkadaş ve bir öğretmen olduğunu  "Allâh'ın Elçisinin huzûrunda seslerini kısanlar, öyle kimselerdir ki Allâh, onların kalblerini, takvâ için imtihan etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükâfât vardır."(Hucurat-3) "De ki: Ben, yanlızca sizin gibi bir beşerim. Ancak bana, İlahınızın, sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor." (Kehf -110)  "Onlar şöyle dediler: 'Bu ne biçim peygamber; bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor!. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı!." (Furkan-7) ayetleri ile vurguladı.

Yüksek ahlaki özelliklere sahip ilk çekirdek topluluğun Allah'ın elçisinin yanında, önce Müslüman, sonra Mümin kimliklerini özümsediklerini, zamanla Yaşayan Kuran (Kuran Nesli) haline gelmelerinin, bu dönem inen ayetlerle oluştuğunu örnekledi.

"'Bunlar eskilerin masalları' dediler" (Kalem. 68: 15) "İnkar edenler: 'Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız' dediler."(Fussilet,41:26) ayetleri ile; Müşriklerin önce alay ve inkarla, daha sonra Kuran'ı Müslümanların gündeminden çıkarmaya çalışarak tepki verdiklerini söyledi.

Forum şeklinde devam eden son bölümde, katılımcılar Tevhid ve Adalet ehli ile Zulüm, Şirk ekseninin günümüzdeki yansımaları ile ilgili fikir ve münazaralarını beyan ettiler.

Önceki ve Sonraki Haberler