Özgür-Der Sakarya’da Siret Semineri

Özgür-Der Sakarya’da Siret Semineri

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nde, Murat AYDOĞDU tarafından sunulan aylık siret seminerleri dizisinin dördüncüsünde, “Mekke Döneminde Baskı ve İşkence” adlı seminer programı gerçekleştirildi.

Murat AYDOĞDU, sunumunda; Mekke eşrafı'nın Allah'ın Elçisine birtakım uzlaşma tekliflerinde bulunarak, davasından vazgeçirmeye çalıştıklarını, bunu başaramayınca baskıya yöneldiklerini belirtti. Uzlaşma tekliflerinin de, Allah elçisini ve Müslümanları çok seven, iyi niyetli Ebu Talib aracılığı ile iletilmesinin manidar olduğunu hatırlattı.

Aydoğdu, müstekbir sistemin tağut, belam, güç/çete, azgınlaşmış ara sınıf ve mustezaf kitle olmak üzere beş hiyerarşik sınıftan oluştuğunu belirtti. Üst sınıfların, mutezaf kitleyi; ekonomik bağımlılıkla, korkutma ile, dini, ahlaki ve düşünsel alanlarda zaafa/zayıflığa uğrattıklarını ve sisteme uyumlu hale getirdiklerini belirtti. Mustezaflarında bu zulüme ortak olarak, sorumluluk altına girmelerine karşılık, Müslümanların düşmanları olmadığını ayetlerle hatırlattı. Bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed'inde bu Tağuti sisteme cephe alması ile Mekke eşrafının tepkisini çektiğini, önceki ümmetlerden kıssalarla örnekledi. Ancak yıkılmak üzere olan, haksızlığı ortaya çıkan kişilerin şiddete başvurduğunu belirterek, müşriklerin zayıf Müslümanları işkence ile, varlıklı olanları dışlama, tecrit, akrabalık ilişkilerini bozarak ve ticari ilişkileri engelleyerek çok yönlü cezalandırmaya yöneldiklerini anlattı.

Sunumda, baskılar altında himaye arayışına giren Müslümanların zalim olmayan ve daveti fiilen engellemeyen kişilerin himayelerini kabul ettikleri örneklendi. Müstekbirlerin, himaye teklifleri ile inananları birbirinden ayırmaya, hamiyet duyguları ile dirençlerini kırmaya, kendi vicdanlarını da rahatlatmaya çalıştıkları anlatıldı. Osman b. Mazun'un öz amcası Velid b. Muğire'nin himayesini "Kardeşlerim baskı altında iken ben senin himayende rahat olamam" ve Ebu Bekir'in, Kuran okumama şartı ile himaye teklifini "Bana Allah ve Elçisinin himayesi yeter" sözleri ile basiretli bir direniş gösterdikleri örnekledi. Müslümanların, işkence altında müşriklerin hoşuna giden sözler söylemeleri ve himaye altına girmelerinin belirli şartlarda yapıldığı, bunların tevhidi söylemi bulandırmalarına izin vermedikleri, özellikle vurgulandı.

İslama katılmaların baskı döneminde hemen hemen tamamen durmasına karşılık, Ebu Zer, Hamza ve Ömer b. Hattab gibi cesur ve etkili kişilerin ise böyle zor zamanlarda ortaya çıktıklarına dikkat çekildi. Müslümanların sınıf atlayarak değil, sınıfları ortadan kaldırarak mücadele ettiklerinin vurgulandığı seminer, serbest forum halinde, katılımcıların güncel örneklemeleri ve Müslümanların yükümlülüklerinin hatırlatılması son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler