Sakarya Özgür-Der İftar Programı Yapıldı

Sakarya Özgür-Der İftar Programı Yapıldı

Sakarya Özgür-Der dernek merkezinde gerçekleştirilen iftara Sakarya Özgür-Der mensupları ve misafirleri buluştu.

İftar Yemeği'nin ardından cemaatle Akşam namazı kılındı. Daha sonra Fevzi Zülaloğlu Ramazan ve Kuran ile ilgili sunumda bulundu*.

Yine cemaatle kılınan Yatsı, Teravih namazları ve duadan sonra; Sunum konusu olan Ramazan-Kuran, Zülaloğlu'nun hazırladığı yeni çıkan "Yolumuzu Aydınlatan Kur'ani Kavramlar"  kitabı, ve güncel konular üzerine sohbet gerçekleşti.

*Zülaloğlu'nun kısa sunum özeti:

"Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan, bir rehber olmak üzere Kur'an'ın indirildiği aydır…" Bakara 185

Kuran, Ramazan ayında inmiştir.  Ramazan- Kuran ilişkisinin kelime ve işlev bakımından benzerlikler gösterir. Her ikisinin de İnsanı Tezkiye/temizleme özelliği vardır.

"Hani Rabbin, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (demişti de) onlar: "Evet (Rabbimizsin), şahid olduk" demişlerdi…" Araf 172

İnsan fıtrat İslam üzerinedir. Bu İslam fıtratı anne karnına düştüğümüzden, ilk hücremizden, doğuma oradan hormon gelişimi ve akli baliğ oluşumuza kadar bütün insanlar için geçerlidir. İnsan'ın daha sonraki kazandığı günahlar onun için fazlalık ve yüktür. Kuran İnsanı bu yükten kurtarır, temizler. Ramazan da, salat, savm, zekat ve hac olmak üzere bütün ibadetlerin toplandığı bir ay da bu tezkiye/temizleme daha kuvvetli bir anlam kazanır. Yine Ramazan ayında verilen fitre sadakası, fıtrata sadakat'in sembolüdür.

Ramazan kelime anlamı ile;  Hem kuraklık, hem de ardından gelen yağmur'u tanımlar. Hem ateşte dövülen demiri, hem de bundan çıkan çeliği/aleti tanımlar. Ramazanda oruç; Çekilen sıkıntı  ve ardından ferahlamayı, temizlenip arınmayı gösterir. Kuranda da; Hem insana yüklenen ağır bir yük, hem de kolaylaştırma vardır.

"Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk, onu taşımaktan kaçındılar, ondan korktular. Onu insan yüklendi. O, zalim ve cahil oldu." Ahzab 72

Andolsun ki Kur'an'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? Kamer 32

"Muttakileri müjdelemen ve inatçı bir kavmi uyarman için, bu Kur'an'ı senin dilin ile kolaylaştırdık." Meryem 97

Ramazan ayı takva sahipleri için takvayı arttırıcı bir özelliğe de sahiptir.

Önceki ve Sonraki Haberler