Sakarya Özgür-Der'de "28 Şubat" Söyleşisi

Sakarya Özgür-Der'de "28 Şubat" Söyleşisi

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nde Fıtrat.com sitesi yazı işleri müdürü ve sorumlusu Ahmet Kaya’nın sunumuyla “28 Şubat’tan Günümüze Türkiye ve Müslümanlar” konulu söyleşi programı düzenlendi.

Özgür-Der Sakarya Şubesi'nde 28 Şubat post modern darbesinin 13. yıldönümünde Fitrat.com sitesi yazı işleri müdürü ve sorumlusu Ahmet KAYA'nın sunumuyla "28 Şubat'tan Günümüze Türkiye ve Müslümanlar" konulu söyleşi programı düzenlendi. Programa Özgür-Der Sakarya Şubesi Başkanı Mehmet Baki KIZILTEPE'nin kısa sunuşluyla başlandı.

Kızıltepe sunuşunda şu sözlere yer verdi: "28 Şubat Türkiye'de en son yapılan fiili post modern darbenin tarihidir. Evet! Çetelerin, aklı imanı dışarıda çetelerin,  yer altına silah depolayanların,  ellerindeki medya gücüyle hokkabazlık  ve tetikçilik yapanların  ortaya çıktığı gündür 28 Şubat. Onursuzlukla sorumsuzluğun at başı yarıştığı, sömürünün ayyuka çıktığı, haram para transferlerinin normalleştiği, namlu işaretiyle kurdurulan partilerin revaçta olduğu gündür 28 Şubat. Yargı bağımsızlığının dipçik gölgesinde kaldığı, yüksek yargı denen zevatın brifing almak için sıraya girdiği  rektörlerin "ordu göreve"  hezeyanına kapıldıkları bilim adamlığının intihalle özdeşleştiği gündür 28 Şubat."

Sonrasında sözü alan Ahmet KAYA, MGK toplantısından çıkan 28 Şubat kararlarına ilişkin değerlendirmeleriyle 28 Şubat'çıların genetik kodlarını tek tek şu şekilde deşifre etti:

 

1. Karara ilişkin olarak laiklik dayatması üzerinden Cumhuriyet'in sekülerleştirme projesinin canlandırılması ve hızlandırılmasının amaçlandığını,

2. Kararla ilgili olarak ise Tevhid-i Tedrisat kanunu üzerinden sosyal hayat içerisindeki dini organizasyonların kontrolünün amaçlandığını,

3. Kararla "körpe dimağların" hangi cahili değerlerle doldurulacağı, dini eğitimin daha sıkı denetim altına alınabilinmesi için yapılması gerekenleri ve bunları gerçekleştirirken atılması gereken adımları belirlediğini ifade etti.

 

Genel olarak, 8.5 saat süren ve 18 maddelik karar metninin çıktığı  MGK toplantısı sonrasında alınan bu kararların hedefinin, Müslümanlar ve İslam'ın sosyal hayattaki somut göstergeleri olduğunu belirtti. Bu sürecin temel amacının, birçok noktada ıslaha muhtaç olsa da Müslüman kimliği üzerinden hayatı anlamlandıran toplumsal talebi, çok dar bir yaşam alanına hapsederek, kontrol altında tutmak olduğunun altını çizdi.

 

Sunumunun sonraki bölümünde KAYA, 28 Şubat'ın oluşmasında Müslümanların hangi zaaflı tutumlarının ve yaklaşımlarının etkili olduğunu analitik bir üslupla, maddeler halinde açıkladı. Zaaflarının kökeninde hayat kitabı Kuran'ın hayatın dışında bırakılarak, vahye yanlış yaklaşımlarla yönelmenin ve sahih sünneti yorumlamadaki perspektif eksikliklerinin olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Müslümanların tebliğ metotlarındaki eksiklikleri, varolan sorunları vahye götürme ve vahiyle sorunlara çözüm üretmedeki eksiklikleri yanında örgütlü, birbirleriyle istişare içerisinde hareket eden yapılar oluşturamamış olmasının önemli zaaf noktaları olduklarına dikkat çekti.

 

KAYA, söyleşinin son bölümünde bu sürecin genel olarak halk ve öncü kadrolar üzerindeki olumlu etkilerini değerlendirdikten sonra bir daha 28 Şubat benzeri süreçlerle karşı karşıya gelmemek için yapılması gerekenleri beyan ederek sunumunu sona erdirdi.

 

Söyleşi, sunumu gerçekleştiren KAYA'ya konuya ilişkin olarak yöneltilen soruların cevaplanması ile  sona erdi.

 

M. Baki Kızıltepe

 

Ahmet Kaya

 

Önceki ve Sonraki Haberler